ကိုယ္တစ္ျခမ္းေလျဖတ္လူနာျမန္ျမန္သန္စြမ္းလာေစရန္ လုပ္ေပးရမည့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
ေသြးတိုးေရာဂါရွိမရွိကို ေသြးမွန္မွန္ခ်ိန္မွသာသိရပါလိမ့္မယ္။ ေခါင္းမူး ေခါင္းကိုက္၊ ဇတ္ ေၾကာတက္၊ အန္(ေအာ့အန္) စတဲ့ ေ၀ဒနာလကၡဏာမ်ား လူတခ်ိဳ႕မွာေတြ႔ရခံစားရေလ့ရွိေပမယ့္။ လူတစ္ခ်ိဳ႕မွာေတာ့ ဘာမွေ၀ဒနာလကၡဏာ မသိလုိက္ရပဲ ေသြးတိုးေရာဂါေၾကာင့္ ေလျဖတ္ခံရ ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲက်န္းမာေရး ျပႆနာေတြျဖစ္ပြားၿပီးမွသာ ကိုယ့္မွာ ေသြးတိုးေရာဂါေၾကာင့္ လို႔သိရသူေတြလည္းရွိႏုိင္ပါတယ္။

ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားလာပါကလည္း ေသခ်ာမကုသခဲ့ရင္ ႏွလံုးႏွင့္ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေတြထဲမွာ ေသြးခဲၿပီး ႏွလံုးတိုက္ခိုက္ခံရတာတို႔ ေလျဖတ္ခံရတာ တို႔လည္း ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါေသးတယ္။ ထိုသို႔ေလျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ လူနာမွာ ခႏၶာ ကိုယ္တစ္ျခမ္းမလႈပ္ရွားႏိုင္၍ မသန္မစြမ္း ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးခံစားရပါက ခႏၶာကိုယ္တစ္ျခမ္းေလျဖတ္သည့္လူနာအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးရမည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ဒီတစ္ပတ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဤေလ့က်င့္ခန္းအားလံုးကို ေလျဖတ္ၿပီးရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ လူနာေစာင့္ ကျပဳလုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းတုိင္းတစ္ခုစီ အႀကိမ္ (၂၀) စီေလ့က်င့္ေပးရပါမယ္။
I.လက္ကိုသန္လာေအာင္ေလ့က်င့္ေပးျခင္း
လက္ေလ့က်င့္ခန္း (၁) လူနာလွဲလွ်က္အေနအထား

(၁)လူနာ၏ နားရြက္နားကပ္လွ်က္ လက္ေမာင္းနွင့္တံေတာင္ဆစ္အား ေျမႇာက္ေပးျခင္းေလ့ က်င့္ခန္း

လူနာေစာင့္သည္ လူနာ၏ေလျဖတ္ထားသည့္ လက္ေကာက္၀တ္ႏွင့္ တံေတာင္ ဆစ္ကိုကိုင္ထားရမည္။ လူနာ၏လက္ေမာင္းကို မ်က္ႏွာက်က္သို႔တည့္တည့္ေျမႇာက္ေပးထားၿပီး လူနာ၏တေတာင္ဆစ္ကို လူနာ၏ နားရြက္အနီးသို႔ကပ္ထားပါ။

(၂)လူနာ၏လက္ေမာင္းႏွင့္တေတာင္ဆစ္အား ဆန္႔တန္းေပးသည့္ေလ့က်င့္ခန္း
လူနာေစာင့္ သည္ လူနာ၏ တေတာင္ဆစ္ႏွင့္ လက္ေကာက္၀တ္ကို ကိုင္ထားၿပီး လက္ေမာင္းအား နားရြက္နားကပ္ၿပီး အိပ္ယာႏွင့္အၿပိဳင္ ဆန္႔တန္းေပးပါ။ ၿပီးလွ်င္ လူနာ၏နေဘး သို႔ျပန္ခ်ပါ။

(၃)ပခံုးလွည့္ေပးသည့္ ေလ့က်င့္ခန္း
လူနာ၏ပုခံုးအား အတြင္းဖက္သို႔ လွည့္လိုက္၊ အျပင္ဘက္သို႔လွည့္လိုက္လုပ္ေပး ပါ။ လူနာ၏ လက္ေမာင္းကို သူ႔ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ၉၀ ဒီဂရီ ေထာင့္မွန္တန္း၍ တေတာင္ဆစ္အား လည္း ၉၀ ဒီဂရီ အေပၚမတင္ပါ။ (ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတင္ျခင္း) လက္ေမာင္းကို အေပၚမ လွည့္ေပး လိုက္ ေအာက္ခ်လွည့္ေပးလုိက္ လုပ္ေပးပါ။

