ကေလးခ်က္ႀကိဳးကို ဘယ္လို ဂရုစိုက္မလဲ

မီးဖြားျပီး ခ်က္ျကိုးျဖတ္ျပီးလ်ွင္ကေလး၌ခ်က္ျကိုးအပိုင္းအစေလးက်န္ခ့ဲမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအရာေလးသည္ ၁ပတ္မွ ၃ပတ္အတြင္းသူ့အလိုအေလ်ာက္ ေျခာက္၍ေျကြက်သြားလိမ့္မည္။

‌ ထိုခ်က္ျကိုးအစေလး မေျကြေသးခ်ိန္တြင္သန့္ရွင္း၍ေျခာက္ေသြ႔ေနေစရန္ထားေပးရမည္။ နႏြင္းသိပ္ျခင္းမ်ိုးလုံးဝမလုပ္ရပါ။ ခ်က္ျကိုးနွင့္အနီးနားတဝိုက္တြင္ ေပါင္ဒါ၊ lotionသုံးျခင္းေ႐ွာင္႐ွားရမည္။ ေရစိမ္၍မခ်ိဳးဘဲ ေရပတ္တိုက္ေပးရမည္။ သန္႔႐ွင္း၍ႏူးည့ံေသာအဝတ္စ (သို႔) ဝါဂြမ္းစကိုေရစြတ္၍ ေရညႇစ္ၿပီးခ်က္ႀကိဳးေအာက္ေျခပတ္လည္ကိုအသာေဆးေပးသင့္သည္။ ထို႔ေနာက္သန္႔႐ွင္းေသာအဝတ္ေျခာက္ျဖင့္သုတ္ေပးရမည္။

ေမြးကင္းစကေလးသုံးေသာ diaper (သို႔) diaper ကိုခ်က္ႏွင့္လြတ္ေအာင္ေခါက္၍ဝတ္ေပးရမည္။ ခ်က္ႀကိဳး ေလႏွင့္ထိေတြ႔မႈ႐ွိ၍ျမန္ျမန္ေျခာက္သြားေစရန္ အကၤ်ီပြပြေလးမ်ားဆင္ေပးသင့္သည္။ ခ်က္ႀကိဳးအား မည္သည့္အခါမ်ွဆဲြျဖဳတ္ရန္မႀကိဳးစားသင့္ပါ။ ကေလးခ်က္ႀကိဳးအား မကိုင္မွီႏွင့္ ကိုင္ၿပီးခ်ိန္တြင္လက္ေသခ်ာေဆးရမည္။ ထိုအစေလးကို အရက္ျပန္ျဖင့္သန္႔႐ွင္းျခင္းလည္းမလုပ္သင့္ပါ။ ပိုးဝင္လ်ွင္ ျဖစ္တတ္ေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ ခ်က္ႀကိဳးအေျခတဝိုက္႐ွိ အေရျပားနီေနျခင္း၊ နံေသာအန႔ံထြက္ျခင္း၊ အဝါေရာင္အရည္ထြက္ျခင္း ႏွင့္ခ်က္ႀကိဳး(သို႔)ခ်က္ႀကိဳးပတ္လည္႐ွိအေရျပားကိုထိမိ႐ုံမ်ွျဖင့္ငိုျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အထက္ပါလကၡဏာမ်ားျဖစ္လ်ွင္ဆရာဝန္ႏွင့္ျပသရမည္။ ခ်က္ႀကိဳးျဖတ္ထားေသာေနရာမွ ေသြးမတိတ္ပဲ ဆက္တိုက္ထြက္ေနလ်ွင္လည္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္သည္။

‌ ခ်က္ႀကိဳးအလိုအေလ်ာက္ေႂကြေသာအခါ diaperတြင္ေသြးအနည္းငယ္ေပတတ္သည္။ သို့ရာတြင္စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။ ခ်က္ေႂကြၿပီးေနာက္ အေရၾကည္(သို႔)အဝါေရာင္အရည္ထြက္၍ အသားစအနည္းငယ္က်န္ေနလ်ွင္ ဆရာဝန္ႏွင့္ျပသသင့္သည္။ ခ်က္ေႂကြၿပီးခ်ိန္တြင္သာမန္အတိုင္းဆပ္ျပာျဖင့္ေရခ်ိဳးႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ၿပီးလ်ွင္ခ်က္အတြင္းသုိ႔ေရေျခာက္ေအာင္သုတ္ေပးရမည္။ ဒဏ္ရာက်က္ၿပီးခ်ိန္တြင္ေပါင္ဒါ၊ lotion စသည္တို႔ကိုအသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ပိုးဝင္ရန္အခြင့္အလမ္းနည္းေသာ္လည္း ခ်က္ကိုမကိုင္ခင္ႏွင့္ ကိုင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ လက္ကိုေသခ်ာေဆးေၾကာရမည္ျဖစ္သည္။

ေႏြ