အစာအိမ္အခ်ဥ္ရည္လွ်ံျခင္း(သို႔မဟုတ္)အစာႃပြန္အခ်ဥ္ရည္ေလာင္ျခင္းေရာဂါ

အစာႃပြန္အခ်ဥ္ရည္ေလာင္ျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
အစာအိမ္အတြင္းရွိအစာမ်ား၊ အခ်ဥ္ရည္မ်ားသည္ ပံုမွန္အတိုင္းအူသိမ္သို႔ထြက္ မသြားပဲ အ၀င္လမ္းျဖစ္ေသာ အစာႃပြန္ထဲသို႔ လွ်ံ၀င္ေသာအခါတြင္ အစာႃပြန္အခ်ဥ္ရည္ေလာင္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသို႔ျဖစ္ရသနည္း။ အစာျပြန္ႏွင့္ အစာအိမ္ဆက္စပ္ေသာေနရာရွိ အစာျပြန္ေအာက္ပိုင္းရွိ အထိန္းၾကြက္သားေကာင္းစြာမပိတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အစာျပြန္အခ်ဥ္ရည္လွ်ံျခင္း/ေလာင္ျခင္း၏ လကၡဏာမ်ားကား အဘယ္နည္း။

အျဖစ္မ်ားဆံုးလကၡဏာမွာ ရင္ပးျခင္း (Heartburn) ႏွင့္အခ်ဥ္ရည္တက္ျခင္း (Acid Regurgitation) တို႔ျဖစ္သည္။ ရင္ပူျခင္းဆိုသည္မွာ ရင္ညြန္႔႐ိုးေအာက္မွာပူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဆးပညာအသံုးအႏႈန္းမွာ Heartburn ဟုေခၚေ၀ၚေသာ္လည္း ႏွလံုး (Heart) ႏွင့္မည္သို႔မွ် မပတ္သက္ေပ။ အခ်ဥ္ဓာတ္ျပင္းေသာ အစာအိ္မ္အတြင္းမွ အစာမ်ားက ပံုမွန္သဘာ၀အခ်ဥ္ ဓာတ္ကို ခံႏိုင္ရည္မရွိေသာ အစာႁပြန္၏အတြင္းသားႏုမ်ားကို ေလာင္၍စားသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ အစာအိမ္အတြင္းမွ အခ်ဥ္ဓာတ္ျပင္ေသာ ေလာင္စာမ်ားသည္ အစာႁပြန္တစ္ေလွ်ာက္ ရင္ညြန္႔မွသည္ ပါးစပ္ထဲေရာက္ေအာင္ပင္ ဆန္တက္ႏိုင္ေလသည္။

ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ အသက္႐ွဴက်ပ္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ နားကိုက္ျခင္းစသည္တုိ႔သည္လည္း အျဖစ္မမ်ားေသာ္လည္း အစာလမ္းေၾကာင္းအထူးကုဆရာ၀န္ ႀကီးမ်ားအတြက္ကား မၾကာခဏႀကံဳေတြ႔ရေသာ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ အစာႁပြန္အခ်ဥ္ရည္ေလာင္ျခင္းျဖစ္ရသနည္း။

