ပါ၀င္ေသာေဆး-marine collagen 100mg, Equisetum arvense extr 40mg, Vitis vinifera extr 5mg, ascorbic acid 15mg, manganese aminoacid chelate 10mg, biotin 5mg, Zinc amino acid chelate 25mg, chromic Cl 50mcg, Lycopersicon esculentum extr 1mg, Ca pantothenate 25mg, silicon dioxide 7.5mg

ေဆးပံုစံ-ေဆးေတာင့္ပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား-အေရးအေၾကာင္းမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ အသားအေရ တင္းရင္းစိုျပည္ ေကာင္းမြန္ေစသည္။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- ၂ လံုး တစ္ေန႔ ၁ၾကိမ္။ ကေလးျဖစ္လွ်င္ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း တိုက္ေကၽြးပါ။
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔-အစာနွင့္ တြဲေသာက္ရန္။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ပါ၀င္ေသာ ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား။
ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)