ကေလးငယ္မ်ားကိုအိမ္တြင္းမေတာ္တဆျဖစ္ျခင္းမွဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ?

ကာကြယ္ျခင္းဟာအရာရာကို ဝမ္းနည္းမႈေနာင္တရမႈေတြမွကာကြယ္ေပးပါတယ္။

ကေလးေမေမတို႔အေနနဲ႔လည္း အိမ္မွာေဆာင္ရန္၊ေရွာင္ရန္ေလးေတြသိထားေတာ့ စိတ္ေအးေအးေနႏိုင္တာေပါ့ေနာ္။
ကဲဒါဆို မီးဖိုေခ်ာင္ကစလိုက္ရေအာင္

မီးဖိုေခ်ာင္မွာအနၱရာယ္ကင္းဖို႔ဆိုရင္
** ပိုးမြားသတ္ဖ်န္းေဆးရည္( Insect killer spray) , စားပြဲေအာက္မွခံထားေလ့ရွိတဲ့ ေရနံဆီ၊ ေရေႏြးအိုးတို႔ကိုကေလးလက္လွမ္းမမွီတဲ့ေနရာမွာသာထားပါ။

** ကေလးခ်ီထားစဥ္ပူေႏြးတဲ့အရည္(ဥပမာ.. ေရေႏြး၊ေကာ္ဖီ)တို႔မေသာက္ပါႏွင့္။

** အျမန္တည္ရေသာေရေႏြးအိုး၊ လၽွပ္စစ္မီးဖိုမွႀကိဳးတို႔ကို ေအာက္သိူ႔တြဲေလာင္းၾကမေနေစရန္ သတိျပဳပါ။

** မီးဖိုေခ်ာင္ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ေျမပဲ၊ ပဲႀကီးေလွာ္ကဲ့သို႔ အေစ့အဆံမ်ားၾကေနလၽွင္ သတိျပဳ၍ ဖယ္ရွားေပးပါ။ (ေလးဖက္သြားကေလးငယ္မွ ပါးစပ္ထဲ ထည့္မိလၽွင္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းပိတ္တတ္သည္)

ေရခ်ိဳးခန္းတြင္းအနၱရာယ္ကင္းေစရန္မွာ
** ေရဇလံုမ်ားကိုေရျဖည့္မထားပါႏွင့္။ ( တထြာခန္႔ေသာေရပမာဏသည္ပင္ ကေလးငယ္အား ေရနစ္မြန္း ျခင္းျဖစ္ေစႏိုင္သည္)

* ကေလးေရမခ်ိဳးခင္ ေရအားအျမဲလက္ႏွင့္စမ္းၾကည့္ေပးပါ။

** ေရခ်ိဳးခန္းၾကမ္းျပင္ေဆးရည္( bathroom cleanser) ကို ကေလးလက္လွမ္းမမွီေသာေနရာတ္က္ထားပါ။

အိပ္ခန္းတြင္းအနၱရာယ္ကင္းေစရန္မွာ
** ၾကမ္းျပင္ကို ေဖာ့ဖ်ာကဲ့သိူ႔ မေခ်ာေစေသာ၊ ၾကမ္းျပင္ႏွင့္တဆင့္ခံေပးထားေသာ အရာတခုခင္းထားေပးပါ။

** ကေလးငယ္ကိုကုတင္ေပၚတြင္ တေယာက္ထဲထားသြားျခင္းမျပဳပါႏွင့္။

** ကုတင္အကာကာ၍ လည္းကာကြယ္ေပးႏိုက္ပါသည္။

အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္
** ေလွကားထိပ္တြင္ ကေလးငယ္ေအာက္သို႔လိမ့္မက်ရန္ (Safety door) လံုျခံဳေရး တံခါးအေသးေလးတပ္ထားေပးပါ။

** ေဆးပုလင္းတိုင္းကို တံဆိပ္ရွင္းလင္းစြာေရးထားပါ။

** ေဆးရံုဖုန္းကို ph contactထဲထည့္ထားပါ။

** အေရးေပၚ နင္၊ကေလးသီးလၽွင္ အိမ္တြင္လုပ္ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာထားပါ။

ေပ်ာ္ရႊင္လွပေသာမိသားစုဘဝမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ဆုေတာင္းေပးလၽွက္

မယ္တင္( ေဆး ၁)