သြားနႈတ္လွ်င္မ်က္ေၾကာလြတ္မလြတ္

သြားနႈတ္မယ္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေမးေလ့႐ွိတတ္ၾကတဲ့ ေမးခြန္းက မ်က္ေၾကာလြတ္ပါ့မလား ဆရာ ဆိုတာပါပဲ.. နယ္မွာဆိုလဲ သြားနႈတ္ရင္ မ်က္ေၾကာမလြတ္တတ္ဘူး ၾကားတယ္ ဆိုၿပီး သြားနႈတ္ရမွာကို ျငင္းဆန္ၾကတဲ့သူေတြလဲ ႐ွိပါတယ္..

တကယ္ပဲ သြားနႈတ္တာဟာ မ်က္ေၾကာမလြတ္တတ္ဘူးလား မ်က္စိကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သလား..

စီနီယာ၊ဆရာတစ္ေယာက္ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ သြားနႈတ္တာဟာ တကယ္မ်က္ေၾကာထိ႐ိုးမွန္ရင္ ငယ္သြားေတြလဲကတည္းက မ်က္စိကိုထိေနမွာေပါ့ လို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္.. ခနၶာကိုယ္ရဲ႕ဖြဲ႔စည္းပံုအရ သြားေတြကိုသြားတဲ့အေၾကာနဲ႔ မ်က္စိကိုသြားတဲ့အေၾကာေတြဟာ တစ္ျခားစီပါ..
ဆိုေတာ့ သြားနႈတ္ရင္ မ်က္စိထိတယ္ဆိုတဲ့စကားဟာ တကယ္ေတာ့ မမွန္ပါဘူး..

ဒါေပမယ့္ လူၾကားထဲမွာ အေျပာမ်ားေနတဲ့ သြားနႈတ္ရင္ မ်က္ေၾကာထိတယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းရင္းမ႐ွိဘဲနဲ႔ေတာ့ အေျပာမမ်ားေလာက္ပါဘူး.. သြားနႈတ္လို႔ မ်က္ေၾကာထိတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆမွားမႈမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း ႏွစ္ခု႐ွိပါတယ္..

တစ္ခုက ထံုေဆးနည္းစနစ္ေၾကာင့္ပါ.. အေပၚသြားနႈတ္ဖို႔ အေပၚဘက္အျခမ္းကို ထံုေဆးထိုးရာမွာ တစ္ျခားအာရံုေၾကာကို မေတာ္တဆမွားထိုးမိရင္ ႂကြက္သားေတြထဲ ထံုေဆးမေတာ္တဆေရာက္သြားခဲ့ရင္ ထိုးတဲ့ဘက္အျခမ္းမွာ႐ွိတဲ့ မ်က္စိတစ္ဘက္ ဖြင့္မရတာ ပိတ္မရတာ အဖြင့္အပိတ္လုပ္ရင္ ေလးလံတာေတြ ယာယီ ျဖစ္တတ္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ ထံုေဆးျပယ္သြားရင္ ျပန္ေကာင္းသြားေလ့႐ွိပါတယ္..
အဓိကက သြားနႈတ္လို႔မဟုတ္ပါဘူး ထံုေဆးထိုးနည္းစနစ္ မွားယြင္းလို႔ပါ..

ေနာက္တစ္ခုက အေပၚသြားေတြ သြားပိုးစားရင္ သြားအျမစ္ထိပ္မွာ တည္ေနတဲ့ ျပည္ကမ်ားလာတဲ့အခါ ႂကြက္သားအလႊာေတြၾကားကို ေရာက္သြားတတ္ပါတယ္.. အဲ့လိုေရာက္သြားရင္ မ်က္လံုးေအာက္ေျခမွာ ဖူးေယာင္လာတာေတြ (Cellulitis) ျဖစ္တတ္ပါတယ္ သြားနႈတ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ ပိုးစားေနတဲ့ တစ္ျခားသြားရဲ႕အေျခက ျပည္ေတြဟာ မ်က္လံုးေအာက္မွာ႐ွိတဲ့ ႂကြက္သားအလႊာေတြထဲ ဝင္သြားတဲ့အခါ သြားနႈတ္လို႔ မ်က္ေၾကာထိတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆမွားေတြ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္..

အခ်ဳပ္ေျပာခ်င္တာက သြားဆရာဝန္ေတြဟာ သြားကိုလိုအပ္မွသာ နႈတ္တာပါ အတတ္ႏိုင္ဆံုး maintenance လုပ္ပါတယ္ လိုအပ္လို႔နႈတ္ခိုင္းတဲ့သြားေတြကို မ်က္ေၾကာလြတ္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆမွားႀကီးေၾကာင့္ မျငင္းဆန္ၾကပါနဲ႔ ပိုးစားၿပီး အေျခမွာ ျပည္တည္ေနတဲ့သြားကိုမနႈတ္ရင္သာ ေျပာခဲ့တဲ့ ဒုတိယအခ်က္လို Cellulitis ျဖစ္ၿပီး အသက္အႏၱရာယ္ ဆံုးရံႈးႏိုင္တာပါ..

ေမတၱာျဖင့္-

သုစ်ာန္