အစာႁပြန္၏ အတြင္းေျမႇးက်န္းမာေနေစရန္ကာကြယ္ေပးေသာ ယႏၱရားႏွင့္ အစာအိမ္အတြင္းမွ အခ်ဥ္ဓာတ္ျပင္း အစာေခ်ဖ်က္ရည္မ်ား၊ ေလာင္စာမ်ားအၾကာင္းညီမွ်ေျခ ပ်က္သြားေသာအခါ အစာႁပြန္အခ်ဥ္အခ်ဥ္ရည္ေလာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစာႁပြန္အခ်ဥ္ရည္မေလာင္ ႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ေသာ ခံတပ္(၀ါ) အတားအဆီးမွာ အစာႁပြန္ေအာက္ေျခႂကြက္သားအားေပ်ာ့ ေလ်ာ့ရဲသြားေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း၊ ၀မ္းဗိုက္တြင္ရွိရမည့္ အစာအိမ္၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ ရင္ေခါင္းပိုင္းအတြင္း ကြ်ံ၀င္ေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း အထုိက္အေလ်ာက္အားေလ်ာ့သြားသ ျဖင့္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာစြာတားဆီးႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ေပ။ အျခားအဓိကက်ေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ အ၀လြန္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အ၀လြန္သူမ်ားမွာ ၀မ္းဗိုက္အတြင္းဖိအားမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် အစာႁပြန္အခ်ဥ္ရည္မေလာင္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးေသာ အကာအကြယ္မွာ အားေလ်ာ့သြားရ၏။ အ၀လြန္ျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္ရ၏။

အစားအေသာက္မ်ားသည္လည္း ေရာဂါျဖစ္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးေလသည္။ အစားအေသာက္ ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသိလိုၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္ သိကာမတၱသိ႐ံုမွ်သာ သေဘာထားသူက မ်ားေပသည္။ တကယ္တိတိက်က် အေလးတယူလိုက္နာသူကား နည္းပါးလွ ၏။ ထိုအစာမ်ားကား ေကာ္ဖီ၊ အခ်ဥ္စူးေသာေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးထြက္ အစားအေသာက္မ်ား၊ ေခ်ာကလက္၊ ပ႐ုတ္ႏွင့္ အဆီမ်ားေသာ အစာမ်ားပင္တည္း။ ယေန႔ ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈသည္ ေကာ္ဖီယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေန၏။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့လိုသူမ်ားက လည္း အခ်ဥ္ရည္ကိုေသာက္ၾက၏ ေခ်ာကလက္ကိုလည္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ၏ သေကၤတဟု သေဘာထား ၾကကုန္၏။ အထက္ပါအစားအားလံုးသည္ အစာႁပြန္အခ်ဥ္ရည္ေလာင္ေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးဖန္တီးႏိုင္ စြမ္းေပသည္။

မည္ကဲ့သို႔ေရာဂါရွာေဖြသတ္မွတ္ပါသနည္း။

လူနာတစ္ေယာက္သည္ အစာႁပႊန္အခ်ဥ္ရည္ေလာင္ျခင္း၏ ပင္မလကၡဏာျဖစ္ေသာ ရင္ဘတ္စူးေအာင့္ျခင္း၊ အခ်ဥ္ရည္ျပန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လာေရာက္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါက ေရာဂါ၏ရာဇ ၀င္ကို ေသခ်ာစြာေမးျမန္း၍ အာခးေသာ ရင္ဘတ္စူးေအာင့္ေရာဂါမ်ား၏ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို ဖယ္ရွားလ်က္ တြဲဖက္အေရးႀကီးလကၡဏာမ်ား (Red Flags) တို႔သည္လည္း မရွိဟုေသခ်ာခိုင္လံု ေစပါက အထူးတလည္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္မလိုအပ္ပါ။ အခ်ဥ္ရည္ေလာင္ျခင္း ေရာဂါကုထံုးကို စနစ္တက်စတင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ မိမိညႊန္ၾကားေသာ ေဆး၀ါးေကာင္းကို စနစ္တ က်မွီ၀ဲၿပီးညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြင္ လိုက္နာေသာ္လည္း ေရာဂါလကၡဏာ ေ၀ဒနာမ်ား ထူးျခားတိုး တက္မႈမရွိပါက ေရာဂါကို အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ခန္႔ ျပန္လည္ေမးျမန္းဆန္းစစ္ပါ။ ထိုေရာဂါပင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆလွ်င္လည္းေကာင္း၊ အလံနီ (Red Flags) ဟုေခၚဆိုရေသာ အလိုအ ေလ်ာက္သိသိသာသာ ပိန္သြားျခင္း၊ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ အစာမ်ိဳရခက္ျခင္း၊ အစာလမ္းအတြင္း ေသြးယိုစိမ့္သည္ဟု ထင္ရျခင္းတို႔ရွိလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္ေလသည္။

ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္မႈေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာထဲမွ အသံုး၀င္ဆံုး၊ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး၊ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္သင့္သည္မွာ အစာလမ္းေၾကာင္းအေပၚပိုင္း မွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အစာလမ္းေၾကာင္းအေပၚပိုင္း မွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္း Oesophagogastroduodenoscopy (OGD) ဆိုသည္မွာ အစာႁပြန္၊ အစာအိမ္ႏွင့္ အူသိမ္ဦးပိုင္းတို႔ကို ထိပ္တြင္မီးလံုးတပ္ထားေသာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္း ေသာႁပႊြန္ငယ္ျဖင့္ ၾကည့္႐ႈျခင္းျဖစ္ရကား ၾကည့္႐ႈခ်ိန္မွာလည္း ျပင္ဆင္မႈအပါအ၀င္ ငါးမိနစ္ခန္႔မွ် သာၾကာေလသည္။ စမ္းသပ္ခ်ိန္ မၾကာသလို စမ္းသပ္ခံရေသာလူနာမွာလည္း ေျပာပေလာက္ ေသာနာက်င္မႈေ၀ဒနာမျဖစ္ေပၚေပ။ မစမ္းသပ္မီ အာ႐ံုသိမႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆးထိုးသျဖင့္ ရီတီတီျဖစ္ႏိုင္၏။ တစ္ဖန္ အူေခြလႈပ္ရွားမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေသာ ေဆးထိုးရသျဖင့္ မ်က္စိအျမင္ ၀ါးႏိုင္ပါသည္။ ဤစမ္းသပ္မႈအတြက္ ထိုးေဆးမ်ား၊ သံုး၊ မသံုး၊ အမ်ိဳးအစား၊ သံုးစြဲရမည့္ ပမာဏတို႔ ကိုႀကီးၾကပ္ဆရာ၀န္ႀကီး၊ စမ္းသပ္ဆရာ၀န္ႀကီးမွ ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ အစာလမ္းေၾကာင္းအေပၚပိုင္း မွန္ေျပာင္းၾကည့္ရာ၌ မီးသီးလံုးမွာ မွန္ေျပာင္း၏ ထိပ္တည့္တည့္တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ေရွ႕မီးထိုးမွန္ေျပာင္းျဖင့္ ၾကည့္ရ၏။ အစာႁပြန္အတြင္းသို႔ ၀င္ရ၏။ အစာလမ္းေၾကာင္းအေပၚ၊ အလယ္၊ ေအာက္ အမွတ္အသား၊ အေနအထား၊ နံရံအေျမႇးပါး၏ အႏုစိတ္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အေျမႇးပါးေအာက္လႊာ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွ ဖိအား၊ အစာမ်ိဳႁပြန္၏ သဘာ၀ႂကြက္သား လႈပ္ရွားမႈ စသည္ျဖင့္ ႂကြင္းက်န္မႈမရွိေစဘဲ မွတ္တမ္းတင္ၾကည့္႐ႈရ၏။ ဤသို႔ၾကည့္႐ႈလွ်င္ အစာႁပြန္ေျမႇးအခ်ဥ္ရည္ေလာင္မႈမွာ မလြဲမေသြေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ ထိုအခါအခ်ဥ္ရည္ေလာင္မႈပမာ ဏ၊ အက်ယ္အ၀န္း၊ အလ်ားအရွည္ကိုေသခ်ာေစ့ငုရ၏။ တစ္ဖန္အခ်ဥ္ရည္ အခ်ိန္ၾကာစြာ(သို႔) မၾကာခဏေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ ေခ်ာေမြ႔ေသာ အစာႁပြန္ေျမႇးသည္ ဖုထစ္ျဖစ္ေနမႈကို ၾကည့္ရ ျပန္ပါသည္။ လိုအပ္ပါက Lugol’s Iodine ဟုေခၚေသာ အညိဳေရာင္ဓာတုေဆးရည္ျဖင့္ အေရာင္ ဆိုးၿပီးေလ့လာရသည္။ ထိုသို႔ အညိဳေရာင္ဆိုးလိုက္ေသာအခါ အေျမႇးေကာင္းႏွင့္ ေလာင္ကြ်မ္းအေျမႇးမွာ သိသိသာသာကြဲျပားျခားနားသြားသည္သာမက အသားစယူရန္အသင့္ ေလ်ာ္ဆံုးေနရာကိုလည္း ေရြးခ်ယ္မႈလြယ္ကူမွန္ကန္ေစေလသည္။ အသားစယူေသာအခါတြင္ လည္း အစာႁပြန္၏ေအာက္ေျခကို စက္၀ိုင္းပံုမွ ေလးစိတ္စိတ္ၿပီး အမွတ္အသားျဖင့္ယူရ၏။ အဆင့္ ဆင့္ျပဳလုပ္သြားေသာ္လည္း ကြ်မ္းက်င္လွစြာေသာ စႏၵရားဆရာ၏ လက္ကဲ့သို႔ပင္ အခ်ိန္မွာလည္း ပို၍ၾကာျမင့္လွသည္မဟုတ္သကဲ့သို႔ လူနာအားလည္း မည္သည့္နာက်င္မႈ၊ ကသိကေအာက္ျဖစ္မႈ ကိုမွ်မျဖစ္ေစပါ။

