ပါ၀င္ေသာေဆး-Evening primrose oil

ေဆးပံုစံ-ေဆးေတာင့္ေပ်ာ့ပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား–ရင္သာနာက်င္ျခင္းကို သက္သာေစရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဓမၼတာလာစဥ္ျဖစ္ေသာ လကၡဏာမ်ားသက္သာေစရန္၊ ပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္ႏွင့္ ေသြးဆံုးခ်ိန္တြင္ျဖစ္တတ္ေသာ ေဟာ္မုန္းမညီမွ်မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ လကၡဏာမ်ား၊ အေရျပားျပႆနာမ်ားသက္သာေစရန္၊ ေသြးတြင္းအဆီမ်ားျခင္းကုသရာတြင္ ကူညီေပးျခင္း၊ ေသြးမတက္ေအာင္ ထိန္းေပးျခင္းစသည္။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- တစ္ေန႔ ၁ လံုးမွ ၃ လံုး။
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔-အစာနွင့္ တြဲေသာက္ရန္။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ပါ၀င္ေသာ ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား-ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ နို႔တိုက္မိခင္မ်ား သတိျပဳသံုးစြဲပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-အစာအိမ္မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း။
အျခား ေဆး၀ါးမ်ားနွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္းမ်ား-အတက္က်ေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲမေသာက္သင့္ပါ။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)