စိတ္ဖိစီးျခင္း ကင္းေဝးေအာင္ ေနထိုင္ၾကမယ္ (How to drive Stress Away)

မိမိတို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မိသားစု၊ အလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ စိတ္ဖိစီးမူမ်ားျဖစ္
ေပၚတတ္ၾကပါတယ္။
ထိုစိတ္ဖီးစီးမူမ်ား လြယ္ကူစြာေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
(၁) အားကစား၊ေယာဂ ကစားျခင္း
စိတ္ေပ်ာ္ရြင္ေစေသာ အင္ဒရိုဖင္း ေဟာ္မုန္းထြက္ေစသည္။
(၂) တရားထိုင္ျခင္း၊ ဘုရားရွိခိုးျခင္း
စိတ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစသည္။
(၃) အပ္စိုက္ကုသျခင္း
စိတ္ပင္ပန္းျခင္းေျပေပ်ာက္ေစသည္။
(၄) ဗီတာမင္ သတၱဳဓာတ္ျပည့္ဝေအာင္စားေပးျခင္း
ဓာတ္တိုးကာကြယ္ေပးေသာ အစားအစာစားျခင္းက ခနၱာကိုယ္ က်န္းမာေစသည္။
(၅) မိမိ ဝါသနာပါေသာအလုပ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ဥပမာ_ ပန္းအလွျပင္ျခင္း၊အပင္စိုက္ျခင္း
(၆) မိမိ ခ်စ္ခင္သူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးျခင္း
(၇) မိမိ ႏွစ္သက္ေသာ ရနံ႔ကုထံုးမ်ားျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈေျဖေဖ်ာက္ျခင္း … တို႔ ျဖစ္ပါသည္။