မတူညီေသာ သားအိမ္တြင္းထည့္ သေႏၶတားပစၥည္းမ်ား (IUD)

သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ားထဲကလတစ္ခုျဖစ္တ့ဲ သားအိမ္တြင္းထည့္တ့ဲ အဂၤလိပ္စာလုံး တီပုံစံေလးကို IUD လို႔ေခၚပါတယ္ ။ အဖ်ားမွာ ႀကိဳးေလးရွိၿပီး မိန္းမကိုယ္ထဲကေန ပစၥည္းရွိေန မေန စစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔ျဖစ္တယ္ ။

အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုရဲ႕ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ တားေဆးကတ္သုံးၾကေပမယ့္ ေဆးေသာက္ဖို႔ေမ့တတ္တ့ဲသူေတြအတြက္က် တားေဆးေသာက္တ့ဲနည္းလမ္းဟာ အဆင္မေျပျဖစ္ရပါတယ္ ။

ဒါေၾကာင့္ သားအိမ္အတြင္း သေႏၶတားပစၥည္းထည့္တ့ဲ နည္းကို သုံးၾကတ့ဲသူေတြရွိလာၾကတာျဖစ္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္သူ ဆရာဝန္မ်ားမွ ထည့္ေပးၾကပါတယ္။

သုံးတ့ဲပစၥည္းအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ဆယ္ႏွစ္အထိ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္ ။ အဓိက အမ်ဳိးအစား ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္ ။

(၁) ေကာ္ပါးတီ (copper IUD)

(၂) ေဟာ္မုန္းပါဝင္ေသာပစၥည္း ( hormonal IUD)

(၁) ေကာ္ပါးတီ (copper IUD )

Paragard လို႔သိၾကၿပီး အသုံးအမ်ားဆုံးျဖစ္ပါတယ္ ။ ေၾကးနီႀကိဳးပတ္ထားၿပီး တစ္ခါထည့္ရင္ ဆယ္ႏွစ္အထိ ခံပါတယ္ ။ အဓိကအခ်က္မွာ ေၾကးနီဓာတ္က သုတ္ပိုးေတြကို ေသေစတ့ဲအတြက္ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။

ဒီအမ်ဳိးအစားသုံးျခင္းျဖင့္ ရာသီေသြးအလြန္အမင္းဆင္းျခင္း ရာသီလာခ်ိန္ ႂကြက္တက္ေလ့ရွိျခင္းတို႔ တခ်ဳိ႕သူေတြမွာ ၾကဳံေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္ ။ လအနည္းငယ္အၾကာမွာေတာ့ နည္းသြားမွာပါ ။

တျခားေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးေတြအေနနဲ႔

* ေသြးအားနည္းတာ

* ေက်ာေတြေအာင့္တာ

* ေသြးစေသြးနေလးေတြ စြန္းတတ္တာ

* မိန္းမကိုယ္ကေန အရည္ေတြဆင္းတာ

* လိင္ဆက္ဆံစဥ္ နာက်င္တာ

အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္ ။

(၂) ေဟာ္မုန္းပါဝင္ေသာပစၥည္း ( Hormonal IUD)

သုံးမ်ဳိးရရွိႏိုင္ၿပီး liletta ,Mirena,skyla လို႔နာမည္ေတြရွိပါတယ္ ။

သားအိမ္ထဲ ထည့္လိုက္တ့ဲအခါ ထိုပစၥည္းအတြင္းမွ ေဟာ္မုန္းမ်ားကို နည္းနည္းစီ ထုတ္လႊတ္ေပးေနၿပီး ထိုေဟာ္မုန္းက သုတ္ပိုးေကာင္မ်ား မမ်ဳိးဥဆီမေရာက္ရွိရန္ တားဆီးေပးပါတယ္ ။ ကိုယ္ဝန္တားေဆးလုံးမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပုံဆင္တူပါတယ္ ။

ဒီလိုကိုယ္ဝန္တားေပးတာအျပင္ ရာသီလာစဥ္ ကိုက္ခဲတာေတြ ေအာင့္တာေတြ သက္သာေစၿပီး ေသြးနည္းနည္းပဲဆင္းေစပါတယ္ ။ Mirena နဲ႔ Liletta အမ်ဳိးအစားေတြမွာေတာ့ ရာသီဆင္းတာကိုပါ ရပ္ေစပါတယ္ ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားအေနနဲ႔

* ရင္သားေတြကိုက္ေနျခင္း

* ရင္သားေတြ နာေနျခင္း

* ေခါင္းကိုက္ျခင္း

* မအီမသာျဖစ္ အန္ခ်င္ေနျခင္း

* စိတ္အေျပာင္းအလဲအတက္အက်ရွိျခင္း

* ဝက္ျခံထြက္ျခင္း

* ကိုယ္အေလးခ်ိန္တက္ျခင္း

အစရွိသည္တို႔ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္ ။

အထက္ပါႏွစ္မ်ဳိးစလုံးဟာ သုတ္ပိုးေကာင္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ဝန္မရရွိေစရန္ တားဆီးေပးပါတယ္ ။

ေနာက္ၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးဟာ တူညီတ့ဲ ရလဒ္ကိုေပးစြမ္းပါတယ္ ။ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးဟာ ကိုယ္ဝန္မလိုခ်င္တ့ဲအခ်ိန္မ်ားအတြက္ ေတာက္ေလွ်ာက္ကာကြယ္ေပးေနမွာျဖစ္ၿပီး သေႏၶယူရန္ ဆုံးျဖတ္ပါကလဲ ျပန္ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္ ။

မထည့္မီအရင္ဆုံး ကိုယ္ဝန္ရွိမရွိ စစ္ေဆးမွာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ဝန္မရွိပါက တန္းထည့္ႏိုင္ပါတယ္ ။

အဓိက မွတ္သားရန္မွာ ပစၥည္းထည့္ထားၿပီပါက ပစၥည္းထြက္က်ေနျခင္းရွိမရွိ ပုံမွန္စစ္ေဆးရန္ လိုသလို ဆရာဝန္မွ ေခၚစစ္မည့္အခ်ိန္တိုင္း တိတိက်က်သြားရန္လိုအပ္ပါတယ္ ။

အားလုံးက်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