အမ်ဳိးသားမ်ား ဂ႐ုစုိက္ရမယ့္ က်န္းမာေရးျပႆာနာမ်ား

လူေတြဟာ က်ား၊မ လိင္ကြာျခားအေလ်ာက္ က်န္းမာေရးျပႆနာႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ အျဖစ္မွာလည္းကြာျခားပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာ မ်ားအနက္က အႏၱရာယ္အေပးနုိင္ဆုံး ထိ္ပ္ဆုံးက (၁၀)ခုကုိ ေဖာ္ျပလိုပါတယ္

။ ဒီလုိသိ ထားျခင္းအားျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

(၁) ႏွလုံးတုိက္ခိုက္ခံရျခင္းႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ ႏွလုံးခုန္ရပ္သြားျခင္း

ဒီျပႆနာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေတြ အမ်ားစု အသက္ေသဆံုးၾကရတာ သင္ၾကား ဖူးမွာပါ။ ႏွလုံးတုိက္ခိုက္ခံရျခင္း(Heart Attack)နဲ႕ ႏွလုံးခုန္႐ုတ္တရက္ရပ္သြားျခင္း(Cardiac Arrest)တုိ႕ ဘာကြာျခားသလဲဆုိတာေရာ သိပါရဲ႕လား။ အၾကမ္းအားဖ်င္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ႏွလုံးေသြးလႊတ္ေၾကာအတြင္း က်ဥ္းေျမာင္းေနတဲ့ ျပႆနာလည္း ရွိေနမယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီ က်ဥ္းေျမာင္းေနတဲ့ ျပႆနာလည္း ရွိေနမယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီက်ဥ္းေနတဲ့ ေနရာမွာ ေသြးခဲ တစ္ခုခု လာေရာက္ပိတ္ဆုိ႕သြားမယ္ဆုိရင္ ႏွလုံးၾကြက္သားမ်ား ေသြးနဲ႕ အာဟာရေထာက္ပံ့မႈ မရေတာ့တဲ့အတြက္ ထုိလူဟာ ရင္ဘတ္ေအာင့္ေ၀ဒနာခံစားရၿပီး အဲဒီေနရာကုိ ျပန္ပြင့္ေအာင္ အခ်ိန္မီလုပ္မေပးႏိုင္ရင္ အသက္ဆုံး႐ႈံးႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႕ ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ဆုိ႕ မႈဟာ ႏွလုံးကုိ ခုန္ေနေအာင္၊ ညွစ္ေနေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးတဲ့ ေနရာကုိ ေသြးေထာက္ပံ့မႈ ရပ္ဆုိင္းသြားေစမယ္ဆုိရင္ ႐ုတ္တရက္ခ်က္ခ်င္း ႏွလုံးခုန္ရပ္သြားႏုိင္ၿပီး အသက္ပါ ဆုံး႐ႈံးသြား တတ္ပါတယ္။ ႏွလုံးခုန္ရပ္ေစတဲ့ အေၾကာင္ရင္းကေတာ့ ႏွလုံးအတြင္း လွ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္း အေႏွာက္ယွက္ခံရျခင္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) ေသြးတုိးေရာဂါ

အမ်ဳိးသားအမ်ားစုဟာ သူတုိ႕ကုိယ္သူတုိ႕ ေသြးတုိးေရာဂါရွိမွန္း မသိဘဲ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာမွ ႀကံဳလုိ႕ ေသြးေပါင္းခ်ိန္ၾကည့္လုိ႕ ျဖစ္ေစ၊ အျခားက်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ခုခု ေၾကာင့္ ေဆးခန္းသြားရင္း ဆရာ၀န္က ေသြးေပါင္ခ်ိန္ၾကည့္လုိက္လုိ႕ ျဖစ္ေစ၊ အဲဒီအခါမွ ေသြးဖိအားျမင့္တတ္ေနတာကုိ သိရတာမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေသြးတိုးေရာဂါဟာ တိတ္ဆိတ္ ေနတတ္ၿပီး ေသြးလြတ္ေၾကာမ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီးေစပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ႏွလုံးပါ ထိခိုက္လာေတာ့မွ အသက္အႏၱရာယ္ပါ စုိးရိမ္ရတာမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အမ်ဳိးသားတစ္ဦးအေနနဲ႕ အနည္းဆုံး ၆ လ တစ္ႀကိမ္ေလာက္ေတာ့ ေသြးတိုးရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႕ေသြးတုိးေရာဂါရွိေနရင္လည္း ထိေရာက္တဲ့ ကုသမႈကုိ ခံယူသင့္ပါတယ္။