(၄)တေတာင္ဆစ္ေကြးဆန္႔ ေလ့က်င့္ခန္း
လူနာ၏မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနသည့္လက္ရဲ႕ တေတာင္ဆစ္ကို ေကြးလိုက္ဆန္႔လိုက္ လုပ္ေပးပါ။

(၅)လက္ေကာက္၀တ္ေလ့က်င့္ခန္း
လူနာ၏လက္ေကာက္၀တ္ကို လူနာေစာင့္၏လက္ဘ၀ါးျဖင့္ အုပ္ကိုင္လွ်က္ အေပၚ ေကာ့လိုက္ ေအာက္ခ်ိဳးခ်လိုက္ျပဳလုပ္ေပးပါ။

(၆)လက္ဖ၀ါးေလ့က်င့္ခန္း
လူနာ၏လက္ဖ၀ါးအား လူနာေစာင့္၏ လက္ဖ၀ါးျဖင့္အုပ္လွ်က္ က်န္လက္တစ္ဖက္ မွ လူနာ၏လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို ဆုပ္ကိုက္ျဖန္႔လိုက္ျပဳလုပ္ေပးပါ။

II.ေျခေထာက္ေလ့က်င့္ေပးျခင္း
(၁)ဒူးဆစ္ႏွင့္ တင္ပါးဆံု႐ိုးအဆစ္ကိုေလ့က်င့္ျခင္း
လူနာေစာင့္၏ လက္မ်ားကိုလူနာ၏ ေျခဖေတာင့္ႏွင့္ ဒူးေအာက္မွ ဆုပ္ကိုင္ ထားလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ဒူးကိုအတြင္းသို႔ ေကြးလိုက္၊ ဆန္႔ထုတ္လုိက္လုပ္ေပးပါ။

(၂)ေျခေထာက္ေလ့က်င့္ခန္း (ေဘးကား/ျပန္ကပ္)
လူနာ၏ေျခေထာက္ကို ေဘးသို႔ကားေပးလုိက္ မူလေနရာသို႔ ျပန္ကပ္လိုက္ လုပ္ပါ။

(၃)ေျခေထာက္အတြင္းအျပင္လွည့္ျခင္း
လူနာ၏ ေျခဖေနာင့္ေအာက္မွ ဆုပ္ကိုင္၍ ဒူးႏွင့္တင္ပါးဆံုကို အတြင္းဖက္ သို႔ ၉၀ ဒီဂရီထား၍ ေကြးေပးပါ။ တင္ပဆံုအဆစ္ကို အတြင္းဘက္လွည့္လိုက္ အျပင္ ဘက္လွည့္လိုက္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။

(၄)ေျခဖေနာင့္ကုိ အေပၚေကာ့ ေအာက္ေကြး ေလ့က်င့္ခန္း
လူနာ၏ ေျခဖေနာင့္ကိုကိုင္ၿပီး ေျခေခ်ာင္းမ်ားကို အေပၚသို႔ အျပည့္အ၀ တြန္းထားပါ။ ၅ မွ ၁၀ စကၠန္႔ၾကာေအာင္ တြန္းထားရမည္။ ၿပီးလွ်င္ ေျခမ်က္စိေအာက္ ဖက္သို႔ ေျခေခ်ာင္းမ်ားကိုလွန္ခ်ပါ။

ေလ့က်င့္ခန္းတိုင္းကုိ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အခါ (၂၀) ျပဳလုပ္ေပးပါ။ နံနက္တစ္ ႀကိမ္၊ ညတစ္ႀကိမ္အနည္းဆံုးတစ္ေန႔လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ လူနာျပန္ လည္သန္စြမ္းလာပါက လူနာကိုယ္တုိင္ သူ႔ဖာသာသူေလ့က်င့္ႏိုင္သည္အထိ ျပဳလုပ္လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ လူနာေစာင့္အေနျဖင့္ အနည္းငယ္ ေလာက္သာ ေဖးမႏုိင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာေထြး (ေဆး/မန္း)