အဝလြန္သူမ်ားတြင္ ႏွလုံး၊ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါမ်ား မသိမသာ ျဖစ္ေနနိုင္

အဝလြန္သူမ်ားတြင္ ႏွလုံး၊ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါမ်ား မသိလိုက္ မသိဘာသာ ျဖစ္ေနနိုင္ပါသည္။
ေအာက္ပါ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ပြားပါက ေဆး႐ုံသို႔ အျမန္ပို႔ေဆာင္ပါ

၁။ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း
၂။ လွဲအိပ္၍ မရေအာင္ အေမာေဖာက္လာျခင္း
၃။ စကားမေျပာနိုင္ေအာင္ အသက္ရွူက်ပ္ျခင္း
၄။ ေခ်ာ္လဲရာမွထမရျခင္း
၅။ ေျခေထာက္ေကာ့မရေအာင္ ေျခသလုံးႂကြက္သား နာျခင္း
၆။ အစာနင္ျခင္း
၇။ ဗိုက္ ခဏခဏ ေအာင့္ေနျခင္း
၈။ အနည္းငယ္ သြားလာလွုပ္ရွား႐ုံျဖင့္ မတန္တဆ ေမာျခင္း