ေဒါက္ဖိနပ္ အျမင့္ အနၱရာယ္

ယခုေခတ္အခါမွာ မိန္းကေလး အမ်ားစုဟာ ေဒါက္ဖိနပ္ကို
ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ စီးလာၾကပါတယ္၊
ဒီလွပျခင္းရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ အနၱရာယ္ ကပ္ပါေနတတ္ပါတယ္
၁) ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္ဟာ ေျခေထာက္ ဟန္ခ်က္ညီျခင္း ပ်က္ေစတာေၾကာင့္
ေျခက်င္းဝတ္လိမ္ျခင္း၊ ပိုမိုျဖစ္ေစပါတယ္
၂) ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္အမ်ားစုဟာ ေျခေခ်ာင္းထိပ္ေလးေတြကို စုၿပီး ထားတာမို႔
ေျခမနဲ႔ ေျခသန္းမွာ အသားမာတက္ႏိုင္ပါတယ္
၃) ေျခေထာက္တစ္ခုလံုးဟာ ဒူးေခါင္းကို အဓိက အားျပဳေနရတာမို႔ ဒူးႀကီးေပါင္းတက္ျခင္း
ပိုမိုျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္
၄) ကိုယ္ အေနအထား ပံုမမွန္ေစတာမို႔ ခါးေအာက္ပိုင္းနာက်င္ျခင္းေဝဒနာ ခံစားရေစႏိုင္ပါတယ္
၅) ေျခသလံုးႂကြက္သားကို က်ံဳေစတာမို႔ ေဒါက္ျမင့္စီးပီး ေနာက္ရက္မွာ ေျခသလံုးႂကြက္သား
နာက်င္ေစပါတယ္
ဒါေၾကာင့္ ဖိနပ္ေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ႏွင့္ကိုက္ညီမယ့္ အျမင့္ ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အနၱရာယ္ေလးေတြပါ
စဥ္းစာၿပီး အလြန္အကၽြံ မျဖစ္ေစရန္ သတိထားသင့္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္