ေခါင္းႀကီး၊ေခါင္းေသး၊ေခါင္းျပား၊ေခါင္း႐ွည္ ဘာကစိတ္ပူရသလဲေမေမ?

မ်က္ႏွာနဲ႔ဦးေခါင္းဟာ ကေလးရဲ႕ ပသာဒဂုဏ္တစ္ခုလို႔ေျပာလို႔ရမယ္ထင္ပါတယ္။ ဒီအခါ မိဘတို႔က သားသားမီးမီးတို႔ရဲ႕ ေခါင္းက ႀကီးလို႔၊ေသးလို႔၊႐ွည္လို႔၊ျပားလို႔၊တစ္ျခမ္းေစာင္းလို႔ဆိုၿပီး စိတ္ပူတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးေခါင္းပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္းကို ေရးသားလိုက္ပါတယ္။

၁။ ေခါင္းႀကီး

ဦးေခါင္းႀကီးျခင္းဟာ မ်ိဳး႐ိုးလိုက္တတ္ပါတယ္။ အေဖေခါင္းႀကီး အေမေခါင္းႀကီးမို႔ ကေလးေခါင္းႀကီးတာဟာ စိုးရိမ္စရာမ႐ွိပါ။ ဒါေပမယ့္ အရပ္အေခၚ ဦးေခါင္းအတြင္း ေရဝင္ျခင္း (Hydrocephalus) , ဇီးကြက္စိန္လို႔ ေခၚၾကတဲ့ ေခါင္းႀကီးလူကိုယ္ႀကီး (Soto’s syndrome) စတဲ့ေရာဂါေတြမွာ ဦးေခါင္းႀကီးတတ္တာကိုသတိထားရပါမယ္။

၂။ ေခါင္းေသး

ေခါင္းေသးျခင္းဟာလဲမိသားစုမ်ိဳး႐ိုးလိုက္တတ္ပါတယ္။ အႏၲရာယ္႐ွိတဲ့ေခါင္းေသးျခင္းေတြကေတာ့ ဦးေခါင္းခြံ႐ိုးမ်ားေစာစီးစြာဆက္သြားျခင္း (Craniosynostosis)၊ စီပြအေၾကာေသေရာဂါ၊ ေမြးရာပါေရာဂါမ် (ဥပမာ ေမြးရာပါဂ်ိဳက္သိုးစြဲနာေရာဂါ) စသည္တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လမေစ့ဘဲေမြးတဲ့ကေလးေတြမွာလည္း ဦးေခါင္းခြံအေနအထားမမွန္တာေၾကာင့္ ေသးသေယာင္ထင္ရတတ္ပါတယ္။

၃. ေခါင္းျပား (Flat occiput/ Brachycephaly)

ေဒါင္းကေလးလို႔ေခၚၾကတဲ့ Down’s Syndromeကေလးငယ္ေတြဟာ ေခါင္းျပားတတ္ျကပါတယ္။ အျမဲတမ္းပက္လက္ထားၿပီးသိပ္တဲ့ကေလးအခ်ိဳ႕မွာလည္းေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။

၄. အေ႐ွ႕နဲ႔အေနာက္ ႐ွည္ေမ်ာေမ်ာဦးေခါင္း (Scaphocephaly)

လမေစ့ဘဲေမြးတဲ့ကေလးငယ္ေတြဟာ ဦးေခါင္းခြံပိုေပ်ာ့တာေၾကာင့္ ႐ွည္ေမ်ာေမ်ာေလးျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

၅. ေခါင္း႐ွည္ (Turricephaly)

အခ်ိဳ႕ကေလးငယ္ေတြမွာ အထက္ေအာက္ ႐ွည္ေမ်ာေမ်ာဦးေခါင္းပံုသ႑ာန္႐ွိပါတယ္။ ေယ်ဘူယအားျဖင့္ စ္ုးရိမ္စရာမ႐ွိပါ။

၆. ျပားတဲ့ဘက္ကျပား ေဖာင္းတဲ့ဘက္ကေဖာင္း ကေလးေလးရဲ႕ဦးေခါင္း (Plagiocephaly)

ေခါင္းတစ္ဖက္ကျပား တစ္ဖက္ကပံုမွန္အတိုင္းျဖစ္ေနတဲ့ကေလးငယ္ေတြကို ျမင္ဖူးၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကေလးငယ္ကိုတစ္ဖက္ေစာင္းၿပီးသိပ္တာမ်ားသြားရင္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လမေစ့ဘဲေမြးတဲ့ကေလးငယ္ေတြကို တစ္ဖက္ေစာင္းသိပ္ရင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေခါင္း အုတ္ဆက္တစ္ျခမ္းေစာေစာပိတ္သြားတဲ့အခါမွာလဲ ေခါင္းတစ္ျခမ္းေစာင္းေလးေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္လို႔ တင္ျပရင္း…။

ေမတၱာျဖင့္

စိုင္းျမတ္သူ