“အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိင္စိတ္ဆႏၵကို လႊမ္းမိုးေနသည့္ အခ်က္မ်ား”

အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ လိင္မႈေရးရာကိစၥေတြမွာ စိတ္ပါလက္ပါ႐ွိျခင္း၊မ႐ွိျခင္း စိတ္ဝင္စားမႈေလ်ာ့နည္းျခင္းဟာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

(1)က်န္းမာေရးႏွင့္ စားေသာက္မႈပံုစံ
က်န္းမာေရးမေကာင္းျခင္း၊အားနည္းျခင္း၊ေရာဂါေဝဒနာတစ္ခုခုခံစားေနရျခင္း၊အသင့္စားအစားအစာမ်ားနဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔မညီၫြတ္ေသာအစားအစာမ်ားစားသံုးျခင္း… စတာေတြကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ လိင္စိတ္ဆႏၵေလ်ာ့နည္းျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီၫြတ္ေသာအစားအသာမ်ားစားသံုးျခင္း၊
ကိုယ္လက္လႈပ္႐ွားေန႔စဥ္ပံုမွန္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ာျဖင့္ ပံုမွန္လိင္မႈဘဝကို ျပန္လည္ရ႐ွိႏိုင္ပါတယ္။

(2)စိတ္ဖိဆီးမႈ
စိတ္ဖိဆီးမႈမ်ားျခင္း၊အိပ္ေရးမဝျခင္း၊ညဘက္အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းေတြေၾကာင့္လည္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာစိတ္ဝင္စားမႈေလ်ာ့နည္းႏိုင္ပါတယ္။ အိပ္ေရးဝဝအိပ္ျခင္း၊အပန္းေျဖအနားယူျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ကုစားႏိုင္ပါတယ္။

(3)ခံယူခ်က္သေဘာထားအျမင္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြဟာ ညစ္ညမ္းတဲ့ကိစၥေတြျဖစ္တယ္၊ အျပစ္႐ွိတယ္၊မလုပ္သင့္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာထားအယူအဆ႐ွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အျခားအမ်ိဳးသမီးေတြထက္စာရင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြမွာ စိတ္ဆႏၵေလ်ာ့နည္းၿပီး စိတ္ေက်နပ္မႈအျပည့္အဝ မရတတ္ၾကပါဘူး။

(4)မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းျခင္း
မိမိရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေနအထားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး (ဝေနတယ္၊ဗိုက္ပူေနတယ္၊ပိန္လြန္းတယ္…..စသျဖင့္) စိတ္ေက်နပ္မႈမ႐ွိျခင္း၊ စိတ္မလံုျခံဳျခင္းေတြဟာလည္း ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာရာမွာ အျပည့္အဝစိတ္မပါႏိုင္ျခင္း၊စိတ္ေက်နပ္မႈမရႏိုင္ျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းခံတစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္လာပါတယ္။

(5)ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲ အတက္အက်မ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အခ်ိဳ႕ကာလေတြမွာသာမန္အခ်ိန္ေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ လိင္စိတ္ဆႏၵက်ဆင္းေနေလ့႐ွိပါတယ္။ခင္ပြန္းျဖစ္သူအေနနဲ႔ ဒီအခ်က္ကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဇနီးသည္အေပၚ စိတ္႐ွည္နားလည္ေပးသင့္ပါတယ္။

(6)ေသြးဆံုးခ်ိန္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားေသြးဆံုးၿပီးခ်ိန္တြင္ ခႏၶာကိုယ္မွ အီစထ႐ိုဂ်င္ဟုေခၚေသာ ‘မ’ေဟာ္မုန္းမထုတ္ႏိုင္ေတာ့တာေၾကာင့္ မိန္းမကိုယ္မွာ ငယ္စဥ္ကလို စိုစြတ္မႈမ႐ွိေတာ့ဘဲ ေျခာက္ေသြ႔လာတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားနဲ႔အတူေနခ်ိန္မွာ နာက်င္မႈမ်ားလာၿပီး လိင္ဆက္ဆံရမည္ကိုေၾကာက္ရြံ့လာတတ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာဝင္း (UM2)