အစာအိမ္ ေလပူထျခင္း

အစာအိမ္ေလပူထျခင္းဆိုသည္မွာ အာစာအိမ္ထဲရွိ အစာေျခရည္မ်ား
အစာၿမိဳႁပြန္ထဲ လၽွံတက္လာျခင္းေၾကာင့္ အစာၿမိဳႁပြန္ ေယာင္ယမ္းျခင္း
ျဖစ္ပါသည္၊
ျဖစ္တတ္ေသာလကၡဏာမ်ားကေတာ့
(၁) ရင္ဘက္ေအာင့္ျခင္း(အထူးသျဖင့္ လွဲအိပ္ခ်ိန္တြင္)
(၂) ေခ်ာင္းဆိုး၊ ရင္ၾကပ္ မၾကာခဏျဖစ္ျခင္း
(၃) မၾကာခဏ ပ်ိဳ႕ တတ္ျခင္း
(၄) ေလခ်ဥ္ မၾကာခဏ တတ္ တက္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ခံစားေနရသူတို႔အတြက္ ပိုဆိုးေစေသာ အခ်က္မ်ားမွာ
(၁) အရက္ေသာက္ျခင္း
(၂) ေဆးလိပ္၊ ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္း
(၃) အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးေသာက္သံုးျခင္း
သက္သာေစေသာ အခ်က္မ်ားမွာ
(၁) ေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္လုပ္ျခင္း
(၂) ေယာဂ လုပ္ျခင္း
(၃) လမ္းေလၽွာက္ျခင္း
ေလပူထ တတ္သူမ်ားေရွာင့္သင့္ေသာအစားအစာမ်ား
(၁) ေကာ္ဖီ၊ အရက္
(၂) gas ပါေသာ အေအးမ်ား
(၃) ႏြားႏို႔၊
(၄) ခ်ဥ္လြန္း၊စပ္လြန္းေသာ အစားအစာမ်ား
ပံုမွန္စားသင့္ေသာ အစားအစာမ်ားမွာ
(၁) ၾကက္ဥ၊
(၂) ငါး
(၃) ၾကက္သား