တစ္ခါခြဲေမြးၿပီးရင္ ေနာက္တစ္ခါ ႐ိုး႐ိုးေမြးလို႔မရေတာ့ဘူးလား?

ကိုယ္ဝန္ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ရွိလာသလို သင့္ေနာက္ဆုံးကေလး ေမြးစဥ္ကလဲ ဗိုက္ခြဲေမြးထားခ့ဲၿပီး ဒီတႀကိမ္မွာ ႐ိုး႐ိုးေမြးရင္ အဆင္ေျပမလားဆို သင္သိခ်င္မိမွာပါ ။ ဒီလို ဗိုက္ခြဲေမြးၿပီး ႐ိုး႐ိုးျပန္ေမြးတာဟာ အမ်ဳိးသမီး အမ်ားအျပားအတြက္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း သင့္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္မျဖစ္ႏိုင္အခ်က္အလက္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ျခင္းရွိမရွိ ဆရာဝန္မွ ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္မွာပါ ။

လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈဟာ သင္နဲ႔သင့္ကေလးအတြက္ အဓိက စဥ္းစားရမယ့္အရာပါပဲ ။ ဒီလိုဗိုက္ခြဲၿပီး ႐ိုး႐ိုးျပန္မီးဖြားတယ္ဆိုတာ လူတိုင္းအတြက္ မလုံျခံဳႏိုင္ပါဘူး ။

ဆရာဝန္ႏွင့္ မတိုင္ပင္ဘဲ ဒီလို ေမြးဖို႔ႀကိဳးစားတာဟာလဲ အႏၲရာယ္ အရမ္းႀကီးမားလြန္းပါတယ္ ။ သင္တင္မက သင့္ရင္ေသြးကိုပါ အသက္အႏၲရာယ္အပါအဝင္ ေနာက္ဆက္တြဲ အႏၲရာယ္ အမ်ားအျပား ေပးႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒါေႀကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ သင့္ဆရာဝန္နဲ႔ ေသခ်ာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးဖို႔ အလြန္တရာအေရးႀကီးပါတယ္ ။

သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေန ?

သင္ႏွင့္သင့္ဆရာဝန္မွ ႐ိုး႐ိုးျပန္ေမြးေတာ့မည္ဟု စဥ္းစားၿပီးလွ်င္ သင္ေရာ သင့္ကေလးေရာ က်န္းက်န္းမာမာ ရွိရန္ လိုအပ္ပါတယ္ ။ အႁမႊာပူးျဖစ္ေနလွ်င္ေတာင္မွ သင္ေရာ သင့္ကေလးေတြေရာ က်န္းက်န္းမာမာ ရွိေနေၾကာင္း သင့္ဆရာဝန္မွ ေျပာၾကားပါက သင့္အေနနဲ႔ ႐ိုး႐ိုးမီးဖြားဖို႔ ႀကိဳးစားႏိုင္ပါတယ္ ။

သင့္ဆရာဝန္အေနနဲ႔ သင့္ကို ခြဲစိတ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္မွာ ႐ိုး႐ိုးေမြးသင့္မသင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း အႏၲရာယ္ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

* အဝလြန္ျခင္း ( သင့္ BMI အၫႊန္းကိန္းသည္ ၃၀ ထက္ေက်ာ္လြန္ေနျခင္း )
* ကိုယ္ဝန္ကာလအတြင္း ေသြးတိုးျခင္း
* အသက္အရြယ္ႀကီးျခင္း
* ခြဲေမြးျခင္းသည္ လြန္ခ့ဲေသာ ၁၉ လ က ျဖစ္ျခင္း
* ကေလး အလြန္ႀကီးျခင္း

ယခင္ခြဲစိတ္ဖူးသည့္ ခ်ဳပ္႐ိုး အမာရြတ္ အေနအထား ?

ေနာက္ထပ္ အဓိက စဥ္းစားရမယ့္ အရာတစ္ခုကေတာ့ သင္ယခင္ေမြးစဥ္အခါက ဘယ္လိုခြဲစိတ္မႈမ်ဳိး အေနအထားနဲ႔ ခြဲေမြးခ့ဲသလဲဆိုတာပါပဲ ။

ဆရာဝန္မ်ားအေနနဲ႔ ဗိုက္နဲ႔ သားအိမ္ကို ခြဲေမြးရာမွာ ဦးတည္ရာ ႏွစ္မ်ဳိးနဲ႔ ခြဲပါတယ္

* အေပၚေအာက္ ေဒါင္လိုက္ ခြဲေမြးျခင္း
* တစ္ဖက္မွတစ္ဖက္သို႔ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ခြဲေမြးျခင္း

တကယ္လို႔ သင့္အေနနဲ႔ အေပၚေအာက္ ေဒါင္လိုက္ခြဲၿပီး ေမြးထားတယ္ဆိုပါက ေနာက္တစ္ခါ႐ိုး႐ိုးေမြးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ ။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ အနာခ်ဳပ္႐ိုးပြင့္သြားၿပီး စုတ္ၿပဲႏိုင္တ့ဲအလားအလာ အရမ္းမ်ားတ့ဲအတြက္ျဖစ္ပါတယ္ ။

သင့္အေနနဲ႔ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ခြဲေမြးခ့ဲမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တျခားအခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး သင့္ဆရာဝန္မွ ခြင့္ျပဳေပးခ်င္ ေပးႏိုင္ပါတယ္ ။

ေဆး႐ုံေရြးခ်ယ္မႈ ?

သင့္အေနနဲ႔ ယခုလို ခြဲစိတ္ၿပီး တစ္ဖန္ ႐ိုး႐ိုးေမြးမည္ဆိုပါက သင့္ဆရာဝန္ကို သင္တက္မည့္ ေဆး႐ုံတြင္ ယခုက့ဲသို႔ေမြးဖြားျခင္းကို ခြင့္ျပဳမျပဳ ေမးျမန္းရန္ လိုအပ္ပါတယ္ ။ ေဆး႐ုံတိုင္း အဆင္မေျပပါဘူး ။

သင့္အေနနဲ႔ ယခင္ ခ်ဳပ္႐ိုးေဟာင္း ကြဲထြက္ႏိုင္ေျခအၿမဲရွိေနသည့္အတြက္ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ေပၚလာပါက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈရွိသည့္ ေဆး႐ုံျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္ ။

အားလုံးက်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