အစားအေသာက္ႏွင့္ ဆုိးေဆးအႏၱရာယ္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစားအေသာက္မ်ားကိုေန႕စဥ္ စားသုံးေနရပါသည္။ စားသုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ အစားအေသာက္မ်ား၏ အေရာင္လွပမႈုကုိ သေဘာက်ႏွစ္သက္ျခင္း ႏွင့္ အေရာင္ေတာက္ပမွသာ ပစၥည္းေကာင္းသည္ဟု ယူဆျခင္း ရွိေနၾကပါသည္။ အစားအေသာက္ ေရာင္းခ်သူမ်ားမွလည္း အေရာင္မ်ဳိးစုံျခယ္ၿပီး၊ အစား အေသာက္မ်ား ျပဳျပင္ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ စားသုံးသူမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ၾကပါသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ အစားအေသာက္မ်ားကို အေရာင္ဆုိးၾကပါသည္။ အေရာင္ဆုိးထားေသာ အစားအေသာက္ မ်ားကို စားသုံးမိ၍ ေရာဂါအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိၾကပါသည္။

(၁) ဆုိးေဆးအသုံးျပဳျခင္း

အစားအေသာက္ျပဳျပင္၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ စားသုံးသူမ်ား ပုိမုိႏွစ္သက္ေစရန္ အေရာင္ဆုိးၾကပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ အစားအေသာက္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ အစားအစာ အေရာင္ (FOOD COLOUR) မ်ားသည္ ေစ်းႀကီးေသာေၾကာင့္ အေရာင္ေတာက္ပၿပီး ေစ်းနည္းေသာ ဆုိးေဆး မ်ား (အ၀တ္အထည္ရက္လုပ္ခ်ည္ဆုိးေဆးမ်ား)ကုိ အသုံးျပဳၾက ပါသည္။ လူကုိ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ သည္ကုိ မသိျခင္း၊ နားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ သုံးစြဲသကဲ့သုိ႕၊ စီးပြားေ၇းသမားပီပီ။ ” ဘယ္သူေသေသ၊ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ” စိတ္ျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါသည္။

(၂) အေရာင္ (COLOUR)

အေရာင္သည္ အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ထပ္ျဖည့္ပစၥည္း( FOOD ADDITVES) တစ္ခုသာ ျဖစ္ၿပီး အာဟာရတန္ဘုိးမရွိပါ။ အေရာင္မ်ားကုိ သဘာ၀အေရာင္ (NATURAL COLOR) ႏွင့္ ဓါတုပစၥည္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာအေရာင္(SYNTHETIC COLOUR) ဟူ၍ (၂) မ်ဳိးခြဲထားပါသည္။ သ ဘာ၀အေရာင္ကုိ သစ္ပင္၊သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မွ ရရွိႏုိ္င္ပါ သည္။ ဓါတုပစၥည္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာအေရာင္မ်ားတြင္ အစားအေသာက္တြင္ သုံးရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ဆုိးေဆး (PERMITTED COLOUR IN FOOD)   အစားအေသာက္တြင္ သုံးရန္ မျပဳထားေသာ ဆုိးေဆး (NON- PERMITTED COLORU IN FOOD) မ်ား ပါရွိပါသည္။

ဓါတုပစၥည္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဆုိးေဆးမ်ားသည္ သဘာ၀အေရာင္မ်ားထက္ ပုိ၍ အေရာင္လွၿပီး တာရွည္ခံျခင္းေၾကာင့္ အသုံးမ်ားၾကပါသည္။ ဓါတု ဆုိးေဆးမ်ားကုိ ၁၈၅၆ ခုႏွစ္က စတင္ေတြ႕ရွိၿပီး၊ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးေပါင္း (၈၀) ကို အခ်ဳိရည္၊ ဂ်ယ္လီ၊ ၀ုိင္ႏွင့္ သၾကားလုံး စသည့္ အစားအေသာက္မ်ားတြင္ စတင္သုံးစြဲ ေနၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(၃) သုံးစြဲရန္ခြင့္မျပဳထားေသာ ဆုိးေဆး

ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏုိင္ငံတြင္ ရွိေသာ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အစားအေသာက္မ်ား၌ သုံးစြဲရန္ ခြင့္မျပဳ ထားေသာ ဆုိးေဆးမ်ားကုိ သုံးစြဲထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္မွာ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွပါသည္။ စက္႐ုံးသုံး INDUSTRIAL DYE မ်ားကုိ ဆုိးေဆးမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳထား ပါသည္။ သုံးစြဲရန္ ခြင့္မျပဳ ထားေသာ ဆုိးေဆး(၃)မ်ဳိးရွိၿပီး၊ အနီေရာင္ RHODAMINE -B အ၀ါေရာင္ AURAMINE-O ႏွင့္ လိေမၼာ္ေရာင္ ORANGE II တုိ႕ ျဖစ္ပါသည္။ RHODAMINE-B ကို ငါးပိ၊ ပုဇြန္ေျခာက္၊ မွ်စ္နီ၊ ငါးဖယ္ခၽြန္၊ ပုဇြန္ခ်ဥ္၊င႐ုတ္သီးမႈန္႕ႏွင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေဆာ့စ္ မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ AURAMIN0-0 U လက္ဖက္ႏွင့္ မွ်စ္၀ါတုိ႕တြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ORANGE II အခ်ဳိရည္၊ အသားကင္၊ ပဲနီေလးႏွင့္ ပဲႀကီးေလွာ္မ်ားတြင္ေတြ႕ရပါသည္။ AURAMINE – O သည္ ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ အ၀ါေရာင္ေတာက္ေတာက္ FLUORESENCE DYE ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕အျပင္ SUDAN III ဆုိေသာ ဆုိးေဆးသည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ျငဳပ္သီးမႈန္႕ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းအႏွစ္မႈန္႕မ်ားတြင္ ပါရွိပါသည္။ ထုိဆုိးေဆးသည္ ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ား တြင္ ေဆးဆုိး STAINING ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အေရာင္တင္ဆီမ်ားတြင္ အေရာင္တင္ရာ၌ အသုံးျပဳပါသည္။