ပို၍တိက်ေသခ်ာစြာ အစာႁပြန္အခ်ဥ္ရည္လွ်ံမႈကို သိႏုိင္ေသာ အျခားနည္းလမ္းကား အခ်ဥ္ရည္တိုင္းတာျခင္း (pH Testing) ျဖစ္ပါသည္။ အစာထည့္ႁပႊန္ (Ryles Tube) ကဲ့သို႔ပင္ အစာႁပႊန္အတြင္းသို႔ ေသးငယ္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ အခ်ဥ္ရည္တိုင္းကိရိယာကို ၂၄ နာရီထည့္၍ ၎ကိရိယာ၏မွတ္တမ္းကိုခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ လက္ကိုင္ဖုန္းငယ္ကဲ့သို႔ေသာ မွတ္တမ္းတင္ကိရိ ယာကိုခ်ိတ္၍မွတ္တမ္းယူရ၏။ ထို႔ေနာက္ မွတ္တမ္းတင္ကိရိယာကို ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ မွတ္တမ္းကို ေကာက္ခ်က္ခ်ရ၏။ ဓာတ္မွန္(၀ါ) ပံုရိပ္ေဖာ္ပညာရပ္၏ အသံုး၀င္မႈကား ဤေရာဂါအ တြက္မရွိသေလာက္နည္းပါးလွ၏။

အစာႁပြန္အခ်ဥ္ရည္ေလာင္ျခင္းကို မည္သို႔ကုသရမည္နည္း
အစာႁပြန္အခ်ဥ္ရည္ေလာင္ျခင္းေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွ အစားအေသာက္ပံုစံ၊ အေနအထိုင္ ပံုစံအမ်ားစုကိုေျပာင္းလဲျပဳျပင္ပါက သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေပသည္။ ကၽြႏိုပ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားက အစားအေသာက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္သိလိုၾက၏ သို႔ရာတြင္ လိုက္နာမႈကား နည္းပါး၏။ လစ္လွ်င္ လစ္သလို သက္သာလွ်င္ သက္သာသလို၊ ေကာင္းလာလွ်င္ လာသလို ျပန္စား၏။ တိုးစား၏။ ျပန္ျဖစ္၍ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ျပလွ်င္ တစ္ခါထပ္ေမးျပန္၏။ မဆိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို တရားခံဟုစြဲၾက၏။ ေသေသခ်ာခ်ာေစ့ေစ့စပ္စပ္ေမးၿပီး ျဖစ္ေစသည့္အခ်က္ကို ေထာက္ျပျပန္လွ်င္လည္း မွတ္သားျခင္း၊ ေရွာင္ရွားျခင္း မလုပ္ၾကသည္က မ်ား၏။