(၃) ေသြးတြင္ ကုိလက္စထေရာဓာတ္မ်ားျခင္း

ေသြးတြင္းကုိလက္စထေရာပမာဏဟာလည္း ေသြးကုိ ေဖာက္ၿပီး တုိင္းတာစစ္ေဆး မွသာ သိရွိႏုိင္တဲ့ ျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕လူေတြက မ်ဳိး႐ုိးလုိက္ၿပီး နဂုိကတည္းက မ်ားေန သူေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေသြးတြင္းကုိ လက္စထေရာ မ်ားသူမ်ားဟာ ႏွလံုးနဲ႕ ေသြးေၾကာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း သူမ်ားထက္ ပုိမ်ားပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ဆုိရင္ အေစာဆုံး အသက္ ၂၀ ေလာက္ကတည္းက စၿပီးကိုလက္စထေရာ ပမာဏမ်ားျပားမႈ ျပႆနာ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသြးတြင္းကုိလက္စထေရာပမာဏကုိ ပံုမွန္တုိ္င္းတာ စစ္ေဆးၾကည့္သ့င္ပါတယ္။ ကိုလက္စထေရာမ်ားေစတဲ့ အစား အစာမ်ား လြန္ကဲစြာ မစား မိေအာင္ တတ္ကၽြမ္းနားလည္သူနဲ႕ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရပါမယ္။

(၄) ေလျဖတ္ျခင္း

ေလျဖတ္ျခင္းဟာ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ ေသဆုံးေစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားထဲမွာ      စတုတၳေနရာမွ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ုိးသားအမ်ားစု ဟာေလျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚရင္ ခံစားရႏုိင္တဲ့ ေ၀ဒနာတစ္ခုတစ္ေလမွ်ကုိပင္ အမည္တင္ ေပးႏုိင္ စြမ္းမရွိၾကပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေလျဖတ္ျခင္းအေၾကာင္းနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ခံစားရမယ့္ ေ၀ဒနာ လကၡေတြ၊ ေလျဖတ္ ျခင္း မျဖစ္ေစဖို႕ ေရွာင္ရေဆာင္ရမယ့္အခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာ မွတ္သား သင့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လုိက္နာက်င့္သုံးဖုိ႕လည္း လုိပါတယ္။

(၅) ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါ

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈက ကမၻာေပၚမွာ လ်င္ျမန္တဲ့ ႏႈန္းနဲ႕ မ်ားျပားလာလ်က္ ရွိပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ က်ား၊မ မေရြး ကပ္ေရာဂါအသြင္ မ်ားျပားလ်က္ရွိတဲ့ ေရာဂါ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိက အမ်ဳိးအစားကလည္း ႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္။ ျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းေတြကလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ လူေနစ႐ိုက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရ မႈလည္း အဓိကပါ၀င္တယ္။   ဒါေၾကာင့္ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းမ်ားနဲ႕ ဘယ္လုိကာကြယ္ႏုိင္မလဲဆိုတာ သိဖုိ႕ က်န္းမာေရးပညာဗဟုသုတေပ စာေစာင္ေတြကုိ ဖတ္ရႈေလ့လာသင့္ပါတယ္။ ငါေတာ့ ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႕ ယူဆၿပီး လ်စ္လ်ဴ႐မထား သင့္တဲ့ ေရာဂါျဖစ္ပါတယ္။ ဆီးခ်ဳိ ေသြးခ်ဳိေရာဂါ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိ ဆရာ၀န္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ နဲ႕အတူ ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၆) အဆုတ္ကင္ဆာ

အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါဟာ အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ ကင္ဆာေၾကာင့္ ေသဆုံးရတဲ့ ဦးေဆာင္ အေၾကာင္းအရင္ႀကီးျဖစ္ေနဆဲပါ။ အမ်ဳိးသားလူငယ္အမ်ားစုဟာလည္း အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ ေစျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကုိ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနၾကတုန္းပါပဲ။ အဆုတ္ကင္ဆာဟာ ကာကြယ္လုိ႕ ရႏိုင္တဲ့ ကင္ဆာမ်ားထဲက အကာ အကြယ္ႏုိင္ဆုံးေသာ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆုိတာ သိထားသင့္ပါတယ္။ ကုိယ္တုိ္င္ ေဆးလိပ္ မေသာက္သင့္႐ုံမွ်မက တစ္ဆင့္ခံ ေဆးလိပ္ေငြ႕႐ွဴမိတဲ့သူမျဖစ္ရေလေအာင္ အျခားသူမ်ား ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးကုိလည္း လႈံ႕ေဆာ္ေပးပါ။

