ေခါင္းမူးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

ေခါင္းမူးျခင္းဆိုသည္မွာ ႐ုတ္တရက္ မိုက္ခနဲျဖစ္သြားျခင္း ၊ ရီေဝေဝျဖစ္ျခင္း ၊ အားနည္းျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ဟန္ခ်က္မထိန္းႏိုင္ ျဖစ္သြားျခင္းတို႔ကို ဆိုလိုသည္ ။

ေခါင္းမူးျခင္းသည္ အသက္ႀကီးပိုင္း လူႀကီးမ်ားအတြက္ မၾကာခဏ ေဆးခန္းသြားရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုပဲ ျဖစ္သည္ ။ မၾကာခဏ မူးေဝျခင္းဟာ သင့္ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈကို အနညး္နဲ႔အမ်ား ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ ။ ဒါေပမယ့္ မူးေဝျခင္းဟာ အသက္အႏၲရာယ္နဲ႔နီးေစတ့ဲ လကၡဏာတစ္ရပ္ေအနနဲ႔ ရွိခဲပါတယ္ ။

ကုသရာတြင္လဲ ျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္းအရင္းနဲ႔ လကၡဏာအေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားပါတယ္ ။

လကၡဏာမ်ား

ေခါင္းမူးတယ္ ဆိုတ့ဲ သူေတြမွာ ေအာက္ပါ လကၡဏာရပ္မ်ားကို ၾကဳံေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္ ။

* ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံး ခ်ာခ်ာလည္ေနျခင္း လႈပ္ရွားေနျခင္း

* မိုက္ခနဲ ျဖစ္သြားျခင္း

* ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ ဟန္ခ်က္ ႐ုတ္တရက္ မထိန္းႏိုင္ေတာ့ျခင္း

* လြင့္ေမ်ာၿပီး ေခါင္းေလးေနသည္ဟု ခံစားရျခင္း

ဒီလကၡဏာရပ္ေတြဟာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း ႐ုတ္တရက္ထလိုက္ျခင္း ေခါင္းကို လွည့္ျခင္း အစရွိသည္တို႔မွ ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ ေခါင္းမူးေဝျခင္းႏွင့္အတူ ပ်ဳိ႕ျခင္း ေအာ္ဂလီဆန္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ပါ တြဲၿပီး ေတြ႕ရပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ သက္သာေစရန္ ထိုင္လိုက္ရတာ လွဲလိုက္ရတာမ်ဳိး လုပ္ေပးရပါတယ္ ။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာဝန္နဲ႔ျပမလဲ ?

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႐ုတ္တရက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခဏခဏ ျဖစ္မယ္ ဒါမွမဟုတ္ အေၾကာင္းရင္း မယ္မယ္ရရ မရွိဘဲ မူးေနမယ္ဆိုရင္ သြားျပသင့္ပါၿပီ ။

အကယ္၍ အထက္ပါမူးေဝျခင္း လကၡဏာမ်ားအျပင္ ေအာက္က အခ်က္မ်ားပါ တြဲၿပီး ခံစားလာရပါက အေရးေပၚအေျခအေနဟု ယူဆႏိုင္ပါတယ္

* ႐ုတ္တရက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေခါင္းကိုက္လာတာ

* ရင္ဘတ္ေအာင့္တာ

* အသက္႐ွဴရန္ခက္ခဲတာ

* ေျခလက္ေတြ ထုံက်ဥ္လာတာလႈပ္ရွားမရေတာ့တာ

* ေမ့လဲသြားတာ

* အျမင္ႏွစ္ထပ္ျမင္တာ

* ႏွလုံးခုန္နႈန္း မမွန္တာ ၊ အလြန္အမင္း ျမန္ေနတာ

* စကားေျပာတာ မပီသေတာ့ဘဲ ဝါးလာတာ

* လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္တာ လမ္းေလွ်ာက္ရခက္လာတာ

* ေတာက္ေလွ်ာက္အန္တာ

* တက္တာ

* မ်က္ႏွာတစ္ျပင္လုံးထုံတာ အားနည္းေနတာ

ဘာေတြေၾကာင့္ျဖစ္သလဲ ?

* ႐ုတ္တရက္ ေသြးေပါင္က်ဆင္းတာ

* ေသြးလွည့္လည္မႈ အားနည္းသြားတာ

* ဦးေႏွာက္နဲ႔အာ႐ုံေၾကာေရာဂါေတြ ( ပါကင္န္ဆန္ေရာဂါ )

* တခ်ဳိ့ေဆးဝါးေတြ

* စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

* ေသြးအားနည္းတာ သံဓာတ္ခ်ဳိ့တ့ဲတာ

* ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္က်ဆင္းသြားတာ

* အပူခ်ိန္ျမင့္မားၿပီး ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ေနတာ

* အသက္အရြယ္ႀကီးျမင့္တာ

အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္ ။

မၾကာခဏမူးေဝျခင္းဟာ အထူးသျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြမွာ ျပဳတ္က် ဒဏ္ရာရေစႏိုင္ပါတယ္ ။ ထို႔အျပင္ ကားေမာင္းရင္း ကားမေတာ္တဆမႈမ်ား စက္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုင္တြယ္သူမ်ား မွာလဲ အသက္အႏၲရာယ္မ်ားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေပါ့ေပါ့ဆဆထားမိပါကလဲ မူးေဝျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ေရာဂါအေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးဝါးေစႏိုင္ပါတယ္ ။

အားလုံးက်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