ငွက္ေပ်ာသီးႏွင့္ က်န္းမာေရး (Banana)

ငွက္ေပ်ာသီးတြင္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစေသာအာနိသင္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။
(၁) ေသြးေပါင္က်ေစသည္
(၂) ကိုယ္ခံအားေကာင္းေစသည္
(၃) ႂကြက္တက္ျခင္းသက္သာေစသည္
(၄) ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းေပးသည္
(၅) အားကစားမလုပ္မီ အေမာခံႏိုင္ေအာင္စားသံုးႏိုင္သည္
(၆) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား မနက္ပိုင္းတြင္ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းသက္သာေစသည္