အစာႁပြန္အခ်ဥ္ရည္ေလာင္ျခင္းေရာဂါလကၡဏာမ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစရန္ ေရွာင္ ရွားသင့္သည္မ်ားကား အစားအေသာက္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ေကာ္ဖီ၊ အခ်ဥ္ရည္ (Citrus Drinks)၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးထြက္အစားအစာမ်ား (Romato-based Prducts)၊ Gas ပါေသာ အေအးမ်ား (Carbonated Beverages)၊ ေခ်ာကလက္ (Chocolate)၊ ပ႐ုတ္ပါေသာအစားအစာမ်ား (Peppermints)၊ အဆီမ်ားေသာ အစာမ်ား၊ အစပ္လြန္ကဲေသာ အစာမ်ားတို႔ျဖစ္ေလသည္။ အေလ့အက်င့္၊ အေနအထိုင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရမည္ဆိုပါက ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ လွဲအိပ္ခ်ိန္မတိုင္မီ သံုးနာရီအတြင္း အစာစားျခင္း၊ အလြန္၀ျခင္း၊ အလြန္တင္း က်ပ္ေသာအ၀တ္အစားမ်ားကို ၀တ္ဆင္ျခင္းတို႔သည္ အစာႁပြန္အခ်ဥ္ရည္ေလာင္ေစသည့္အခ်က္ မ်ားျဖစ္ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ အိပ္ရာ၏ ေခါင္းပိုင္းတြင္တစ္ထြာခန္႔မွ် ျမႇင့္အိပ္လွ်င္ ေရာဂါသက္သာေလသည္။

အထက္ပါအတုိင္း အစားအေသာက္၊ အေနအထိုင္ဆင္ျခင္ေသာ္လည္း ေရာဂါလကၡဏာ က်န္ေနေသးလွ်င္ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူခြင့္ျပဳထားေသာ (တစ္နည္း) ဆရာ၀န္မ်ား၏ ေဆးညႊန္း မလိုဘဲ ေသာက္သံုးႏုိင္ေသာ အခ်ဥ္ရည္ေျဖေဆးမ်ားကို ေသာက္သံုးႏုိင္၏။ သို႔ရာတြင္ ထိုအခ်ဥ္ ေျဖေဆး်မ်ား၏ အစြမ္းသည္အခ်ိန္တိုမွ်သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ႔ခ်ည္းသက္သက္ႏွင့္ေရာဂါ မ ေပ်ာက္ကင္းေပး။ ထိုေဆးမ်ားထက္ ေဆးအာနိသင္ႏွင့္ေရရွည္အစြမ္းရွိေသာ ေဆးအုပ္စုမွာ Histamine H2 Receptor Antagonist မ်ားျဖစ္၏။ ထိုအုပ္စု၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ Climetidine, Ranitidine ႏွင့္ Famotidine တို႔သည္ အစာအိမ္တြင္းမွ အခ်ဥ္ရည္ကို အခ်ိန္ရွည္ၾကာစြာ ေလ်ာ့ နည္းေစၿပီး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးနည္းပါးသျဖင့္ စိတ္ခ်စြာသံုးစြဲႏုိင္၏။ တစ္ေခတ္တစ္ခ်ိန္က ဤေဆးမွာ စူပါစတားျဖစ္ခဲ့၏။ ဤေနရာတြင္ ေရာဂါအေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ေဆး၏ေပၚျပဴ လာျဖစ္ပံုကို ေျပာပါရေစ။ ၁၉၇၄-၁၉၇၅ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္စဥ္က အညာမိတၳီလာနယ္မွ ဘႀကီးတစ္ေယာက္ ေဆး႐ံုလာျပစဥ္ သူ၏ေရာဂါမွာ ဆီမီးပဒိုင္ေဆးႏွင့္ ေပ်ာက္သည္ဟုေျပာျပရာ ဆရာ၀န္ငယ္အမ်ားစုမွာ ျမန္မာတုိင္းရင္းေဆးတစ္မ်ိဳး၏အမည္ဟုထင္ ၿပီး ၀ိုင္းေမးၾကရာမွ ဆီမီးဒဒိုင္ဆိုသည္မွာ Clmetidine ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဆးကိုေရရွည္ ေသာက္ေနရသည္၊ ေဆးပမာဏကို ျမႇင့္ရသည္ဆိုပါက တတ္ကၽြမ္းသည့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး သင့္လွ၏။

