ပါ၀င္ေသာေဆး-Apigenin from chamomile extracts

ေဆးပံုစံ-ေဆးေတာင့္ပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား-အာရံုေၾကာမ်ား ထိခိုက္မႈကိုသက္သာေစျခင္း၊ ဆဲလ္မ်ားကို ကာကြယ္နိုင္ေစျခင္း၊ အသည္းအားေကာင္းေစျခင္း၊ ဆံပင္သန္ေစျခင္းတို႔ အတြက္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- ၁ လံုး တစ္ေန႔ ၂ ၾကိမ္။
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔-အစာ စားျပီး ေသာက္ရန္။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ပါ၀င္ေသာ ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား။
ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)