ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္တို႔ ေရမႊာေရကာတာ က်ိဳးေပါက္ခဲ့ေသာ္

ေရမႊာရည္ဆိုတာဟာ သေႏၶသားကေလးငယ္အတြက္ မိခင္ဝမ္းၾကာတိုက္တြင္း လြတ္လပ္စြာလႈပ္႐ွားႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ျပင္ပမွေရာဂါပိုးမႊားမ်ားမဝင္ေရာက္ေအာင္ကာကြယ္ဖို႔ဆိုတဲ့ အလြန္အေရးပါတဲ့တာဝန္ကို ယူထားရပါတယ္။ ေရမႊာေရေပါက္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ ေမြးဖြားဖို႔အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေစ မတန္ေသးခင္ျဖစ္ေစ မိမိမီးဖြားမယ့္က်န္းမာေရးဌာနမွာ သြားေရာက္တိုင္ပင္ရေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေရမႊာေပါက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ကေလးေမြးေတာ့မွာပဲလို႔ တန္းၿပီးေျပာလို႔မရေသးပါဘူး။ ေရမႊာနဲ႔အတူသားအိမ္ညႇစ္ၿပီးဗိုက္နာမွသာ မီးဖြားခ်ိန္လို႔ဆိုႏိုင္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေရမႊာရည္တစက္စက္က်ေနတာကို လစ္လ်ဴ႐ႈၿပီးေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရင္ေသြးငယ္ဆီကို ေရာဂါပိုးမႊားေတြဝင္ေရာက္ဖို႔ဖိတ္ေခၚေနသလိုျဖစ္သြားတာမို႔ အေရးတယူဂ႐ုစိုက္မႈျပာရပါမယ္။

ေရမႊာရည္ေပါက္တဲ့အခါမွာ တစက္စီျဖည္းျဖည္းခ်င္းစိမ့္ေနတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သလို ေရအေျမာက္အမ်ားဆင္းတာလဲျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲဆင္းဆင္း ကိုယ္ဝန္ ၃၇ပတ္မတိုင္ခင္ ေရမႊာရည္ဆင္းခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လမေစ့ဘဲေမြးႏိုင္တဲ့အတြက္ ကိုယ္မီးဖြားမယ့္က်န္းမာေရးဌာနကို အျမန္ဆံုးဆက္သြယ္သင့္ပါတယ္။

ေန႔ေစ့လေစ့မွာပဲ ေရမႊာဆင္းဆင္း လမေစ့ခင္မွာပဲ ေရမႊာဆင္းဆင္း အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ မိခင္ေလာင္းတို႔အေနနဲ႔ စိတ္မပူဘဲ တည္ၿငိမ္စြာရင္ဆိုင္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ဟာ စိတ္လႈပ္႐ွားလြယ္တဲ့အတြက္ မလုပ္သင့္ေသာအမွားမ်ား၊ ကုသမႈႏွင့္မဆိုင္ေသာ ၾကားဖူးနားဝေဆးၿမီးတိုမ်ားနဲ႔ စမ္းသပ္ထားမယ္ဆိုရင္ အျခားေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားဝင္ေရာက္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ စိတ္ေအးေအးထားကာ မိမိတို႔ေမြးဖြားမယ့္ က်န္းမာေရးဌာနနဲ႔အျမန္ဆံုးဆက္သြယ္ပါလို႔ အၾကံျပဳလိုက္ပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္

စိုင္းျမတ္သူ