အိပ္ေနတိုင္း စိတ္မခ်ပါႏွင့္

အသက္တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ေတြ ” အိပ္ေနစဥ္႐ုတ္တရက္ေသဆံုးျခင္း “ဆိုတာ သင္ၾကားဖူးပါသလား?က်န္းမာေရးျပသနာတစ္စံုတစ္ရာမ႐ွိပါဘဲနဲ႔ အိပ္ေနရင္းကေလးေသဆံုးသြားေသာအျဖစ္အပ်က္ေတြ ကမၻာနဲ႔အဝွမ္း႐ွိေနပါတယ္။ဒါဟာ မိဘမ်ားအတြက္အထူး သတိျပဳစရာပါ။အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို့ျခင္း (ဥပမာ – လည္ပင္းအစ္၊အသက္႐ွဴၾကပ္ျခင္း)ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
သင့္သားသားမီးမီးေလးေတြမွာ ဒီလိုအျဖစ္ဆိုးမ်ိဳးမၾကံဳေတြ႔ဖို႔ အႏၱရာယ္ကင္းစြာအိပ္စက္ေစႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေလးေတြကို ေမေမေဖေဖတို့ သိထားဖို႔လိုပါတယ္။

(1) ကေလးကို ေဖဖေမေမတို႔နဲ႔ ကုတင္တစ္ခုတည္းမွာမသိပ္ပါနဲ႔။( ေဖေဖေမေမတို႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ သတိလြတ္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ပေလးအေပၚဖိမိၿပီး ကေလးမြန္းၾကပ္ အသက္ဆံုး႐ွံူးႏိုင္လို႔ျဖသ္ပါတယ္။)

(2) ကေလးနဲ့တစ္ကုတင္တည္း မအိပ္သင့္ေပမယ့္ တစ္ခန္းထဲေတာ့အိပ္ပါ။ကေလးအသက္ တစ္ႏွစ္မျပည့္မခ်င္း မိဘမ်ားအိပ္သည့္အခန္းထဲမွာပဲ ကေလးကိုထားသိပ္ပါ။ (ကေလးအိပ္ကုတင္ကေတာ့ သီးျခားျဖစ္ပါေစ။)သို႔မွသာ မိဘမ်ား ကေလးကို အနီးကပ္ဂ႐ုစိုက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

(3)ကေလးကို ပက္လက္အိပ္ေစပါ။(အိပ္ေနရင္း သဘာဝအေလ်ာက္ ကေလးအိပ္သည့္အေနအထားေျပာင္းသြားျခင္းက ျပသနာမ႐ွိပါ။)

(4) အိစက္ျမဳပ္ဝင္သြားေသာ ေမြ႔ယာမ်ားမွာ ကေလးကိုမသိပ္ပါႏွင့္။မ်က္ႏွာျပင္တင္းရင္းေသာ ေမြ႔ယာေပၚတြင္ အိပ္ေစပါ။

(5)ကေလးေမြ႔ယာႏွင့္ ကေလးအိပ္သည့္ ကုတင္ (သို႔)ျခင္းပုခက္ ကြက္တိျဖစ္ပါေစ။

(6)ကေလးအိပ္ေနစဥ္ ကေလးအိပ္သည့္ကုတင္ (သို႔) ျခင္းပုခက္အတြင္း ကစားစရာမ်ားမထားပါႏွင့္။

(7) ကေလးလွည္း၊ကေလးစီးကားခံု၊ကေလးထိုင္ခံုအတြင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားပါက ထိုေနရာမွခ်ီထုတ္ၿပီးအိပ္ယာေပၚသို႔ေနရာေျပာင္းေပးပါ။(ကေလးအသက္႐ွဴၾကပ္ မြန္းၾကပ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။)

(8)အသက္ ၁လျပည္႔ျပီးကေလးမ်ားတြင္အိပ္ေနခ်ိန္ ခ်ိဳလိမ္ေပးစို႔ထားျခင္းက အိပ္ေနစဥ္မေမ်ွာ္လင္႔ဘဲကေလးေသဆံုးျခင္းကို ထိေရာက္စြာကာကြယ္ေပးပါတယ္။အိပ္ေပ်ာ္ေနရင္း ခ်ိဳလိမ္ကြၽတ္သြားတဲ့အခါ ျပန္တပ္ေပးဖို႔မလိုပါဘူး။သို့ေသာ္ သင့္ကေလးဟာ ခ်ိဳလိမ္မႀကိဳက္သူဆိုပါကလည္း ခ်ိဳလိမ္အတင္းေပးစို႔ခိုင္းဖို႔မလိုပါဘူး။

(9)ကေလးကို သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစမယ့္ အဝတ္အစားမ်ားျဖင့္သာ အိပ္ေစပါ။

(10)အခန္းအပူခ်ိန္ကို မပူလြန္း မေအးလြန္း ကေလးသက္ေတာင့္သက္သာ႐ွိေစမယ့္ အပူခ်ိန္တြင္ထားပါ။

ေဒါက္တာဝင္း (UM 2)