ဝိတ္ခ်ဖို႔အတြက္ ညစာ ေရွာင္သင့္လား

သင္ဟာ ဝိတ္ခ်သူတစ္ယာက္ဆိုပါက သင့္အေနနဲ႔ ကယ္လိုရီေတြကို လိုတာထပ္ ပိုမစားဖို႔ ၊ ေလွ်ာ့မစားဖို႔လိုပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ညစာေရွာင္ျခင္းလိုမ်ဳိးေတြဟာ ကယ္လိုရီ ေလွ်ာ့ခ်ရာမွာ အလြယ္ဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္လာပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ သတိျပဳရန္မွာ ဒီလို ညစာေရွာင္ျခင္းလိုမ်ဳိးကေန က်န္းမာစြာ ဝိတ္မက်ဘဲ ေျပာင္းျပန္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအေနနဲ႔ အလြန္အမင္းဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေစျခင္း ဒါမွမဟုတ္ လံုေလာက္တ့ဲ အာဟာရမ်ား မရရွိျခင္း အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္သြားေစႏိုင္ပါတယ္ ။

ညစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္ဝိတ္က်ျခင္း

သင့္အေနနဲ႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသူဆိုပါက ဘယ္လိုနည္းလမ္းပဲ သုံးပါေစ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာကယ္လိုရီနည္းနည္းစားသုံးေရး ျဖစ္သည္ ။ ခႏၶာကိုယ္တြင္ အဆီတေပါင္တိုင္းသည္ ကယ္လိုရီ ၃၅၀၀ ႏွင့္ညီမွ်သည့္အတြက္ တစ္ေန႔ကို ကယ္လိုရီ ၅၀၀ ေလွ်ာ့စားပါက တစ္ပတ္လွ်င္ အဆီတေပါင္ က်မည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္ ။

လူအမ်ားစု အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တို႔လျမန္မာ လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ေန႔လည္စာ ညစာသည္ အဓိက စားသုံးၾကေသာေျကာင့္ ကယ္လိုရီမ်ားတတ္ေလ့ရွိသည့္အတြက္ ညစာေရွာင္ရွားျခင္းဟာ ကယ္လိုရီအမ်ားႀကီး ေလွ်ာ့ခ်ၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္ ဒီနည္းလမ္းဟာ သင့္အေနနဲ႔ က်န္တ့ဲ မနက္စာ ေန႔လည္စာလိုေတြမွာ အလြန္အကြ်ံအမ်ားအျပားစားသုံးေနပါက ဒီညစာ ေရွာင္တ့ဲအတြက္ ဆုံး႐ွဳံးရတ့ဲ ကယ္လိုရီေတြဟာ အေဟာသိကံ အလကားျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ က်န္တ့ဲအခ်ိန္ေတြမွာ ကယ္လိုရီကို တြက္ခ်က္ၿပီးညီၫြတ္မွ်တေအာင္ စားသုံးဖို႔လိုပါတယ္ ။

ဘယ္လိုအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိသလဲ ?

ဒီလိုညစာေရွာင္ျခင္းရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိး ဆိုးက်ဳိးေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျငင္းခံုေနၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္ ။ လက္ရွိသုေတသနရလာဒ္ေတြအရေတာ့ မွန္ကန္စြာလုပ္ေဆာင္ပါက က်န္းမာေရးကို အက်ဳိးမ်ားေစသလို လြဲမွားစြာ လုပ္ေဆာင္ပါက အသက္အႏၲရာယ္ေပးေစသည္ အထိ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္ ။

လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အစားတစ္နပ္အမ်ားႀကီးစားလိုက္ပါက ခႏၶာကိုယ္တြင္း သၾကားပမာဏဟာ တရွိန္ထိုးမ်ားျပားလာပါတယ္ ။ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ဟာ ညစာစားသုံးခ်ိန္မွာ ပိုေတြ႕ရွိရတယ္ ။ ညစာကို အမ်ားအျပား စားသုံးၿပီး အိပ္ယာဝင္တ့ဲအခါ ပိုလွ်ံတ့ဲ သၾကားဓာတ္ေတြစာ အဆီအျဖစ္ေျပာင္းလဲ သိုေလွာင္လိုက္တ့ဲအတြက္ လူေတြဝလာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဒါေၾကာင့္မွန္ကန္တ့ဲ ညစာေရွာင္ရွားျခင္းဟာ က်န္းမာေရးကို အလြန္အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္ အလြန္အက်ဴး ေရွာင္ရွားျခင္း အခ်ိန္အေတာ္ၾကာၾကာလုပ္ျခင္းကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ကို ထိခိုက္ေစမွာပါ ။

ခႏၶာကိုယ္ဟာ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားဖို႔အတြက္ အာဟာရေတြ လိုအပါပါတယ္ ။ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာၾကာ မွ်တတ့ဲ စနစ္မရွိတ့ဲ ညစာေရွာင္ရွားျခင္းမ်ဳိးဟာ ခႏၶာကိုယ္တြင္း အာဟာရျပတ္လပ္မႈကိုျဖစ္ေစၿပီး ေနာက္ဆံုး လူကို လဲသြားေစမွာပါ ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလို ညစာေရွာင္ရာမွာ

* စိတ္ခ်ရတ့ဲ နည္းလမ္းလိုပါတယ္ ။ အခ်ိန္တိုတစ္ခုအတြင္း ( အလြန္ဆံုး တလတာ ကာလ ) မွာ က်န္းမာၿပီး ေသခ်ာတိက်တ့ဲနည္းလမ္းနဲ႔ ညစာေရွာင္ရွားပါက က်န္းမာေရးကို အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျပဳပါတယ္ ။

* ဒါေၾကာင့္ ျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ႏိုင္သေလာက္ အေျခအေနကအစျပဳၿပီး ညစာေရွာင္ပါ ။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းဟာ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ ေရွာင္ႏိုင္ေစၿပီး ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ဒဏ္ခံႏိုင္မႈကို တိုးျမင့္ေစပါတယ္ ။

* ညစာေရွာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ၿပီးပါက အာဟာရပညာရွင္ ဒါမွမဟုတ္ ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ

* အမွန္ကန္ဆုံး အစားေရွာင္နည္းဆိုတာ မရွိပါဘူး ။ တခ်ဳိ႕ဘာသာေရးအရ ဥပုဒ္ေစာင့္သူေတြဟာ တစ္ေနကုန္ အစားစားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ညေန ေနဝင္ခ်ိန္မွ အစာေပ်ာ့ေပ်ာ့ကို စားၾကၿပီး တခ်ဳိ႕ဘာသာေရးေတြမွာ အရည္ပဲေသာက္ရတာမ်ဳိး ရွိပါတယ္ ။ အဓိကအခ်က္မွာ သင္ႏွင့္လိုက္ဖက္ညီေသာ အစားအစာေရွာင္နည္းကို သိရွိရန္ လိုအပ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

* အခ်ိန္ကာလ အေတာ္ၾကာၾကာထိ ညစာေရွာင္ရွားျခင္းဟာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အႏၲရာယ္ပါ ျဖစ္ေစပါတယ္ ။ အလြန္အမင္း အစားေရွာင္ျခင္း ဟာ က်န္းမာေရးအရ မေကာင္းသလို အသက္အႏၲရာယ္ကိုပါ အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္ ။

* ဒီလို ညစာေရွာင္ခ်ိန္ေတြမွာ ဗီတာမင္ အားျဖည့္ေဆးေတာင့္ေတြစားေပးျခင္းကလဲ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးပါတယ္ ။

ညစာေရွာင္ျခင္းဟာ ဝိတ္ခ်လိုသူေတြအတြက္ က်န္းမာေရးကို ေကာင္းမြန္ေစသလို ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကိုလဲ က်ဆင္းေစပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္ ဘယ္အရာမဆို အလယ္အလတ္ အသင့္အတင့္လမ္းစဥ္မွသာ လိုခ်င္တ့ဲပန္းတိုင္ကို ရရွိႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

Dr. ရွိန္းသူဟန္