ကာကြယ္ေဆး ထိုးၿပီးပါက ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ လကၡဏာမ်ား

၁။ ေဆးထိုးထားေသာေနရာတြင္ နီရဲေနနိုင္သည္။ အနည္းငယ္ ေယာင္ယမ္းနိုင္သည္။ စိုးရိမ္ဖြယ္မရွိပါ။
ေရခဲဝတ္ ကပ္ေပးလ်ွင္ လံုေလာက္ပါသည္။
ေဆးအပူမ်ား မလိမ္းရပါ။

၂။ ေငြ႕ေငြ႕ဖ်ားနိုင္သည္။
အဖ်ားမႀကီးပါက ေဆးတိုက္ရန္ မလိုအပ္ပါ။
ေရပတ္ဝတ္ကို နဖူး၊ ခ်ိဳင္းၾကား၊ ေပါင္ၿခံတို႔တြင္ တင္ေပးနိုင္သည္

၃။ အင္ျပင္ကဲ့သို႔ အနီစက္အနီကြက္မ်ား ထလာျခင္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။
ဟိုက္ဒရိုေကာ္တီစုန္း ၁% (1% hydrocortisone) ပါေသာ လိမ္းေဆး လိမ္းေပးနိုင္ပါသည္။

၄။ ကေလး အီျခင္း၊ အစာမစားခ်င္ျခင္းမ်ား ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ စိုးရိမ္ရန္ မရွိပါ။

၅။ အကယ္၍ ၃ရက္နွင့္အထက္ ဖ်ားေနျခင္း၊ ေဆးထိုးေသာေနရာမွာ ၃ရက္နွင့္အထက္ ေယာင္ယမ္းေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက
ဆရာဝန္နွင့္ျပသပါ။

၆။ အကယ္၍ ကေလးသည္
-အဖ်ား ၁၀၂ေက်ာ္ျခင္း
-ဝက္သက္ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး ၃ရက္အတြင္း ဖ်ားလာျခင္း၊ အနီစက္မ်ား ထြက္လာျခင္း
-အသက္ရွဴရ ခက္ခဲေနပံုေပၚျခင္း
-နို႔စို႔ရာတြင္ ေကာင္းစြာ မမ်ိဳခ်နိုင္ျခင္း
-မလႈပ္မရွားဘဲ ၿငိမ္ေနျခင္း
-မွိန္းျခင္းမ်ား ရွိပါက ေဆးရံုသို႔ အလ်င္အျမန္ သြားေရာက္ပါ။