ပို၍အစြမ္းျမင့္ေသာ အခ်ဥ္ဖ်က္ေဆးအုပ္စုကား အစာအိမ္နံရံ၏ အခ်ဥ္ရည္လႊတ္ေပါက္ကို ပိတ္ေသာ ေဆးမ်ားျဖစ္၏။ Proton Pump Inhibitors ဟုေခၚၾက၏။ ထိုအုပ္စု၀င္ ေဆးအားလံုး Omerprazole, Lansoprazole, Rabiprazole, Pantoprazole, Esomeprazole ပင္အစာႁပြန္အ ခ်ဥ္ရည္ေလာင္ျခင္းကို သိသိသာသာ ေပ်ာက္ကင္းေစေလသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ ထိုေဆး အုပ္စု၀င္တို႔သည္ အစာအိမ္နံရံ အခ်ဥ္ရည္ထုတ္လုပ္သည့္ ကလာပ္စည္းတို႔၏အခ်ဥ္ရည္ လႊတ္ ေပါက္ကို အံက်ကြက္တိ ပိတ္ေပးေလသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေဆးကိုတစ္ႀကိမ္(သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ႀကိမ္မွ်သာ ေသာက္ရ၏။ ေဆးအားလံုးနီးပါးကို အစာမစားမီ ပ်မ္းမွ်နာရီ၀က္ခန္႔ေစာ၍ ေသာက္ရ၏။ အစာႁပြန္အခ်ဥ္ရည္ျပန္ျခင္းေရာဂါအတြက္ကား အစြမ္းထက္ဆံုး ေဆးတစ္လက္ျဖစ္ ေခ်၏။

အခ်ိဳ႕ေသာ အစာႁပြန္အခ်ဥ္ရည္ေလာင္ေရာဂါရွင္မ်ားအတြက္ အစြမ္းထက္ဆံုးေဆးကိုပင္ ေဘးမွ ပံ့ပိုးကူမသည့္ေဆးမ်ား ၀န္းရံရေသး၏။ ပံ့ပိုးကူမရေသး၏။ ၎တို႔မွာ အစာႁပြန္၊ အစာအိမ္နံရံ၏ ႂကြက္သားအလုပ္လုပ္မႈကိုလႈ႔ံေဆာ္ေပးေသာေဆးမ်ားျဖစ္၏။ Prokinetics ဟုေခၚေ၀ၚၾက၏။

ထိုေဆးအုပ္စုမွာ သူ႔ခ်ည္းသက္သက္သံုးပါက အစာႁပြန္အခ်ဥ္ရည္ေလာင္ျခင္းေရာဂါအ တြက္ အက်ိဳးအာနိသင္မွာ ေျပာပေလာက္ေအာင္မရွိေပ။ ထိုေဆးမ်ား၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးကား လူနာကိုလိုက္၍မ်ားျပားသကဲ့သို႔ ရံဖန္ရံခါတို႔တြင္ ျပင္းထန္လွေပသည္။