(၄) သုံးစြဲရန္ခြင့္ျပဳထားေသာ ဆုိးေဆး

အစားအေသာက္တြင္ သုံးစြဲရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ဆုိးေဆး (၃) မ်ဳိးမွာ အနီေရာင္ PONCEAU 4 R, ENYTHROSIINE-B (အ၀ါေရာင္(TARTRAZINE) ႏွင့္ လိေမၼာ္ေရာင္ (SUNSET YELLOW FCF) ႏွင့္ လိေမၼာ္ (SUNSET YELLOW FCF) တုိ႕ ျဖစ္ပါသည္။

(၅) အစားအေသာက္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ခြင့္မျပဳေသာ ဆုိးေဆးႏွင့္ က်န္းမာေရး

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေန႕စဥ္စားေသာက္ေနေသာ အစားအေသာက္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ခြင့္မျပဳေသာ ဆုိးေဆးမ်ားေၾကာင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏုိင္ပါသည္။ မ်က္စိ၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းမ်ားကို ယားယံ ေစပါသည္။ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္း၊ အစာအိမ္လမ္းေၾကာင္း အသည္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္မ်ားတြင္ အဆိပ္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ခြင့္မျပဳဆုိးေဆးမ်ားကုိ ေရရွည္သုံးစြဲပါက ကင္ဆာေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားႏုိင္ပါ သည္။ မ်ဳိး႐ုိးဗီဇလုိလည္း အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

(၆) အမ်ဳိးသားအစားအေသာက္ ဥပေဒ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ မတ္လ(၃) ရက္ ေန႕တြင္ အမ်ဳိးသား အစား အေသာက္ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းခဲပါသည္။ ယခုအခ်ိန္အခါတြင္လည္း ထပ္မံေရး ဆြဲရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဥပေဒတြင္ အရည္အေသြး စစ္မွန္ေကာင္းမြန္ၿပီး၊ ေဘးဥပုဒ္၊ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေသာ အစားအေသာက္ကို အမ်ားျပည္သူစားသုံးႏုိင္ရန္ ေဘးဥပုဒ္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ က်န္းမာေရးကုိ ထိခိုက္ေစႏုိင္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို အမ်ား ျပည္သူတုိ႕ စားသုံးမိျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ပါ သည္။

ထုိဥပေဒ အရ စားသုံးသူျပည္သူတုိ႕အား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ (သို႕မဟုတ္) က်န္းမာေရး ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ အစားအေသာက္ထပ္ျဖည့္ပစၥည္းကုိ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ပုိမိုအသုံးျပဳထားေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႕ျဖဴး၊ ေရာင္းခ်ပါက အေရးယူခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၇) ကုိ ဒတ္ေကာ္မရွင္

အစားအေသာက္ အမ်ဳိးအစားေပၚမူတည္၍ ဆုိးေဆးပါရွိရမည့္ ဆုိးေဆးကုိ ကုိဒတ္ (CODEX) မွ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားခ်က္ရွိပါသည္။ ထုိသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ပုိ၍ အသုံးျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ပုိေနပါက စားသုံးသူတို႕၏ က်န္းမာေရးကုိထိခုိက္ေစႏုိင္ ပါသည္။

(၈) အစားအေသာက္တြင္ ဆုိးေဆးအႏၱရာယ္ကင္းေ၀းေစရန္

စားသုံးသူျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆုိးေဆးႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးအသိမ်ားသိရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာရန္ သင့္ပါသည္။

အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္လည္းအစားအေသာက္ေဆးမသုံးရန္ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ဆုိးေဆးအသုံးျပဳပါကလည္း အစားအေသာက္တြင္ သုံးရန္ ခြင့္ျပဳထား ေသာ ဆုိးေဆး (PERMITTED FOOD COLOUR) မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အေရာင္ေတာက္၍ မ်ားမ်ားထည့္၍ သုံးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ဂ႐ုစုိက္ရပါမည္။

(၉) အႀကံျပဳခ်က္

စားသုံးသူျပည္သူမ်ားသည္ အေရာင္ရွိေသာ အေရာင္မ်ားေသာအစားအေသာက္ မ်ားကုိ ၀ယ္စားျခင္းမျပဳလုပ္ပါက အေရာင္ပါ၀င္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္ မ်ားမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ပါမည္။ စားသုံးျခင္း မျပဳလုပ္သည့္အတြက္ ဆုိးေဆးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အႏၱရာယ္မွ ကင္းေ၀းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာျမင့္သန္းထြန္း (ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး)