ပ်ားရည္၏ အစြမ္းသတၱိမ်ား (Honey and Health)

ပ်ားရည္ကိုေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက အာဟာရျပည့္စံု၍ က်န္းမာေရးကိုအက်ိဳးျပဳေသာ အစားအစာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ပ်ားရည္ကို ေရႏွင့္ေရာစပ္၍ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္
(၁) အသက္ရွလမ္းေၾကာင္းရွိခၽြဲမ်ားေပ်ာ္ေစသည္
(၂) အစာအိမ္ေသြးယိုျခင္းမွကာကြယ္သည္
(၃) ေလႁပြန္ေယာင္ျခင္းသက္သာေစ၍ ကိုယ္ခံအားေကာင္းေစသည္
(၄) ကိုယ္တြင္းပိုးမြားဝင္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္
(၅) ကိုယ္တြင္းအဆိပ္အေတာက္ဖယ္ရွားေပးသည္
(၆) အေရျပားလွပေစသည္

ေသာက္သံုးပံုမွာ။ ။ ေရေႏြးတစ္ဖန္ခြက္တြင္ ပ်ားရည္ တဇြန္းေရာစက္ကာ မနက္စာမစားခင္
ေသာက္သံုးသင့္ပါသည္။