သင့္ကေလး ဘယ္အခ်ိန္မွာ စိတ္က်န္းမာေရး ျပသနာရွိေနၿပီလဲလို႔ သိမလဲ ?

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ကမ႓ာေပၚရွိ ကေလးသူငယ္အမ်ားစုဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဝဒနာမ်ား ၊ ျပသနာမ်ားကို ခံစားရင္ဆင္ ေနရပါတယ္ ။

Mayo Clinic က စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္တ့ဲ ပီတာဂ်န္ဆန္ ဦးေဆာင္တ့ဲ အဖြဲ႕ဟာ မိသားစုေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ကို အင္တာဗ်ဴးခ့ဲၿပီး မိမိကေလးဟာ စိတ္ေရာဂါ စိတ္ေဝဒနာ ခံစားေနရျခင္း ရွိမရွိ အၾကမ္းဖ်င္း သိရွိႏိုင္တ့ဲ အခ်က္ေတြကို ထုပ္ေပးခ့ဲပါတယ္ ။ ဒါက မိဘေတြ ဆရာေတြ နဲ႔တျခားကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ကြ်မ္းက်င္သူေတြအတြက္ ကေလးငယ္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရာမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္ ။

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စိတ္အလိုမက်ျခင္းစိတ္တို စိတ္ဆတ္ျခင္း ဆူပူစိတ္ေကာက္ျခင္း က့ဲသို႔ သာမာန္စိတ္အေျခအေနႏွင့္ ေရာေထြးၿပီး မသိရွိလိုက္ရျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါတယ္ ။

ဒီလို စိတ္က်န္းမာေရး စိတ္ေဝဒနာ ခံစားေနရမွန္း သိေစႏိုင္တ့ဲအခ်က္မ်ားဟာလဲ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာထိ ကေလးငယ္ဟာ ခံစားေနခ့ဲရသလဲ ၊ သူ႔ဘဝအပၚဘယ္ေလာက္ အထိလႊမ္းမိုးေနလဲ သက္ေရာက္ေနေစလဲဆိုတ့ဲအခ်က္ေတြဟာလဲ ကြဲျပားေစပါတယ္ ။

ဒီေအာက္ပါ အျခင္းအရာမ်ား သင့္ကေလးတြင္ ေတြ႕ရွိပါက ဂ႐ုျပဳရန္ လိုအပ္ပါတယ္ ။

* ႏွစ္ပတ္ထက္ပိုၿပီး မိမိကေလးတြင္ အလြန္အမင္း ဝမ္းနည္းေနပံုရျခင္း ေရွာင္ဖယ္ဖယ္ေန ေနျခင္း

* မိမိကိုယ္ကို အနာတရျဖစ္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ သတ္ေသရန္ အားထုတ္ျခင္း စီစဥ္ေနျခင္း

* ႐ုတ္တရက္ ခ်က္ျခင္း အေၾကာက္လြန္ လက္ဖ်ားေျခဖ်ားမ်ား ေအးစက္လာျခင္း အသက္႐ွဴျမန္ ႏွလံုးခုန္ျမန္လာျခင္

* မၾကာခဏ ရန္ျဖစ္ျခင္း ရန္ျဖစ္ရာတြင္ တုတ္ ၊ ဓားက့ဲသို႔ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အရာမ်ားျဖင့္ နာက်င္ေစျခင္း

* ျပင္းထန္ၿပီး ထိန္းသိမ္းရခက္ေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို သို႔မဟုတ္ သူတစ္ပါးကို ထိခိုက္ေစျခင္း

* ပိန္ေစရန္ မစားမေသာက္ျခင္း ေအာ့အန္ထုတ္ပစ္ျခင္း ဝမ္းနႈတ္ေဆး အျပင္းစားမ်ားစားျခင္း

* ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ကိစၥမ်ားကို မျပဳမူမေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ အထိ အလြန္အက်ဴး စိတ္ပူပန္ ေသာကေရာက္ေနျခင္း ေၾကာက္ရြံ႕ပူပန္ေနျခင္း

* ထိခိုက္အနာတရမ်ား မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္အထိ ပတ္ဝန္းက်င္ အာရံုစူးစိုက္မႈ အားနည္းျခင္း

* မူးယစ္ေဆးမ်ား အရက္ေသစာမ်ား စြဲလမ္းေနျခင္း

* စိတ္အတက္အက်ျမန္လြန္းျခင္း

* အျပဳအမူႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သိသိသာသာေျပာင္းလဲျခင္း

အထက္ပါအခ်က္မ်ားေတြ႕ရွိပါက စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္ စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ကုသရန္ လိုအပ္ပါတယ္ ။

Dr. Shein Thu Han