ေမြးလမ္းေၾကာင္းခ့်ဲျခင္း

ေမြးလမ္းေၾကာင္းခ့်ဲျခင္းဆိုသည္မွာ ဓမၼတာအေလ်ာက္ေမြးရာတြင္ ကေလးထြက္ရလြယ္ေစရန္ ထုံေဆးထိုး၍မိန္းမအဂၤါါဇတ္ကို ခဲြစိတ္ခန္းသုံးကတ္ေျကးျဖင့္ညွပ္၍ ခ့်ဲေပးျခင္းျဖစ္သည္။သို့ရာတြင္ မိခင္တိုင္းတြင္ျပုလုပ္ရန္ေတာ့ မလိုအပ္ပါ။

ဒါဆိုဘယ္လိုအေျခအေနေတြမွာလိုအပ္လဲ?

 • ပထမဦးဆုံးကိုယ္ဝန္
 • ညွပ္ဆဲြ(သို့) ေလစုပ္၍ေမြးဖြားရျခင္း
 • ကေလးပခုံးနွင္႔ အဝတြင္တစ္ေန၍ေမြးရခက္ေနျခင္း
 • ေမြးခ်ိန္ျကာ၍ကေလး ေအာက္ဆီဂ်င္လုံေလာက္စြာမရရွိျခင္း
 • တင္ပဆုံရိုးအတြင္းရွိ ျကြက္သားမ်ားခဲြစိတ္မႈခံယူဖူးျခင္း
 • စအိုႏွင့္ ေယာနိဝျကားေနရာတဝိုက္တြင္ခဲြစိတ္ထားဖူးျခင္း
 • ေမြးဖြားရာတြင္ကေလးသည္ဖင္ျဖင့္ထြက္လာျခင္း (ပုံမွန္အားျဖင့္ကေလးအမ်ားစုသည္ေခါင္းႏွင့္ထြက္လာေလ့ရွိသည္)

အထက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ေမြးလမ္းေျကာင္းခ့်ဲ၍ေမြးျခင္းျဖင့္ ကေလးအႏၲရာယ္မရွိေစပဲ လြယ္လင့္တကူျမန္ျမန္ေမြးနိုင္သည္။ ထို့ျပင္မလိုလားအပ္ေသာ ျကြက္သားျပဲစုတ္ျခင္းကိုလည္းကာကြယ္နိုင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိုျကြက္သားဒဏ္ရာသည္ စအိုဝရွိ ရႈံ႔ျကြက္သားကိုပါထိ၍ ဝမ္းမထိန္းနိုင္ျခင္းပါျဖစ္ေစနိုင္သည္။

ဘယ္လိုေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ိုးမ်ားေရာျဖစ္ေစႏိုင္လဲ?

 • ေသြးထြက္လြန္နိုင္ျခင္း
 • ညွပ္ထားေသာဒဏ္ရာကိုပိုးဝင္နိုင္ျခင္း
 • ေယာနိဝနားတြင္ေသြးခဲတတ္ျခင္း
 • ကေလးေမြးျပီးအခ်ိန္အနည္းငယ္ျကာသည္အထိ လိင္ဆက္ဆံလ်ွင္ နာက်င္ျခင္း
 • ရံဖန္ရံခါတြင္ ထိုခ့်ဲထားေသာဒဏ္ရာသည္ စအိုဝရွိရႈ့ံျကြက္သားကိုပါထိ၍ ဝမ္းမထိန္းနိုင္ျခင္းျဖစ္ေစနိုင္သည္။
 • ေမြးဖြားျပီးခ်ိန္တြင္ သာမန္ေမြးေသာသူထက္ အခ်ိန္ပိုျကာျကာအနားယူရတတ္ျခင္းတို့ျဖစ္သည္။

သုိ့ရာတြင္ အခ်ို့စိုးရိမ္တတ္ေသာ ဖိုမဆက္ဆံေရးအဆင္မေျပျဖစ္မွာ ပူစရာမလိုပါ။ ကေလးေမြးျပီးလ်ွင္ မူလအေနအထားအတိုင္း ျပန္ခ်ုပ္ေပးေသာေျကာင့္ျဖစ္သည္။

ေမတၲာမြန္ျဖင့္

ေႏြ