ေပ်ာ္ရႊင္ေသာကေလးကို ျပဳစုၿပိဳးေထာင္ၾကမယ္
မိဘ ရယ္လို႔ျဖစ္လာသူတိုင္း မိမိ၏ ရင္ေသြး၊ ကေလး မ်ားကို
အစစ အရာရာ ေပ်ာ္ရႊင္ျပည့္စံုေစခ်င္ၾက သူႀကီးသာ၊ သို႔ေသာ္
လက္ေတြ႕တြင္မူ ထင္ထားသေလာက္ မလြယ္ကူ ၊ အခက္အခဲမ်ားစြာ
ၾကံဳေတြ႕ရတတ္သည္၊ ဒါေပမယ့္ အရမ္းလည္းမခက္၊ ရိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့
ေအာက္ပါ အခ်က္ ၆ ခ်က္ကို က်င့္သံုးၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ကေလးကို
ျပဳစုၿပိဳးေထာင္ႏိုင္ပါသည္
(၁) ကေလးငယ္မ်ား ေျပာသည္ကို အခ်ိန္ေပးနားေထာင္ပါ
ကေလးငယ္တို႔၏ တစ္ေန႔တာ အေတြ႕အၾကံဳ၊ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မ်ားကို
အခ်ိန္ေပးနားေထာင္လိုက္ျခင္းက မိဘႏွင့္သားသမီး ရင္းႏွီးျခင္း ပိုမိုရေစသလို
ကေလးရဲ႕ျပသနာကို မိဘက မၽွေဝ ေပးလိုက္တာမို႔ကေလးကို စိတ္ေက်နပ္မႈ
ရေစပါသည္
(၂)ကေလး၏ အားသာခ်က္ကို အားေပးပါ
ကေလးတိုင္းတြင္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မွာ ဒြန္တြဲေနတတ္သည္၊
ထိုအထဲမွ အားသာခ်က္ကို မၾကာခဏ ခ်ီးမြမ္းေပးျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေပးျခင္းက
ကေလးအား မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း တိုးပြားေစပါသည္
(၃) ကေလးအား အျခားကေလး မ်ား (သူငယ္ခ်င္းမ်ား) ႏွင့္ေတြ႕ေစပါ
ကေလး အခ်င္းခ်င္း ေဆာ့ကစားခ်ိန္ေပးျခင္းက ကေလးငယ္ဘဝကို ေပ်ာ္ရြင္စြာ
ကုန္ဆံုးေစပါသည္
(၄)ကေလးငယ္အား သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္စြာ ေပါင္းသင္းေနႏိုင္ရန္ လမ္းညြန္ေပးပါ
ကေလးသည္ အေပါင္းအေဖာ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ မသင့္ျမတ္ျခင္း မၾကာခဏျဖစ္ပါက
ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ကင္းကြာလာတတ္ပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအေပၚ စာနာစိတ္
ထား၍ ေပါင္းသင္းရန္ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ အၾကံေပးသင့္ပါသည္
(၅) ဂိမ္း၊ တီဗီ ၾကည့္ခ်ိန္ကို ကန္႔သတ္ေပးထားပါ၊
ဂိမ္းကစားျခင္း၊ တီဗီၾကာျမင့္စြာၾကည့္ျခင္းက လက္ေတြ႕ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းမွ ကင္းကြညေစျခင္း၊
အထီးက်န္ဆန္ေစျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္၊ထို႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ ကေလးအား အလိုမလိုက္ဘဲ အခ်ိန္သတ္မွတ္
ေပးထားသင့္ပါသည္
(၆) မိမိကေလးအား ခ်စ္ခင္မႈေပးပါ
မိဘတိုင္းသည္ သားသမီးမ်ားအား ခ်စ္ခင္ၾကသည္ ခ်ည္းသာ၊
သို႔ေသာ္ မိမိခ်စ္ခင္သည္ကို သားသမီးအား သိသာေစရန္ေဖာ္ျပမွသာလၽွင္
ကေလး၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုျခံဳေႏြးေထြးျခင္း ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္