ႏို႔တိုက္မိခင္ႏွင့္ အစားအစာ
ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားအေနႏွင့္ အစားအေသာက္သည္ လြန္စြာအေရးပါေသာ ေန႔စဥ္အခန္းကဏတြင္ပါဝင္ေနပါသည္။

မိမိစားသံုးေသာ အစားအစာမွာ မိမိရင္ေသြးေဘးမျဖစ္ဖို႔ အေရးမွာ အဓိက ဂရုျပဳစရာျဖစ္လာပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဦးသြာ ပထမ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား မစားသံုးသင့္ေသာ အစားအစာ မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

(၁) ေကာ္ဖီ
ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား ေကာ္ဖီေသာက္သံုးျခင္းသည္ အေမႏို႔ထဲတြင္ ေကာ္ဖီပါဝင္လာကာ ကေလး၏ အိပ္စက္ျခင္းကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္၊ အခ်ိဳ႕တြင္ ကေလးမွာ ေကာင္းစြာ မအိပ္စက္ႏိုင္ဘဲရွိတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာ္ဖီကို တစ္ေန႔လၽွင္ ၂ ခြက္ထက္ပိုမေသာက္သင့္ပါ။

(၂) ခ်ဥ္လြန္းေသာ အသီးမ်ား စားသံုးျခင္း
ခ်ဥ္လြန္းေသာ အသီး လိေမၼာ္သီး၊ သံပရာသီးတို႔ ကို ႏို႔တိုက္မိခင္မွ စားသံုးျခင္းသည္။ ကေလးတြင္ အစာေျခရည္ အထြက္မ်ားကာ ေလထိုးျခင္း ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်ဥ္လြန္းေသာ အသီးမ်ားအစား သရက္သီး၊နံနတ္သီးတို႔ကို စားသံုးႏိုင္ပါသည္။

(၃) ကေလး ေလပြေစေသာ အစားအစာမ်ား
ပန္းေဂၚဖီ၊ ေဂၚဖီထုတ္၊ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းတို႔သည္ ကေလးေလပြေစေသာ အစားအစာမ်ား ျဖစ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ အလြန္အကၽြံ မစားသင့္ပါ၊ တစ္ပတ္လၽွင္ ၂ ႀကိမ္ ၃ႀကိမ္ခန္႔ စားႏိုင္ပါသည္။

(၄) စပ္လြန္းေသာ အစားအစာမ်ား
စပ္လြန္းေသာ အစားအစာမ်ား စားသံုးျခင္းက ကေလးကို မအီမသာျဖစ္ေစပါသည္။ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ငိုျခင္း၊ ဂ်ီက်ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါက ႏို႔တိုက္မိခင္ အေနႏွင့္ အစပ္စားသံုးျခင္းကိုေရွာင္သင့္ပါသည္။

မယ္တင္ (ေဆး ၁)