ဗီတာမင္ စီႂကြယ္ဝေသာ အစားအစာမ်ား (Foods rich in Vitamin-C)

ဗီတာမင္စီသည္ ခနၱာကိုယ္တြင္ ပံုမွန္လိုအပ္ေသာဗီတာမင္ဓါတ္တမ်ိဳးျဖစ္၍ ဗီတာမင္စီႂကြယ္ဝေသာ
အစားအစာမ်ားစာသံုးျခင္းျဖင့္ ျဖည့္တင္းေပးသင့္ပါသည္။ ထိုအစားအစာမ်ားမွာ

(၁) စေတာ္ဘယ္ရီသီး
(၂) မာလကာသီး
(၃) စပ်စ္သီး
(၄) လိေမၼာ္သီး
(၅) ဖရဲသီး
(၆) သေဘာၤသီး
(၇) အစိမ္းရင့္ေရာင္ရွိေသာ အရြက္မ်ား
(၈) ပန္းေဂၚဖီ
(၉) ကီဝီသီး … တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ဗီတာမင္စီ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား (Good Vitamin-C)

(၁) ဓာတ္တိုးကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ဂုဏ္သတၱိရွိသည္
(၂) ေယာင္ယမ္းျခင္းကိုသက္သာေစသည္
(၃) ေသြးေျကာေယာင္ယမ္းျခင္ကို သက္သာေစသျဖင့္ ေသြးေၾကာပိတ္၍ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း
တို႔ကိုကာကြယ္ေပးသည္။
(၄) သံဓါတ္စုပ္ယူျခင္းကို အားေပးသည္။