အဖ်ားၾကီးျခင္း

အဖ်ားမည္မွ်ရွိလွ်င္ အဖ်ားအလြန္ၾကီးသည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသနည္း။

အဖ်ား ၁၀၂ ထက္ပိုပါက အဖ်ားၾကီးသည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။

ကိုယ္အပူခ်ိန္ ၁၀၅ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ထက္ပိုပါက အပူလြန္ကဲသည့္ အဆင့္ဟု သတ္မွတ္နိုင္ပါသည္။ အသက္အႏၱရာယ္ရွိတတ္၏။

  • သတိလစ္ျခင္း၊
  • တက္ျခင္း၊
  • ဦးေႏွာက္ထိခိုက္ျခင္း
  • ေရႏွင့္ ဓာတ္ဆားမ်ား ဆံုးရံူးျခင္း
  • ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အဖ်ားအလြန္ၾကီးျခင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာျဖစ္သျဖင့္ ေစာနိုင္သမွ်ေစာေစာ စစ္ေဆးကုသမႈခံယူသင့္ပါသည္။

ကုသမႈမ်ား

အဖ်ားရွိပါက

  • ရာသီဥတုႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာအဝတ္အစားမ်ား၊ ပြ၍ေခ်ာင္ခ်ိေသာ အဝတ္အစားမ်ားသာ ဝတ္ဆင္ေပးပါ။ အဝတ္ထူမ်ား ဝတ္ျခင္း၊ ေစာင္အထပ္ထပ္ျခံဳျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။
  • အပူေၾကာင့္ ေရဓာတ္ဆံုးရံူးမႈပိုမ်ားနိုင္သျဖင့္ ေရ ပိုေသာက္ေပးပါ။
  • ေရပတ္နိုင္နိုင္ တိုက္ေပးပါ။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ိဳင္း၊ ေပါင္ျခံ၊ လည္ပင္းကို အဓိကေရပတ္တိုက္ေပးရပါမည္။ လိုအပ္ပါက ေရေအးဝတ္ကပ္ေပးထားပါ။
  • လိုအပ္ပါက ပါရာစီတေမာ ကဲ့သို႔ အဖ်ားက်ေဆးမ်ား ေသာက္သံုးနိုင္ပါသည္။
  • အျခားေသာေရာဂါလကၡဏာမ်ား(ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ယားယံျခင္း) ရွိပါက ေဝဒနာသက္သာေစေသာ ေဆးမ်ား သံုးစြဲနိုင္ပါသည္။

အဖ်ားရွိတုိင္း ပိုးသတ္ေဆးေသာက္ရန္မလိုပါ။ အဖ်ားတက္ျခင္း၏ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္၍ ဖ်ားျခင္းသည္ ပိုးဝင္ျခင္းတစ္ခုတည္း၏ လကၡဏာတစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း သိျပီးျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဘက္တီးရီးယားပိုး၊ ကပ္ပါးပိုးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာပိုးသတ္ေဆးကို ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္ အတိုင္းအတိအက် ေသာက္သံုးရမည္။

အျခားေသာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါက ေရာဂါအခံကိုရွာ၍ ကုသမႈခံယူသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)