” မေကြၽးသင့္ဘူးေနာ္ “

လြန္ေလၿပီးေသာ ႏွစ္ေတြနဲ႔ယွဥ္လ်ွင္ ယေန႔ေခတ္မွာ စားစရာေသာက္စရာေတြထဲ ေရြးခ်ယ္စရာ ပိုမိုေပါမ်ားလာသည္။အမ်ိဳးအမည္စံုလင္လွသည္။ကေလးမိဘမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လ်ွင္လည္း မိဘပီပီ မိမိသားသမီးကို ေကာင္းေပ့ၫြန္႔ေပ့ဆိုတယ့္ စားသံုးဖြယ္ရာမ်ား ဝယ္ေကြၽးလိုၾကသည္၊ဝယ္ေကြၽးေနၾကသည္။သို႔ေသာ္ မိဘမ်ားသိသင့္သည္က အစားအစာမ်ားသည္ ေစ်းႀကီးတိုင္း စားေကာင္းတိုင္း
မေကာင္းပါ။မိမိကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ သင့္ေတာ္သည္လည္း႐ွိသလို မသင့္ေတာ္သည္မ်ားလည္း႐ွိသည္။ေစ်းႀကီးေပးဝယ္ရသည့္ အစားအစာအခ်ိဳ႕မွာ မိဘမ်ားသာ ပိုက္ဆံကုန္သြားသည္ ကေလးအတြက္အာဟာရမျဖစ္သည့္အျပင္ က်နိးမာေရးထိခိုက္ႏိုင္ေစစည္။ဤသို႔ဆိုလ်ွင္ ပိုက္ဆံကုန္ အာဟာရမျဖစ္ ႏွစ္ခါရံႈးမဟုတ္ပါလား?သို႔ျဖစ္၍ မိဘမ်ား သတိထားေစႏိုင္ရန္အလို႔ငွါ ကေလးမ်ားကို မေကြၽးသင့္ေသာ အစားအစာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါသည္။

1.အခ်ိဳရည္ဗူးမ်ား

ကေလးမ်ားအႀကိဳက္လည္းျဖစ္၊ေစ်းကြက္ထဲ လြယ္လြယ္ကူကူပင္ရ႐ွိႏိုင့္သည့္ အရသာမ်ိဳးစံု အေရာင္မ်ိဳးစံု တံဆိပ္မ်ိဳးစံု အခ်ိဳရည္ဗူးမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ အာဟာရမျဖစ္ေစသည့္ သၾကားသက္သက္သာပါဝင္သည့္မတိုက္ေကြၽးသင့္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

2.ေဟာ့ေဒါ့မ်ား

ေပါင္မုန္႔အ႐ွည္ၾကားထဲ ၾကက္/ဝက္အူေခ်ာင္းႏွင့္ အသီးအရြက္အခ်ို့ညွပ္၊မေယာနိစ္စမ္းထားေသာ ေဟာ့ေဒါ့မ်ား…။ၾကည့္လိုက္လ်ွင္ေတာ့ စားခ်င္စဖြယ္။သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္တဲ့ထဲ ကင္ဆာျဖစ္ႏႈန္းတိုးပြားေစတဲ့ အသားေတြကိုျကာ႐ွည္ခံေအာင္ျပုလုပ္တဲ့ႏိုက္ထရိတ္ဆိုတဲ့ ဓာတ္တစ္မ်ိဳးပါဝင္ေနသျဖင့္ မစားသင့္ေသာအသားအစာပင္။

3.အသီးအႏံွသြားရည္စာမ်ား

အသီးအႏွံသြားရည္သာဆိုေသာ္ျငား အသီးအႏွံအစစ္ဆိုလို႔ အိတ္/ဗူး တြင္ပါေသာ အသီးအႏွံပံုသာပါဝင္သည္။က်န္တဲ့ တကယ္သားရမယ့္သြားရည္စာက္ုေတာ့ ဆိုးေဆး ၊ၾကာ႐ွည္ခံေဆး ႏွင့္ သၾကားမ်ားသာပါဝင္သည္။ဒီလို ဓာတုေဆးခ်ည္းသက္သက္သာပါဝင္တဲ့ သြားရည္စာကို သင့္ကေလးကို ေကြၽးမည္ေလာ?

႐ွင္းျပသင့္သေလာက္ ႐ွင္းျပခဲ့ၿပီးၿပီဆိုေတာ့ မိဘမ်ားအေနနဲ႔ သားသမီးမ်ားကို ဘယ္လိုအစားအစာမ်ိဳးေရြးခ်ယ္ေကြၽးသင့္လဲ သိေလာက္ၿပီထင္ပါတယ္ေနာ္။

ေဒါက္တာဝင္း (UM 2)