ပါ၀င္ေသာေဆး-Bromelain from pineapple

ေဆးပံုစံ-ေဆးေတာင့္ပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား-အစာေခ်စနစ္ကို ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ေလျပႊန္ေရာင္ျခင္းနွင့္ ထိပ္ခတ္နာျဖစ္သူမ်ားတြင္ ေဝဒနာသက္သာေစျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ားနာက်င္မႈႏွင့္ နာတာရွည္အဆစ္နာမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- လူၾကီးမ်ားႏွင့္ အသက္ ၁၂ႏွစ္အထက္ကေလးမ်ား -၁-၂ လံုး တစ္ေန႔ ၁-၂ ၾကိမ္။
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔-အစာစားျပီးေသာက္ရန္။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ပါ၀င္ေသာ ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား-ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္မည့္သူမ်ား ၂ ပတ္ၾကိဳတင္ ေဆးသံုးစြဲမႈ ရပ္တန္႔ရပါမည္။

အျခား ေဆး၀ါးမ်ားနွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္းမ်ား-ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၏ အာနိသင္ကို တက္ေစပါသည္။ ေသြးက်ဲေဆးေသာက္သံုးေနသူမ်ားတြင္ ေသြးထြက္ျခင္း ပိုျဖစ္ေစပါသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)