(၇) အူမႀကီးနဲ႕ အစာေဟာင္းအိမ္ကင္ဆာ

အဆုိးသတင္းတစ္ခုကေတာ့ အမ်ုဳိးသားမ်ား ကင္ဆာေၾကာင့္ ေသရတဲ့အေၾကာင္း ရင္းမ်ား ထဲမွာ အူမႀကီးနဲ႕အစာေဟာင္း အိမ္ကင္ဆာဟာ ဒုတိယေနရာမွာ ရွိေနျခင္းပါပဲ။ ေကာင္း သတင္းကေတာ့ ဒီကင္ဆာကုိ ကာကြယ္လုိ႕ရပါတယ္။ အူမႀကီးအတြင္း မွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္း ကဲ့သို႕ ေရာဂါျဖစ္၊ မျဖစ္ ေစာေစာႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ ေဖာ္ထုတ္ေပးတဲ့ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ထက္ေတာင္ ပုိၿပီး အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိ ေသးတယ္လုိ႕ ဆိုပါတယ္။ အူမႀကီးနဲ႕ အစာေဟာင္း အိမ္ကင္ဆာျဖစ္ေစရန္ အခြမ္းအလမ္းမ်ားေစတဲ့ အသားကင္မ်ား၊ အေၾကာ္စာမ်ားစားျခင္း၊ အဆီပါ၀င္မႈမ်ားေသာ အစာစားျခင္း တုိ႕ကုိ ဆင္ျခင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀မ္းခဏခဏမခ်ဳပ္ေအာင္ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားစြာပါ၀င္တဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီး၀လံမ်ား လည္း စားေပးရန္လည္း လုိပါတယ္။

(၈) ဆီးက်ိတ္ေရာဂါ

အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္သာ ပါရွိတာျဖစ္တဲ့ ဆီးက်ိတ္ဟာ ဒုကၡေပးႏုိ္င္တဲ့ အက်ိတ္တစ္ခုျဖစ္ ပါတယ္။ ဆီးက်ိတ္က ေပးႏုိင္တဲ့ က်န္းမာေရးျပသနာေတြကေတာ့ ဆီးက်ိတ္ေရာင္ျခင္း၊ ဆီး က်ိတ္ႀကီးျခင္းနဲ႕ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာတုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ၀န္မွ စအုိ၀အတြင္း လက္ညိွဳးနဲ႕ သြင္း၍ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ Marker မ်ားကုိ ေသြးေဖာာက္စစ္ေဆးျခင္း စသည္တုိ႕ကုိ လိုအပ္ရင္ ျပဳလုပ္ဖုိ႕ လုိတယ္ဆုိတာ ဗဟုသုတ ရွိထားသင့္ပါတယ္။

(၉) ေ၀ွးေစ့ေရာဂါမ်ား

လူငယ္အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ ေ၀ွးေစ့ကင္ဆာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ေစာေစာသိ ႏုိင္ရင္ ကုသလုိ ရႏုိင္ပါတယ္။ အျခားေသာ ေ၀ွးေစ့ဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာမွတ္ သားထားသင့္ပါတယ္။

(၁၀) စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါ

စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါဟာ အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ ခံစားရင္ ျပင္ထန္ုဆုိး၀ါးတဲ့ အေျခ အေနတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားမ်ား ေသဆုံးရျခင္း အမ်ားဆုံး အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲမွာ နံပါတ္(၈) ေနရာမွ လုိက္ေနတဲ့ ျပႆနာဟာ စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါေၾကာင့္ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ သတ္ေသျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါရဲ႕ ေ၀ဒနာလကၡဏာမ်ားဟာ အမ်ဳိး သမီးမ်ားမွာထက္ အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ စုံလင္ေထြျပားစြာ ျပသေလ့ရွိတ့ဲအတြက္ စိတ္ဓာတ္က် ေရာဂါ ျဖစ္လုိ႕ ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုသမႈလည္း မရရွိတဲ့အတြက္ အျဖစ္ဆုိးေတြ ႀကံဳရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေတြ စိတ္ဓာတ္က်ၿပီဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာ စိတ္က်န္းမာေရးအထူးကုဆရာ၀န္နဲ႕ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

ေဒါက္ေထြး(ေဆး – မန္း)