သားသား၊ မီးမီးတို႔ကို မြမြေပးျခင္း ႏွင့္ က်န္းမာေရး

လသားကေလးမ်ားကို မိခင္ေတြ နမ္းရွဳံ႕ျခင္း ၊မြမြေပးျခင္းဟာ က်န္းမာေရးအျမင္နဲ႕ ႀကည့္ရင္ ဘယ္လို သက္ေရာက္မႈရွိသလဲ ဆိုတာ သိခ်င္ႀကမွာေပါ့ ။

၁)မိခင္နဲ႕ ကေလး ရင္းႏွီးမႈ တိုးပြားလာျခင္း

-မိခင္ေတြ ကေလးေတြကို မြမြေပးတဲ့အခါ မိခင္ေရာ ကေလးမွာပါ ေအာက္ဆီတုိစင္ ဆိုတဲ့ ေဟာ္မုန္းလ္ဓာတ္ေတြ ထြက္လာပါတယ္ ။ထို ေဟာ္မုန္းလ္ဓာတ္ေႀကာင့္ မိခင္နဲ႕ ကေလးႀကား ခ်စ္ခင္မႈ ၊ရင္းႏွီးမႈ တိုးပြားလာပါတယ္ ။

၂)ကေလးရဲ႕ စိုးထိတ္မႈကို ေလ်ာ႕ခ်ေပးျခင္း

-အဆိုပါ ထြက္လာတဲ့ ေဟာ္မုန္းလ္ဓာတ္ ေအာက္ဆီတုိစင္ေႀကာင့္ပဲ ကေလးမွာ စိတ္ သက္သာရာရကာ စိတ္လက္ခ်မ္းသာျပီး စိုးထိတ္မႈေတြ ေလ်ာ႕နည္းသြားပါတယ္ ။

၃)ကေလးငယ္တို႕ရဲ႕ ကုိယ္ခံအားဓာတ္ကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္း

-မိခင္က ကေလးပါးျပင္ကို နမ္းတဲ့အခါ ကေလးအေရျပားမွာရွိတဲ့ ပိုးမႊားကေလးေတြ ဟာ မိ္ခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္း ၊ပါးစပ္မွတဆင့္ ၀င္ေရာက္သြားကာ လည္ပင္းမွာရွိတဲ့ ခုခံအား စနစ္ထဲမွာပါတဲ့ အာသီးေတြဆီ ေရာက္ရွိသြားပါတယ္ ။ေရာက္သြားတာနဲ႕ မိခင္ရဲ႕ ကိုယ္ခံအားစနစ္က အဆိုပါ ပိုးမႊားေတြကို ျပန္တိုက္ထုတ္ေပးမယ့္ ပဋိပစၥည္းေတြကို ေသြးထဲကို ထုတ္ေပးလိုက္ပါတယ္ ။အဆိုပါ ပဋိပစၥည္းေတြဟာ မိခင္ႏို႕မွတဆင့္ ကေလးငယ္ဆီ ေရာက္သြားျပီး ခုခံအားကို ျမွင့္တင္ေပးပါတယ္ ။

၄)ဓာတ္မတည့္မႈကို ေလ်ာ႕ခ်ေပးျခင္း

-ကေလးငယ္ေတြကို မိခင္ေတြ မြမြေပးတဲ့အခါ ကေလးငယ္ေတြမွာ ဓာတ္မတည္႕ရာမွာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ ပဋိပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ IgE နည္းသြားကာ ဓာတ္မတည့္မႈကို ေလ်ာ႕ခ်ေပးႏုိင္ပါတယ္ ။

၅)ကေလးငယ္ရဲ႕ ဦးေႏွာက္နဲ႕ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးကို ဖြံ႕ျဖိဳးေစျခင္း

-ကေလးငယ္ေတြကို မြမြေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္ေတြဟာ အခ်စ္ခံရတာကို ခံစားရျပီး လုံျခဳံေႏြးေထြးျခင္းမ်ားလည္း ရရွိသျဖင့္ သူတို႕ရဲ႕ ဦးေႏွာက္နဲ႕ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး ပိုမို ဖြံ႕ျဖိဳးေစပါတယ္ ။

ေခတ္သစ္ဇီဝက