ပါ၀င္ေသာေဆး-Garcinia mangostana pericarp extr

ေဆးပံုစံ-ေဆးျပားပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေနရာမ်ား-သဘာဝပိုးသတ္ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး ေရာင္ရမ္းမႈကို သက္သာေစသည္။ ဓာတ္မတည့္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ပံုမမွန္ ဆဲလ္မ်ား ၾကီးထြားျခင္းကို တားဆီးေပးသည္။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း-လူၾကီးနွင့္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အထက္ကေလးမ်ား ၁ လံုး တစ္ေန႔ ၂ ၾကိမ္။
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔-အစာနွင့္ တြဲေသာက္ရန္။
အျခား ေဆး၀ါးမ်ားနွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္းမ်ား-ကင္ဆာေဆးမ်ားျဖင့္ တြဲသံုးျခင္းျဖင့္ ေဆးမ်ား၏ အာနိသင္ကို အားေပးပါသည္။ ကင္ဆာေဆးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးကို သက္သာေစသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)