ပါ၀င္ေသာေဆး-Magnolia officinalis bark extr (containing Honokiol)

ေဆးပံုစံ-ေဆးေတာင့္ပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား-စိတ္လႈပ္ရွားမႈကိုသက္သာေစသည္။ ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္မႈကို အားေပးျခင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ အသည္းေရာင္ အသားဝါ စီပိုး ကုသမႈမ်ားတြင္ တြဲဖက္အသံုးျပဳပါသည္။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- လူၾကီး ၁-၂ လံုး တစ္ေန႔ ၁-၂ ၾကိမ္။
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔-အစာစားျပီး ေသာက္သံုးရန္။
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-အိပ္ငိုက္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း၊ ခ်ာခ်ာလည္မူးျခင္း။
အျခား ေဆး၀ါးမ်ားနွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္းမ်ား-ပါရာစီတေမာ၊ အိပ္ေဆး၊ ေသြးက်ဲေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္းရွိပါသည္။ စတီးရိြဳက္ေဆးမ်ား၏ ကိုယ္တြင္းပမာဏကို မ်ားေစပါသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)