ကိုယ္ဝန္ရွိမွန္းဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ?

ကိုယ္ဝန္ရွိလၽွင္ဘာေတြေျပာင္းလဲ လာမယ္ဆိုတာ သိလိုပါသလား? မိန္းမသားတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္လကၡဏာျပျခင္း မတူႏိုင္ပါ။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲျခင္းမတူေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္ ျပေလ့ျပထရွိေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္လကၡဏာ မ်ားကို ေအာက္တြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

(၁) ရင္သားမ်ား တင္း၍နာလာျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အေစာပိုင္းလကၡဏာမ်ားတြင္ ရင္သားမ်ား တင္း၍ နာျခင္းပါဝင္ပါသည္။ ႏို႔သီးေခါင္းပတ္လည္ အမဲကြင္းမွာ ပို၍ ႀကီးလာျခင္း၊ပိုမဲလာျခင္း၊ ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ progestrone ေဟာ္မုန္းတက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

(၂) ေခါင္းကိုက္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္အခ်ိဳ႕မွာ ေခါင္းမူးျခင္း တစ္ခါတစ္ရံ ေမ့လဲျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္ၿပီး အေၾကာင္းရင္းမွာ ေဟာ္မုန္းေျပာင္းျခင္း ေသြးေပါင္က်ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္

(၃)ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း
ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းမွာ တစ္ေနကုန္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ မနက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တိုင္းမျဖစ္တတ္ပါ။အေၾကာင္းရင္းအတိအက်မရွိေသာ္လည္း ေဟာ္မုန္းေၾကာင့္ဟု ယူဆႏိုင္သည္ ၁၂ပတ္ ၁၆ပတ္ေက်ာ္လၽွင္သက္သာသြားတတ္သည။္ ေရေသာက္ျခင္း၊ အသားဓာတ္စားျခင္း၊ နည္းနည္းႏွင့္မၾကာခဏစားျခင္းတို႔ျဖင့္ သက္သာေစႏိုင္သည္

(၄) အစားေသာက္ပ်က္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ပထမ ၃လတြင္ အခ်ိဳ႕အစားအစာ အနံ႔မ်ား၊ အရသာမ်ားကို မခံႏိုင္ဘဲ အစားအေသာက္ပ်က္တတ္ပါသည္။

(၅)ဆီးမၾကာခဏသြားျခင္း
၆ပတ္ ၈ပတ္တြင္ စျဖစ္တတ္သည္။ ေက်ာက္ကပ္ပို အလုပ္လုပ္သည့္အျပင္ သားအိမ္မွ ဆီးအိမ္ကိုဖိမိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ဒါ သဘာဝျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ပူရန္မလိုပါ။

(၆) ေသြးအနည္းငယ္ဆင္းျခင္း

ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း ေသြးအနည္းငယ္ ရာသီလာခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ဆင္းျခင္းက သေနၱေအာင္မ်ိဳးဥ ဆင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ အျဖဴဆင္းျခင္းလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ တခါတရံ အျဖဴအနည္းငယ္ဆင္းျခင္းဟာ ကိုယ္ဝန္ေတာက္ေလၽွာက္ရွိေနတတ္ၿပီး စိတ္ပူရန္မလိုပါ အနံ႔နံျခင္း၊ယားယံျခင္းရွိမွသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ

(၇) ရာသီမလာျခင္း
ရာသီမလာရျခင္းအဓိကအေၾကာင္းမွာ ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားအေၾကာင္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။ အျခားအေၾကာင္းမ်ားမွာ ရုတ္တရက္ ပိန္ျခင္း၊ဝျခင္း၊ ပင္ပန္းျခင္း၊စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း၊ ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္

(၈)ေမာပန္း ႏုံးခ်ိျခင္း
Progestrone ေဟာ္မုန္း ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ရင္သားတင္းျခင္းအျပင္ ကိုယ္ဝန္ပထမ ၃လတြင္ ေမာပန္း ႏြမ္းနယ္ျခင္းပါ ခံစားရတတ္ပါသည္။ဒါေၾကာင့္မ်ားမ်ားနားရန္လိုအပ္ပါသည္

(၉)စိတ္အတက္အက်ျမန္ျခင္း
ကိုယ္တြင္းေဟာ္မုန္း ပမာဏေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ အျပင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေၾကာင့္ စိတ္အတက္အက်ျမန္တတ္ပါသည္။ ပထမ ၃လ ႏွင့္ မီးဖြားခါနီး ၃လတြင္အဓိက ခံစားရတတ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္အမ်ားစုသည္ ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာတစ္မ်ိဳး သို႔ ႏွစ္မ်ိဳးခံစားရတတ္သည္
ေသခ်ာစြာသိလိုပါက ဆီးစစ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
မယ္တင္(ေဆး-၁)