” စိတ္ကူးထဲက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ “

ထီဆုျကီးေပါက္ၿပီးကာမွ ထိုးထားတဲ႕ထီလက္မွတ္ကအတုျဖစ္ေနသလိုမ်ိဳး…….

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တစ္ေယာက္….၉လလြယ္ၿပီး ၁၀လျပည့္လို႔ မီးဖြားမည္ဆိုကာမွ…ဗိုက္ထဲမွာ သေႏၶသားမ႐ွိခဲ့လ်ွင္???

ကေလးအရမ္းလိုခ်င္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွာ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔လာရမည္ဆိုပါက ဒါသည္ အလြန္တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ လက္မခံႏိုင္စရာကိစၥတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး…..အခ်ိဳ႕ဆို စိတ္ဓာတ္အက်လြန္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားပင္ ႐ွိဖူးေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

ေဆးပညာအေခၚအေဝၚအရ ကိုယ္ဝန္တု (သို႔)စိတ္ကူးယဥ္ကိုယ္ဝန္ဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။အေပၚမွာေျပာခဲ့သလိုမ်ိဳး ကေလးအရမ္းလိုခ်င္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာေတြ႔ရတတ္သလို၊ လက္မထပ္ခင္အတူေနၾကၿပီး ကိုယ္ဝန္ရသြားမွာ အရမ္းေၾကာက္ေနတဲ့ မိန္းကေလးေတြမွာလည္း ေတြ႔ရႏိုင္တယ္။ကိုယ္ဝန္ခဏခဏပ်က္က်ဖူးသူ၊ကေလးဆံုး႐ွံုးဖူးသူ၊ကေလးမရႏိုင္သူမ်ားမွာလည္း ေတြ႔ရသည္။

ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကိုေတာ့ တိတိက်က်မေျပာႏိုင္ေသးေသာ္ျငား မိမိကိုယ္တိုင္ရဲ႕စိတ္အေျခအေနေၾကာင့္ ျဖစ္ရေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔႐ွိရတယ္။စိတ္ကူးယဥ္ကိုယ္ဝန္နဲ႔ တကယ့္ကိုယ္ဝန္ရဲ့ လကၡဏာေတြက လံုးလံုးလ်ားလ်ားနီးပါး ထပ္တူက်တတ္တယ္။ကိုယ္ဝန္႐ွိခ်ိန္မွာျဖစ္သလိုမ်ိဳးပဲ ရာသီေသြးမေပၚ၊ပါးစပ္ပ်က္၊အစားမစားခ်င္၊မူးေဝ၊ပ်ိဳ႕အန္၊ရင္သားေတြနာ၊ႏံုး…. စတာေတြျဖစ္မယ္။ကိုယ္အေလးခ်ိန္တက္မယ္။လရင့္လာတာနဲ႔အမ်ွဗိုက္ထြက္လာမယ္။ကေလးလႈပ္တာမ်းို ခံစားရမယ္။ခါးနာမယ္။ဆီးခဏခဏသြားမယ္။တကယ့္ကို လကၡဏာအားလံုး ခြၽတ္စြပ္နီးပါးတူၿပီး….မတူတာဆိုလို႔ ဆီးစစ္တဲ့အခါ တစ္ေၾကာင္းပဲေပၚ (ကိုယ္ဝန္မ႐ွိ)ၿပီး၊ အာထရာေဆာင္း႐ိုက္ရင္လည္း သားအိမ္ထဲသေႏၶသားမေတြ႔ရ….သည္စစ္ေဆးမႈႏွစ္ခုလံုးျဖင့္သာ ကိုယ္ဝန္အတုအစစ္ ခြဲျခားသည္။

ကေလးလိုခ်င္ေနသူမ်ားအတြက္ အလြန္အမင္း စိတ္ထိခိုက္ဖြယ္အေျခအေနျဖစ္တာေၾကာင့္ အိမ္ေထာက္ဖက္ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၏ အားေပးႏွစ္သိမ့္မႈ အထူးလိုအပ္ၿပီး ၊ စိတ္ေရာဂါအထူးကုဆရာဝန္ရဲ႕ အကူအညီလည္း လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။

ပိုင္နီေမာင္