အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္

ဒီအေခၚအေဝၚကို ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲေတြကတစ္ဆင့္ လူသိမ်ားလာၾကတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။စိတ္ထဲမယ္လည္း သို႔ေလာ သို႔ေလာ…..”အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္”ဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးပါလိမ့္ေပါ့ ?

“အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္” (၂) မ်ိဳးရွိပါတယ္ :

(၁) ကေလးနဲ႔ေသြးမေႏွာတဲ့ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္

(၂) ကေလးနဲ႔ေသြးေႏွာတဲ့ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္

(၁) ကေလးနဲ႔ေသြးမေႏွာတဲ့ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္

ဒါကေတာ့ …..အရွင္းဆံုးနဲ႔အလြယ္ဆံုးေျပာရရင္…..စံုတြဲတစ္တြဲက ကေလးလိုခ်င္မယ္။ ထိုအခါ စံုတြဲထဲက အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူရဲ႕ မမ်ိဳးဥကိုထုတ္ယူ၊အမ်ိဳးသားျဖစ္သူရဲ႕ သုတ္ပိုးကိုထုတ္ယူ…..ထို႔ေနာက္ ထို မမ်ိဳးဥနဲ႔သုတ္ပိုးကို ဖန္ႁပြန္သေႏၶနည္းျဖင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းထဲမွာ ေပါင္းစပ္ၿပီး သေႏၶေအာင္ေစမယ္။သေႏၶေအာင္သြားၿပီး သေႏၶသားရလာတဲ့အခါ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္မယ့္ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ သားအိမ္ထဲထည့္ေပးၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေစမယ္။ဒီျဖစ္စဥ္မွာ မမ်ိဳးဥေရာ၊ သုတ္ပိုးေရာက မိခင္နဲ႔ဖခင္ျဖစ္သူေတြဆီမွရတာမို႔ …..ေမြးလာမယ့္ကေလးဟာ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္နဲ႔ မ်ိဳးဗီဇအရ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ျခင္းမရွိပါဘူး။ဒါေၾကာင့္ ကေလးနဲ႔ေသြးမေႏွာတဲ့ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္ လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဒီလိုအငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္လိုအပ္သလဲဆိုရင္

– အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူရဲ႕ သားအိမ္ဟာ ပံုမွန္အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ျခင္း

– အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူဟာ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ/သားအိမ္ကင္ဆာ/သားအိမ္အလံုးတည္ျခင္း/သားအိမ္တစ္သၽွဴးမ်ားစြာေနရာမွားပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျခင္း စေသာအေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ သားအိမ္ထုတ္ထားျခင္း
(သားအိမ္ထုတ္ထားေသာ္လည္း သားဥအိမ္မ်ားမထုတ္ဘဲခ်န္ထားပါက …..သားဥအိမ္မွ မမ်ိဳးဥထုတ္ယူႏိုင္သည့္အတြက္ ဖန္ႁပြန္သေႏၶျဖင့္ ကေလးယူႏိုင္ပါသည္။)

– အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူ၏ ေရာဂါအခံတစ္ခုခုေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္မသင့္ေတာ္ျခင္း…..

စတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

(၂) ကေလးနဲ႔ေသြးေႏွာတဲ့ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္

ဒါကေတာ့ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္မည့္အမ်ိဳးသမီး၏ မမ်ိဳးဥကိုထုတ္ယူ….. ကေလးလိုခ်င္သည့္စံုတြဲမွဖခင္၏ သုတ္ပိုးကိုထုတ္ယူ…..ထို႔ေနာက္ ဖန္ႁပြန္သေႏၶနည္းျဖင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းထဲမွာ ေပါင္းစပ္ၿပီး သေႏၶေအာင္ေစမယ္။သေႏၶေအာင္သြားၿပီး သေႏၶသားရလာတဲ့အခါ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္မယ့္ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ သားအိမ္ထဲထည့္ေပးၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေစမယ္။ဒီျဖစ္စဥ္မွာေတာ့ မမ်ိဳးဥဟာ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးထံမွရရွိလာတာမို႔…..ေမြးလာမယ့္ကေလးဟာ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္နဲ႔ မ်ိဳးဗီဇအရ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ျခင္းရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ကေလးနဲ႔ေသြးေႏွာတဲ့ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္ လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။

ဒါကေတာ့

– ကေလးလိုခ်င္တဲ့စံုတြဲရဲ႕ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူဟာ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ သားဥအိမ္ႏွစ္ခုလံုး ခြဲထုတ္ဖယ္ရွားထားျခင္း (သို႔မဟုတ္) မမ်ိဳးဥမ်ားအရည္အေသြးမေကာင္းျခင္း(သို႔)မ်ိဳးမေအာင္ႏိုင္ျခင္း

– လိင္တူစံုတြဲမ်ား ကေလးယူလိုျခင္း…..

စတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

ကဲ…..ဒီေလာက္ဆို သင္သိခ်င္ေနတဲ့ ကိုရီးယားကားထဲက “အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္”ဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ ေသခ်ာသိရၿပီေပါ့ေနာ္။

ပိုင္နီေမ