ေမြးလမ္းေၾကာင္းခ်ဲ႕ျခင္း

ေမြးဖြားတယ္ဆိုတာ ႐ိုး႐ိုးေမြးတ့ဲအခါ ကေလး ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴထြက္လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ မိန္းမကိုယ္ကို ခဲ်႕ေပးျခင္းျဖင့္ မိန္းမကိ္ုယ္အတြင္းစုတ္ၿပဲမႈကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ျဖစ္တယ္ ။ အဓိက အားျဖင့္ သားဦးကိုယ္ဝန္ေတြမယ္ လုပ္ေလ့ရွိတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ညႇပ္ဆြဲေမြးရတ့ဲအခါ စုပ္ခြက္နဲ႔ေမြးရတ့ဲအခါ ကေလးက အျမန္ေမြးဖြားဖို႔လိုတ့ဲ အခါေတြမွာ ခ်ဲ႕တယ္ ။ထုံေဆးေပးၿပီး ခ်ဲ႕ပါတယ္ ။ ကေလးမီးဖြားၿပီး အခ်င္းက်တာနဲ႔ မိန္းမကိုယ္ကိုရာ အတြင္းပိုင္းကိုပါ ေသခ်ာၾကည့္ၿပီး စုတ္ၿပဲမႈ အေနအထား အႀကီးအေသးေပၚေသခ်ာစစ္ေးပါတယ္ ။ ၿပီးတာနဲ႔ခ်က္ခ်င္း ျပန္ခ်ဳပ္ေပးတယ္ ။

ဒီလိုျပန္ခ်ဳပ္ေပးရာမွာ ခ်ဲ႕ထြင္သည့္ပုံစံအေလ်ာက္ အတြင္းပိုင္းစုတ္ၿပဲသည့္အေလ်ာက္ ခ်ဳပ္ရတ့ဲ ပုံစံ မတူညီၾကပါ ။ ျပန္ခ်ဳပ္တ့ဲအခါ

* ထိခိုက္စုတ္ၿပဲသြားတ့ဲ အတြင္းပိုင္း ႂကြက္သားေတြ

* ေသြးထြက္တ့ဲေနရာေတြ

* ပုံမွန္အေနအထားမရွိတ့ဲ ေနရာေတြကို ျပန္ခ်ဳပ္ပါတယ္

ခ်ဳပ္တ့ဲအခါခ်ဳပ္ႀကိဳးကို အသားခ်ဳပ္ႀကိဳးနဲ႔ခ်ဳပ္ေပးတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခ်ဳိ႕ အေျခအေနမ်ားမွာမွ အပ ခ်ဳပ္႐ိုးျပန္ျဖည္စရာမလိုပါဘူး ။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ျပန္ခ်ဳပ္ၿပီးစမွာ နာတာ သက္ေတာင့္သက္သာ မရွိတာေတြရွိေနၿပီး အ့ဲအတြက္ အနာသက္သာေဆးမ်ားကို ေပးပါတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ပိုးမဝင္ေအာင္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ဝမ္းမညႇစ္ရေအာင္ ဝမ္းေပ်ာ့ေဆးမ်ားကိုလဲ သူ႔အခ်ိန္အလိုက္ ေပးပါတယ္ ။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ေလး ငါးပတ္ေလာက္ အၾကာမွာ အနာက်က္ေလ့ရွိပါတယ္ ။ တစ္ခါတစ္ရံ ၆လ အထိ အလုံးစုံသက္ေတာင့္သက္သာရွိေစဖို႔အတြက္ ၾကာတတ္ပါတယ္ ။

ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕မိခင္ေတြမွာ ခ်ဳပ္႐ိုးဟေနျခင္းျပသနာျဖစ္တတ္ပါတယ္ ။ အဓိကအားျဖင့္ ထိုင္ပုံထိုင္နည္းမမွန္တာ ( ေျခခ်ိတ္ထိုင္ျခင္း ၊ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ျခင္း ) ၊ ဝမ္းခ်ဳပ္ရာမွ ဝမ္းသြားစဥ္ အလြန္အမင္းညႇစ္မိတာ ၊ ပိုးဝင္အနာယဥ္းတာ အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ ခ်ဳပ္႐ိုးဟျခင္းျပသနာ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္ ။

အ့ဲလို ျဖစ္လာတ့ဲအခါ နာက်င္ျခင္း ၊ အျမင္အရ ်ၾကာက္စရာေကာင္းေနျခင္း ၊ ေသြးခဲသို႔မဟုတ္ ေသြးမ်ား အရည္မ်ားထြက္ျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရွိတတ္ပါတယ္ ။

ဒီလိုမ်ဳိးျဖစ္လာတ့ဲအခါ နီးစပ္ရာ ေဆး႐ုံကို အျမန္ဆုံးသြားျပဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ ။ ခ်ဳပ္႐ိုးကြဲ ၊ ခ်ဳပ္႐ိုးဟျခင္းတိုင္းဟာ ျပန္ခ်ဳပ္ရန္မလိုတ့ဲ အတြက္ ေဆး႐ုံသြားမွာသာ သိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေဆး႐ုံမွ လိုအပ္ေသာ ပိုးသတ္ေဆး အနာသက္ေဆး အနာက်က္ေဆးမ်ားကိူ ၫႊန္ၾကားႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

အရမ္းႀကီး စိုးရိမ္စရာမလိုပါဘူး ။ အနာကို ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေအာင္ထားမယ္ ၊ ပိုးမဝင္ေအာင္ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းထားမယ္ ၊ ဆရာဝန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လႈပ္ရွားေနထိုင္သြားလာမယ္ ၊ ဝမ္းခ်ဳပ္မခံဘဲ ဝမ္းေပ်ာ့ေဆးေသာက္ေပး ေရေသာက္ေပးမယ္ဆိုရင္ အခုလိုမ်ဳိး အျဖစ္က ကင္းေဝႏိုင္မွာပါ ။

အားလုံးက်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