ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မွဳခံရျခင္း

ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရမွဳအေၾကာင္းကိုေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕လဲၾကားဖူးၿပီးသားျဖစ္သလို အခ်ဳိ႕အတြက္လဲ စိမ္းေနမယ့္အေၾကာင္းအရာေလးျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ အနည္းနဲ႕အမ်ား အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ကိစၥတစ္ခုပါပဲ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွာေတြ႕ၾကံဳရတဲ့ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မွဳေတြဟာ မိခင္ေရာကေလးကို စိတ္ေရာ၊ကိုယ္ပါထိခိုက္မွဳေတြျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္သည္မ်ားအၾကမ္းဖက္မွဳခံရျခင္းဟာ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ခင္အခ်ိန္ထဲကျဖစ္ႏိုင္သလို၊ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္(သို႕)မီးဖြားၿပီးခ်ိန္မွလဲျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။ မိခင္ေရာ ေမြးဖြားလာမယ့္ကေလးရဲ႕အက်ဳိးအတြက္ပါ သက္ေရာက္မွဳမ်ားစြာရွိတဲ့အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မွဳကိုထိန္းသိမ္းဖို႕ရာ သုေတသနနဲ႕ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားစြာလိုအပ္ေနေသးေပမယ့္ ဒီကိစၥဟာတကယ့္ကိုေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ကိစၥတစ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မွဳအခံရႏိုင္ဆံုးလဲ???

ကိုယ္ဝန္သည္မ်ားအိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရမွဳအခံရႏိုင္ဆံုးအခ်ိန္ဟာ ကေလးေမြးဖြားၿပီးတဲ့အခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕အခ်ိန္ေတြမွာအိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရမွဳဟာ ကိုယ္ဝန္ရွိၿပီဆိုတာနဲ႕ျဖစ္တတ္သလို အခ်ဳိ႕အေျခအေနေတြမွာက်ေတာ့လဲကိုယ္ဝန္ရွိၿပီဆိုတာနဲ႕ရပ္သြားတတ္ပါတယ္(အၾကမ္းဖက္တဲ့လူဟာ ကေလးကိုထိခိုက္မွာစိုးရိမ္တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္အေၾကာင္းတရားေတြက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းကို ျဖစ္ေစသလဲ???

ကိုယ္ဝန္မရွိခင္အခ်ိန္ထဲက အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြဟာကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မွာလဲ အၾကမ္းဖက္ခံရဖို႕ရာအမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသတဲ့။ အျခားအေၾကာင္းအရာေတြအေနနဲ႕ကေတာ့ အသက္ငယ္ရြယ္စဥ္အိမ္ေထာင္က်ျခင္း၊စီးပြားေရးက်ဆင္းျခင္း၊ဝင္ေငြနည္းပါးျခင္း၊ပညာအရည္အခ်င္းနည္းပါးျခင္း၊အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းစတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မွဳေတြကဘာေတြလဲ???

အမ်ဳိးသားအေဖာ္မွ သားဆက္ျခားျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကိုမလိုက္နာပဲ အတင္းအဓမၼအတူတူေနျခင္း၊အလိုမတူပဲလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္ျခင္း၊သေဘာဆႏၵမပါပဲကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေစျခင္း၊စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္ေစာ္ကားျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ထိလာက္ေရာက္ေစာ္ကားျခင္း၊လ်စ္လ်ဴရွဳျခင္း၊မတရားသျဖင့္ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းတို႕ဟာ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မွဳေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မွဳကို ကာကြယ္ဖို႕ရာအမ်ဳိးသမီးေတြဘာလုပ္ေလ့ရွိသလဲ???

အခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြအေနနဲ႕ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းဟာအိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းကိုေရွာင္လႊဲႏိုင္တယ္လို႕ယူဆၾကပါသတဲ့။ ဒါေပမယ့္လဲ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကေလးေမြးဖြားၿပီးတာနဲ႕အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မွဳဟာျပန္ျဖစ္တာပဲလို႕ဆိုပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္မရွိခင္ထဲက အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မွဳခံေနရတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ကိုယ္ဝန္ရသြားလဲပဲ အၾကမ္းဖက္မွဳဆက္ရွိေနဖို႕မ်ားတာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းကိုအၾကမ္းဖက္မွဳကာကြယ္ေရးအေနနဲ႕သံုးရန္ကေတာ့မသင့္ေလ်ာ္ပါ။

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မွဳခံရတဲ့အခါ ဘာေတြဆက္ျဖစ္ႏိုင္သလဲ???

အလိုမတူပဲအိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရမွဳဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အႀကိမ္အေရအတြက္ကိုသာမက ကေလးအေရအတြက္ကိုလဲမ်ားျပားေစႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းဟာ ကေလးပ်က္က်ျခင္း၊အေသေမြးျခင္း၊လမေစ့ပဲေမြးျခင္း၊ေပါင္မျပည့္ပဲေမြးျခင္း၊ကေလးတြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းစတဲ့ ရင္ေသြးကိုထိခိုက္ေစတဲ့ဆိုးက်ဳိးေတြျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မိခင္မွာလည္း စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ားျခင္း၊စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊အရက္/ေဆးဝါးမ်ားတလြဲသံုးစြဲျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသရန္အားထုတ္ျခင္းစတဲ့စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မွဳမ်ားအျပင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊သားဖြားမီးယပ္ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားခံစားရျခင္းအစရွိေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မွဳမ်ားပါခံစားရေစႏိုင္ပါတယ္။ အဆိုးဝါးဆံုးအေနနဲ႕ကေတာ့ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရမွဳဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အခ်ိန္မွာေရာ မီးဖြားၿပီးအခ်ိန္မွာပါ လက္တြဲေဖာ္ရဲ႕အၾကမ္းဖက္မွဳေၾကာင့္ လူေသမွဳထိျဖစ္ေပၚႏိုင္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရမွဳဟာ ဘာေတြနဲ႕ဆက္စပ္ေနေလ့ရွိသလဲ???

သားသမီးမ်ားျပားတဲ့မိသားစုေတြနဲ႕ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းဟာဆက္စပ္ေလ့ရွိေနပါတယ္။ ေမြးဖြားလာမယ့္ကေလးကိုမလိုခ်င္ျခင္း၊မနာလိုျခင္း၊ကိုယ္ဝန္ႏွင့္ကေလးအတြက္ေငြကုန္ေၾကးၾကရွိလာႏိုင္ျခင္း စတာေတြဟာလဲ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းနဲ႕ဆက္စပ္ေနတဲ့ ဇစ္ျမစ္တစ္ခ်ဳိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအမွန္တကယ္ေတြ႕ၾကံဳခံစားေနရတဲ့ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီး ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြကာ မိခင္ေရာ၊ေမြးဖြားလာမယ့္ကေလးကိုပါအကာအကြယ္ေပးသင့္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားလ်က္။

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းမ်ားမွ ကင္းေဝးႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေတာင္းလ်က္။

dr.yelwin mm