လူ၏ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ မလြဲမေသြဧကန္မုခ် မွန္ကန္သည္္ဟု ဘာသာရပ္ ကၽြမ္းက်င္ဆရာ၀န္မ်ား၏ တိက်ေသာ သာဓက အေထာက္အထားႏွင့္ အဆံုးအျဖတ္ကို ရရွိၿပီး ေရာဂါသက္သာေစရန္ ညႊန္ၾကားထားေသာ ေဆးမ်ားကိုခံႏုိင္ရည္မရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အစာႏွင့္အခ်ဥ္ ရည္လွ်ံျခင္းသာမက ျပန္ထြက္ျခင္းသည္ ပင္မလကၡဏာအျဖစ္ အစဥ္အၿမဲနီးပါးခံစားေနရပါက ခြဲစိတ္ကုသမႈကုထံုးကို အေလးေပးစဥ္းစားရေပမည္။ ေဆး၀ါးျဖင့္သာ ကုသျခင္းျဖင့္ မေအာင္ျမင္ ႏိုင္ဟုဆံုးျဖတ္သည့္တိုင္ ခြဲစိတ္ကုသမႈကုထံုးအတြက္ မဆံုးျဖတ္မီ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ခန္႔လူနာ၏ ေရာဂါကို အစအဆံုးအက်ဥ္းခ်ံဳး၍ ဆန္းစစ္ရန္လိုပါသည္။ အစာႁပြန္အခ်ဥ္ရည္လွ်ံျခင္း၊ ေလာင္ျခင္း အတြက္ ခြဲစိတ္ကုသမႈကုထံုးမွာ အစာအိမ္၀င္ေပါက္ ေဘးနားရွိ အစာအိမ္အမိုးကို အစာအိမ္၀င္ ေပါက္ပတ္လည္အားျဖည့္ခ်ဳပ္ေပးျခင္း (Fundoplication)ျဖင့္ အစာႁပြန္ႏွင့္ အစာအိမ္၀င္ေပါက္ ထိန္းႂကြက္သား၏ အားကိုေတာင့္တင္းခိုင္မာေစသျဖင့္ အစာအိမ္အတြင္းမွ အစာႏွင့္ခ်ဥ္ရည္မ်ား အစာႁပႊန္အတြင္းသို႔လွ်ံျခင္း၊ ေလာင္ျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသက္သာမႈ ရရွိေလ သည္။ ခြဲစိတ္ကုသမႈျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ အစာအိမ္ခ်ဥ္ရည္လွ်ံျခင္း၊ ေလာင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစေသာ အစာအိမ္၏ ထိပ္ပိုင္းသည္ ၀မ္းဗိုက္ပိုင္းအတြင္းမွ ရင္ေခါင္းပိုင္းအတြင္း ကြ်ံ၀င္ေသာ အစာအိမ္ကြ်ံ ေရာဂါ (Hiatus Hernia) ကိုလည္း တစ္လက္စတည္း ျပဳျပင္ကုသေပးႏုိင္ေလသည္။ ထိုသို႔ခြဲစိတ္ ကုသမႈကို ယခင္က၀မ္းဗိုက္မွလည္းေကာင္း (Abdominal Approach)၊ ရင္ေခါင္းႏွင့္ ၀မ္းဗိုက္မွ လည္းေကာင္း (|Thoraco-abdominal၊ Approach) ခြဲစိတ္ကုသၾက၏။ ယေန႔ေခတ္အခါတြင္ကား ၀မ္းဗိုက္တြင္ အေပါက္ေဖာက္၍ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း (Laparoscopic Surgery) ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ သာမန္ခြဲစိတ္မႈမ်ိဳးမဟုတ္သည့္အတြက္ ကြ်မ္းက်င္ဆရာ၀န္ႏွင့္ ခြဲစိတ္ရန္ကားလိုအပ္ပါသည္။ ခြဲစိတ္တတ္သည့္ အဆင့္ကားလြယ္၏။ ကြ်မ္းက်င္သည့္အဆင့္ကား အခ်ိန္၊ လံု႔လ စသည္တို႔ကို ရင္းႏွီးရေပသည္။ ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္လာၿပီဟု ဆံုးျဖတ္ ေသာ ဘာသာရပ္ကြ်မ္းက်င္ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၏ ေရာဂါႏွင့္ ကုသမႈ၏ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ ေ၀ဖန္မႈ၊ ေရွ႕အလားအလာ၊ အျခားနည္းလမ္းကုထံုးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈတို႔ကို အေသးစိတ္နားေထာင္ပါ။ တစ္ဖန္ လႊဲအပ္ျခင္းခံရေသာ ကြ်မ္းက်င္ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း အလားတူပင္ ထပ္မံေဆြးေႏြး သင့္လွေပသည္။

ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘယ္အခါ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသနည္း။

အစာႁပြန္အခ်ဥ္ရည္ေလာင္ျခင္း၏ လကၡဏာမ်ား၏ ပင္မအျဖစ္မ်ားေသာ ရင္ပူျခင္း (Heartburn) ျဖစ္ကာမွ်ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းျပရန္မလိုပါ။ သို႔ေသာ္ (ဤသို႔ေသာ္ကား မည္ကာမတၱအ ဓိပၸာယ္မဟုတ္၊ အထင္ကရ သို႔ေသာ္ျဖစ္၏။)

(၁)အေၾကာင္းမဲ့ပိန္သြားျခင္း

(၂)အစာမ်ိဳရာတြင္ ခက္ခဲျခင္း၊ တစ္ဆို႔ျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း

(၃)အစာလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ေသြးယိုစိမ့္ထြက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚပါက မေႏွးမျမန္ပင္ ဘာသာရပ္ကြ်မ္းက်င္ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္တုိင္ပင္သင့္၏။ တစ္ဖန္ အစာႁပြန္အခ်ဥ္ရည္ေလာင္ျခင္း လကၡဏာမ်ားမွာ မိမိ၏ စားေသာက္ေနထုိင္မႈကို ျပဳျပင္လင့္ကစား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနလွ်င္ လည္း ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္၏။ အလြယ္တကူ အခ်ဥ္ေျဖေဆးမ်ားကို အၿမဲတေစ မွီ၀ဲ ေနရၿပီဆိုလွ်င္လည္း ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္ပါရဂူမ်ားႏွင့္ျပသၿပီး ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသသင့္ သည္။

အစာႁပြန္အခ်ဥ္ရည္လွ်ံျခင္း၊ ေလာင္ျခင္းေရာဂါအတြက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ရေသာ္ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္း သည္ အစာအိမ္ကြ်ံျခင္း၊ အ၀လြန္ျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္အ လြန္အကြ်ံေသာက္ျခင္း၊ အစာကိုျမန္ျမန္ မ်ားမ်ားစားျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အစားအစာမ်ား (ေကာ္ဖီ၊ အခ်ဥ္၊ အပူ၊ အဆီ၊ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမွ ျပဳလုပ္ေသာ အစာမ်ား) ႏွင့္ပတ္သက္သည္ ဟုအေျခခံကိုေကာင္းစြာ နားလည္ၿပီး ေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရွားေနထုိင္နည္း၊ ေရာဂါျဖစ္ၿပီးေသာ္ အျမန္ဆံုးသက္သာေပ်ာက္ကင္းနည္း၊ ထိုမွတစ္ဖန္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မျဖစ္ ေအာင္ ကာကြယ္ေနထိုင္နည္းတို႔ကို လိုက္နာႏိုင္ၾကပါေစသတည္း။

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသန္းသန္းေဆြ