ရာသီလာတဲ့ေန႔ေတြကို ဘာေၾကာင့္မွတ္ထားသင့္သလဲ?

ရာသီလာတာဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ႀကံဳေတြ႕ေနၾက အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လစဥ္လတို္င္းႀကံဳေနၾကျဖစ္သလို မထူးဆန္းေတာ့တဲ့အတြက္ ေပါ့ေပါ့ဆဆေနတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ မိမိရဲ႕dateကိုမသိပဲ ေနာက္က်ေနတာကို အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့အျပဳအမူတစ္ရပ္အေနနဲ႔ မိမိရဲ႕သက္ဆိုင္ရာရက္စြဲကိုေသခ်ာမွတ္ထားသင့္ပါတယ္။

အၾကမ္းဖ်င္းအေနနဲ႔ေတာ့ ပံုမွန္ရာသီစက္ဝန္းတစ္ခုဟာ 28ရက္ပ်မ္းမွ်ၾကာပါတယ္။ အမ်ဴိးသမီးအခ်ဳိ႕ကေတာ့ 28 ရက္ထက္ေစာတာ ေနာက္က်တာရိွပါတယ္။ ပံုမွန္စက္ဝန္းတစ္ခုကို 21-35ရက္လို႔လည္းဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ရာသီစက္ဝန္းတစ္ခုကို ရာသီစလာတဲ့ေန႔ကေန ေနာက္တစ္ခါလာတဲ့ေန႔အထိ စက္ဝန္းတစ္ခုလို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ 28ရက္တစ္ခါ ပံုမွန္ဓမၼတာလာေနတဲ့အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးရဲ႕ ရာသီစက္ဝန္းကို ဥပမာထားၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဓမၼတာစလာတဲ့ေန႔ကေန 14ရက္ၾကာတဲ့ေန႔မွာ သားဥေႂကြၿပီး ေနာက္ထပ္14ရက္ၾကာရင္ ဓမၼတာလာပါတယ္။ သားဥမေႂကြခင္ရက္အပိုင္းအျခားကေတာ့ ေျပာင္းႏိုင္ၿပီးသားဥေႂကြၿပီး12-16ရက္ၾကာရင္ေတာ့ရာသီလာႏိုင္ပါတယ္။

ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ မိမိရဲ႕dateကို ဘယ္လိုမွတ္ထားမလဲဆိုတာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေမာေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေနရင္ တိမ္းေစာင္းမႈျဖစ္တာနဲ႔ ႀကီးမားတဲ့ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕စာအုပ္တစ္အုပ္အုပ္မွာ ပံုေသမွတ္ထားတာမ်ဳိးလုပ္သင့္ပါတယ္။ စာအုပ္နဲ႔မမွတ္ခ်င္ရင္ ျပကၡဒိန္မွာမွတ္ထားလို႔ရပါတယ္။ privateျဖစ္ခ်င္ရင္ေတာ့ မိမိရဲ႕ဖုန္းမွာ appကို Install ၿပီးမွတ္ထားတာ၊ ရက္နီးရင္alarmေပးေအာင္လုပ္ထားတာ၊ လာဖို႔ရက္ေစ့ၿပီးမလာေသးရင္ notifications ေတြ႕ေအာင္လုပ္တာ စသျဖင့္စီမံထားသင့္ပါတယ္။ အနည္းဆံုး 9-10 လေလာက္ မွတ္ထားရမွာပါ။

မွတ္မထားရင္ဘာျဖစ္တတ္သလဲဆိုရင္ေတာ့ မထင္မွတ္ပဲကိုယ္ဝန္ရသြားႏိုင္ပါတယ္။ ရာသီစက္ဝန္းေတြမွာ အတူေနျဖစ္တာနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ရဖို႔အခြင့္အလမ္းမ်ားတဲ့ရက္၊ နည္းတဲ့ရက္ေတြရိွပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ကေတာ့မ်ဳိးဥေႂကြတဲ့ရက္နားတစ္ဝိုက္မွာ ရႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တစ္ဝိုက္မွာအကာအကြယ္မဲ့အတူေနမိရင္ေတာ့ ကိုယ္ဝန္ရသြားႏိုင္ပါတယ္။
အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးကေလးယူဖို႔မစီစဥ္ရေသးသူေတြ၊ အိမ္ေထာင္မျပဳေသးပဲအတူေနေနၾကသူေတြအတြက္ ကိုယ္ဝနိရိွေနၿပီဆိုရင္ မလိုလားအပ္တဲ့ဝန္ေတြပိလာႏိုင္သလို အျခားဆိုးက်ဳိးေတြလည္းရိွလာႏိုင္ပါတယ္။

မိမိရဲ႕ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္တဲ့ကာလအပိုင္းအျခားဆိုတာလည္း မိမိရဲ႕cycleကို သိထားမွျဖစ္ပါမယ္။ သိထားဖို႔ကလည္းမွတ္ထားမွျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ မွတ္ထားၿပီးရင္ မိမိရဲ႕fertility windowကိုတြက္ခ်က္ႏိုင္ၿပီး သင့္ေတာ္သလိုျပဳမူရပါမယ္။ အဆိုပါအေတာအတြင္း အတူေနျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္တာ၊ မေရွာင္ျဖစ္ရင္လည္း သင္ေတာ္တဲ့အကာအကြယ္သံုးတာ၊ မသံုးမိရင္လည္း အေရးေပၚေဆးေသာက္တာေတြနဲ႔ကာကြယ္ရမွာပါ။

မိမိရဲ႕သက္ဆိုင္ရာdateကို သိရိွျခင္းေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ပဲကိုယ္ဝန္ရတာကို ေရွာင္ရွားႏိုင္တဲ့အျပင္ မိမိရဲ႕က်န္းမာေရးကိုလည္း သတိမူမိႏိုင္ပါတယ္။ လာေန႔က်ေနမွာမလာပဲေတာ္ေတာ္ေနာက္က်ေနတာဟာ ကိုယ္ဝန္ရိွေနတာျဖစ္ႏိုင္သလို အသက္ႀကီးသူအမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ေသြးဆံုးဖို႔အခ်က္ျပေနတာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လာေနတဲ့ပမာဏမ်ားျပားလာတာ၊ ပိုၾကာၾကာလာေနတာေတြဟာ သားအိမ္ထဲမွာအလံုးရိွရင္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လာေနက်ရက္မဟုတ္ပဲ cycleတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကားမွာ ၾကားေပါက္လာတာကလည္း ကင္ဆာေရာဂါအခ်ဳိ့မွာျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြအေနႏု႔ကေတာ့ အေရးႀကီးတာက မိမိရဲ႕dateေတြကို သိထားဖို႔နဲ႔မွတ္ထားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္ထားျခင္းအားျဖင့္ ပံုမမွန္မႈေတြကို အလြယ္တကူသိရိွႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ရခ်င္တာျဖစ္ေစ၊ ေရွာင္ခ်င္တာျဖစ္ေစ လိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ရက္စြဲေတြကို အဆိုပါရက္ေတြကေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေသခ်ာစြာမွတ္ထားၿပီး ထိေရာက္စြာအသံုးခ်ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

Dr. ZZ