ဆီးခ်ိဳတိုင္းၾကရေအာင္

ဆီးခ်ိဳရွိမရွိ သိဖို႔၊ ဆီးခ်ိဳ ထိန္းနိုင္ျခင္း ရွိမရွိ သိဖို႔အတြက္ ပထမဆံုးအဆင့္က ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ အခ်ိန္ေတြက ဆီးထဲ သၾကားပါမပါ ခ်က္ၾကည့္ရာမွ ယခုအခါ အလြယ္တကူစစ္ေဆးနုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေပျပီ။ ထိုနည္းလမ္းထဲမွ တစ္ခုမွာ ဆီးခ်ိဳတိုင္းစက္ငယ္ေလးအသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုစက္ကေလးထုတ္လုပ္နိုင္သည့္အတြက္ ဆီးခ်ိဳတစ္ခါ ေဖာက္ဖို႔လိုတိုင္း ေဆးခန္းသြားေရာက္ရန္မလိုေတာ့ဘဲ မိမိအိမ္မွာတင္ အလြယ္တကူ ေဖာက္စစ္နိုင္ရံုမွ်မက မိမိ ဆီးခ်ိဳထိန္းနိုင္မနိုင္အျပင္ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္က်သြားသည္ကိုပင္ သိရွိနိုင္ပါသည္။

ဤစက္ကေလးကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳရပါသနည္း။

နည္းမွန္လမ္းမွန္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္ျခင္း၊ မွန္ကန္ေသာအေျဖရျခင္း၊ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ပမာဏကို ေကာင္းစြာတိုင္းတာနိုင္ျခင္းစတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တုိင္းတာရန္ လိုအပ္ေသာ အဆင့္ဆင့္မွာ

၁။ လက္ကို ဆပ္ျပာ၊ ေရေႏြးေႏြးျဖင့္ စင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာပါ။ ထို႔ေနာက္ သန္႔ရွင္းေသာ အဝတ္ေျခာက္ေျခာက္ျဖင့္ သုတ္ပါ။ ေသြးေဖာက္မည့္ေနရာကို အရက္ျပန္သံုးပါက အရက္ျပန္ေျခာက္သည္အထိ ေစာင့္ပါ။

၂။ ေသြးေဖာက္မည့္ သန္႔ရွင္းေသာအပ္ကို အပ္ထည့္သည့္ ေဘာပင္ထဲထည့္ပါ။ ေမာင္းတင္ထားပါ။

၃။ ဗူးတြင္းမွ ဆီးခ်ိဳ စစ္သည့္ အျပားေလးကို ထပ္ယူပါ။ ထို႔ေနာက္ ဗူးကို ေသခ်ာစြာ ျပန္ပိတ္ပါ။ မပိတ္ပါက ဗူးတြင္းရွိ ထုိအျပားေလးမ်ား ေရေငြ႔ႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးတတ္ပါသည္။

၄။ ဆီးခ်ိဳစစ္အျပားကို စက္တြင္တပ္၍ စက္ပြင့္လာမလာၾကည့္ပါ။

၅။ လက္ထိပ္၏ ေဘးေနရာမွ အပ္ျဖင့္ေဖာက္ပါ။ လက္ထိပ္အလယ္တည့္တည့္မွ မေဖာက္သင့္ပါ။

၆။ မိမိေသြးစက္ကို ဆီးခ်ိဳျပားထိပ္ရွိ ေသြးခ်ရမည့္ေနရာတြင္ခ်ပါ။ လက္ႏွင့္ ဆီးခ်ိဳစစ္သည့္အျပား မထိပါေစနွင့္။ ထို႔ေနာက္ အေျဖကိုေစာင့္ပါ။

၇။ ေသြးထြက္ေနေသာလက္ထိပ္ကို သန္႔ရွင္းေသာ ဂြမ္းေျခာက္ျဖင့္ အုပ္ပါ။ ေသြးတိတ္သြားသည္အထိ လက္ထိပ္ကို ဖိထားေပးပါ။

ဤသို႔နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာ ေဖာက္ရမည့္ အျပင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုပါ သိထားလိုက္နာပါမွ မိမိဆီးခ်ိဳတိုင္းတာမႈ အေျခအေနပိုမိုေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္ပါသည္။

  • ဆီးခ်ိဳတိုင္းရန္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား သင္နွင့္တကြ အျမဲတမ္းရွိေနပါေစ။
  • ဆီးခ်ိဳစစ္သည့္ အျပားေလးမ်ားဝယ္ယူတိုင္း၊ အသံုးျပဳတိုင္း ရက္လြန္ျဖစ္ေနျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။
  • ဆီးခ်ိဳေဖာက္စစ္သည့္ အၾကိမ္ကို မိမိျပသသည့္ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့့္အတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္၍ အၾကိမ္တိုင္းမွ အေျဖမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေရးမွတ္သားထားပါ။
  • မိမိ ဆီးခ်ိဳစစ္ေဆးသည့္ စက္ မွန္ကန္ျခင္းရွိမရွိကို အျခားေသာ စက္မ်ားနွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ ဆရာဝန္ႏွင့္ ရက္ခ်ိန္းသြားျပသည့္အခါ ယူေဆာင္သြား၍ ေဆးခန္းရွိ စက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ရပါသည္။
  • ပိုးမဝင္ေစရန္ အထက္ေဖာ္ျပပါနည္းအတိုင္း ေသခ်ာစြာေဖာက္စစ္၍ ေသြးနွင့္ ထိေတြ႔ထားေသာ အပ္ႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျပီးတုိင္း ေသခ်ာစြာ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရပါမည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)