ပါ၀င္ေသာေဆး-Bilberry extr, lutein, B carotene susp, carotenoids

ေဆးပံုစံ-ေဆးေတာင့္ေပ်ာ့ပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား-အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ မ်က္ၾကည္လႊာမ်ား ပ်က္စီးလာျခင္းကို ကာကြယ္ရန္။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- ၁ လံုး တစ္ေန႔ ၂ ၾကိမ္။
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔-အစာနွင့္ တြဲေသာက္ရန္။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ပါ၀င္ေသာ ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ နို႔တိုက္မိခင္မ်ား၊ ကေလးမ်ား။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား-ေသြးပမႊားမ်ား စုပံုျခင္းကိုတာဆီးသည္။ ေသြးက်ဲေဆးမ်ားေသာက္သံုးေနသူမ်ား၊ ေသြးထြက္တတ္ေသာ ေသြးေရာဂါရွိသူမ်ား သတိျပဳသံုးစြဲပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ အေရျပားတြင္ အနီစက္အကြက္မ်ား ထြက္ျခင္း၊ အိပ္ငိုက္ျခင္း၊ ေဆးမ်ားစြာ သံုးစြဲမိပါက အသားဝါျခင္း။
အျခား ေဆး၀ါးမ်ားနွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္းမ်ား-ေသြးက်ဲေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲမသံုးသင့္ပါ။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)