“အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးအေျကာင္း သိေကာင္းစရာ”

အေရးေပၚသေႏၶတားေဆး ဆို ျခင္းမွာ အကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံၿပီးေနာက္ ကိုယ္ဝန္ရရွိျခင္းကို ကာကြယ္ေပးသည့္ ေဆးျဖစ္ပါသည္။ ပါဝင္ပစၥည္းကေတာ့ levonogestrol 1.5mg ျဖစ္ပါတယ္။

Q : ဘယ္လိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာေသာက္သံုးသင့္လဲ?

A : ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ေသာက္သံုးသင့္ပါသည္ ……

(၁) အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံျခင္း

(၂) ကြန္ဒံုးေပါက္ျပဲသြားျခင္း

(၃) ေန႔စဥ္ေဆးကဒ္ေသာက္သံုးသူမ်ား သံုးရက္ႏွင့္အထက္ ေဆးေသာက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း

(၄) အလိုမတူဘဲ လိင္ဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ား

(၅) Desogestrol ပါသည့္ ေန႔စဥ္တားေဆးေသာက္ရန္ ၂၄နာရီႏွင့္အထက္ေနာက္က်ျခင္း

(၆) ၃လ ေဆး (depo)ထိုးရန္ ၄ပတ္ ေနာက္က်ျခင္း

(၇) မိန္းမကိုယ္ အျပင္၌ သုတ္လႊတ္ျခင္း မေအာင္ျမင္ျခင္း

(၈) ရက္တြက္၍အတူေနျခင္းနည္းလမ္း မွားယြင္းပီးတြက္မိျခင္း

(၉) မိန္းမကိုယ္တြင္းထည့္ သေႏၵတားပစၥည္း IUD ျပဳတ္ထြက္လာျခင္း

Q : ဤတားေဆးက ကေလးမရေအာင္ ဘယ္လိုကာကြယ္ေပးမွာလဲ?

A : မမ်ိဳးဥႏွင့္ ေယာက်ာ္းသုတ္ပိုး မေတြ႕ေအာင္တားဆီးေပးျခင္း ၊ မိန္းမသားအိမ္လည္တံ အဝရွိ အက်ိအခၽြဲ ျပစ္ေစပီး သုတ္ပိုးမဝင္ေစရန္တားေပးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေပးသည္။

သတိထားရမည့္အခ်က္မ်ား
– အေရးေပၚတားေဆးသည္ လိင္ဆက္ဆံပီး အမမ်ိဳးအိမ္မွ မ်ိဳးဥမထြက္ခင္ သုတ္ေကာင္ႏွင့္ မ်ိဳးဥမေတြ႕ခင္ ရက္အနည္းငယ္(ဆက္ဆံပီး ၇၂နာရီ) တြင္သာ သံုးႏိုင္သည္။

– အေရးေပၚတားေဆးသည္ ကိုယ္ဝန္ရွိသြားလၽွင္ အသံုးမဝင္ပါ။

– ကိုယ္ဝန္ကိုဖ်က္ခ်ရန္ သံုးေသာေဆးမဟုတ္ပါ။

Q : ဘယ္ေလာက္အထိိစိတ္ခ်ရလဲ?

A : ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရဆက္ဆံပီး ၇၂ နာရီအတြင္းေသာက္သံုးသင့္ပါတယ္။

ေစာေစာေသာက္ေလ ပိုထိေရာက္ေလျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္ဆံၿပီး ၂၄နာရီအတြင္း ေသာက္မည္ဆိုပါက ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း ၉၅% ရွိပါသည္။

ေနာက္ရက္ မ်ားတြင္ေသာက္သံုးပါက ၈၅% မွ ၅၈% ထိ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းေလၽွာ့က်သြားပါတယ္။

Q : ဘယ္လိုအခ်ိန္မွာေသာက္ရမလဲ?

A : လိင္ဆက္ဆံၿပီးၿပီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္ဆံၿပီး ၇၂နာရီအတြင္း ႏွစ္လံုးတၿပိဳင္နက္ေသာက္သံုးရပါမည္။

Q : ဘယ္မွာရရွိႏိုင္မလဲ?

A : ေဆးဆိုင္ မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္ (ECEE 2,pill 72 စသည့္ နာမည္မ်ားႏွင့္ ရရွိႏိုင္ပါတယ္)

Q : တစ္လမွာ ဘယ္နခါေသာက္လို႔ရလဲ?

A : အေရးေပၚတားေဆးျဖစ္တာေၾကာင့္ ပံုမွန္သံုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။

ပံုမွန္ဆက္ဆံမႈရွိမည္ဆိုပါက ေန႔စဥ္သံုး သို႔မဟုတ္ လစဥ္သံုး သေႏၵတားေသာနည္းလမ္းကိုသာသံုးသင့္ပါသည္။

အေရးေပၚတားေဆး မေသာက္သံုးသင့္ေသာ အေျခအေနမ်ားမွာ…..
(၁) ကိုယ္ဝန္ရွိေနသည္ဟု သံသယရွိလၽွင္

(၂) ရာသီခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ပံုမမွန္ေသြးဆင္းတတ္လၽွင္

(၃) ေပါင္ခ်ိန္ ၁၆၅ ေက်ာ္လၽွင္

(၄) Hormone ေဆးမ်ားႏွင့္ မတည့္လၽွင္

(၅) ရင္သားကင္ဆာ ရွိလၽွင္

ေဆးေသာက္လၽွင္ရႏိုင္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား……
(၁) မူးေဝျခင္း၊ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ေအာ့အန္ျခင္း

(၂) ေခါင္းကိုက္ျခင္း ၊ႏႈံးျခင္း

(၃) ရာသီလာခ်ိန္ထက္ တပတ္ေစာျခင္း/ေနာက္က်ျခင္း

(၄) ရင္သားနာက်င္ျခင္း

Q : ေဆးေသာက္ပီး ျပန္အန္လၽွင္ ဘာလုပ္သင့္လဲ?

A : ေဆးေသာက္ပီး ၂နာရီအတြင္း ျပန္အန္လၽွင္ နီးစပ္ရာ ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။ ေဆးေနာက္တႀကိမ္ျပန္ေသာက္ရတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သလို အအန္ေပ်ာက္ေဆးနဲ႔တြဲေသာက္ရတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

Q : ပံုမွန္(ေန႕စဥ္သံုး) တားေဆးအေနနဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသလား?

A : အေရးေပၚတားေဆး ျဖစ္တာေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါအေရးေပၚအေနအထားမ်ားတြင္သာ ေသာက္သံုးသင့္
ပါသည္။

လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားကိုကာကြယ္မေပးႏိုင္ပါ။ (***ပံုမွန္လိင္ဆက္ဆံမႈရွိသူသည္ အျခားစိတ္ခ်ရေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

ဥပမာ
_ေန႔စဥ္သံုး စားေဆး (combined oral contraceptive)
_သံုးလခံ ထိုးေဆး***)

မယ္တင္ ( ေဆး ၁ )