ကေလးေတြဆံပင္သန္ေအာင္ ဘာေတြေကြၽးျကမလဲ

ကေလးေတြကိုဆံပင္သန္ေစျခင္တယ္ဆိုၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာမိဘေတြေတာင့္တတ္ၾကပါတယ္။ ဆံပင္နက္နက္ေလးနဲ႔လွတယ္ဆိုၿပီးဆံပင္သန္ေအာင္နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ ဆံပင္သန္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကတဲ့အခါ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာပါဝင္ပက္သက္ေနပါတယ္။ အာဟာရျပည့္စံုမႈ၊ မ်ဳိး႐ိုးလိုက္မႈစတာေတြနဲ႔လည္းပက္သက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဆံပင္သန္ေစဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားၾကည့္လို႔ရတဲ့နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕ရိွပါတယ္။

ဆံပင္သန္ေစတဲ့အစားအစာေတြမ်ာစြားရိွပါတယ္။ အဆိုပါအစားအစာထဲကတစ္ခုကေတာ့ ဥအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဥေတြမွာ biotinလို႔ေခၚတဲ့ vitamin တစ္မ်ဳိးနဲ႔ proteinေတြမ်ားစြာပါဝင္ပါတယ္။ proteinေကာbiotin ေကာ။ ဆံပင္သန္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပူႏိုင္တဲ့အတြက္ ဥအိမ်ဳးမ်ဳိးကိုမျဖစ္မေနစားဖို႔လိုပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းဆံပင္သန္ေဆးေတြဆိုရင္ biotinကို ျဖည့္စြက္ၿပီးသံုးစြဲေနၾကပါတယ္။

Berryသီးေတြကလည္း ဆံပင္သန္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ berryေတြမွာ vitamin c ႂကြယ္ဝစြာပါဝင္ပါတယ္။ vitamin c ကဆံပင္အျမစ္ေတြကို free radicalလို႔ေခၚတဲ့ မေကာင္းတဲ့ဓာတ္ေတြကေနကာကြယ္ေပးပါတယ္။ အဆိုပါဓာတ္ေတြက ဆံပင္အျမစ္ေတြကိုပ်က္စီးေစတဲ့အတြက္ berryသီးေတြမ်ားမ်ားစားျခင္းက ဆံပင္သန္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ vitamin c က collagen ေတြဖြဲ႕စည္းရာမွာလည္းအေထာက္အကူေပးႏိုင္တာေၾကာင့္ ဆံငပ္ေတြသန္မာၿပီး အလြယ္တကူကြၽတ္ျခင္း၊ က်ဳိးျခင္းတို႔ကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဟင္းႏုႏြယ္ရြက္ဟာလည္း ဆံပင္သန္ေစတဲ့ အစညးအစာတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဟင္းႏုႏြယ္ရြက္မွာ vitamin A, C၊folic acid တို႔မ်ားစြာပါဝင္ျပီးဆံပင္သန္ေစပါတယ္။ vitamin Aက ဦးေရျပားမွာရိွတဲ့ glandsေတြကေန အဆီထြက္တာကိုလံႈ႕ေဆာ္ေပးၿပီး ဦးေရျပားေျခာက္ျခင္းကိုကာကြယ္ေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သံဓာတ္လည္းႂကြယ္ဝစြာပါဝင္တာေၾကာင့္ ဆံပင္ေကာင္းေကာင္းေပါက္ေစႏိုင္ပါတယ္။
Vitamin Eျကြယ္ဝစြာပါဝင္တဲ့ ေထာပတ္သီးဟာလည္း ဆံပင္သန္စြမ္းေစပါတယ္။ vitamin E ဟာလည္း vitamin C လိုပဲ antioxidant action ရိွၿပီး ဆံပင္အျမစ္၊ ဦးေရျပားတို႔ကိုပ်က္စီးျခင္းမွကာကြယ္ပါတယ္။ essential fatty acidလို႔ေခၚတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ကေနမထုတ္ႏိုင္တဲ့ အဆီေတြလည္း
ေထာပတ္သီးမွာမ်ားစြာပါဝင္ၿပီး အဆိုပါအဆီေတြကလည္း ဆံပင္သန္ေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။

အဆိုပါအစားအစာေတြအျပင္ သားငါးမ်ဳိးစံု၊ ပဲမ်ဳိးစံုတို႔မွာလည္း proteinေတြႂကြယ္ဝစြာပါဝင္ၿပီး ဆံပင္သန္ေရးသာမက ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအတြက္လည္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစားအေသာက္ကို လံုေလာက္ျပည့္စံုေအာင္စားေပးၿပီး ဆံပင္သန္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

Dr. ZZ