ေမ့ေမ့ မွတ္စု (၆) အႏွီးပူေလာင္ျခင္း(သို႔) ေသးပူေလာင္ျခင္း

သားသား ဖင္မွာ နီရဲေနတယ္၊ ေရေဆးရင္လဲ အရင္လို မဟုတ္ဘဲ ငိုတယ္။

ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာေတြရွိေနရင္ေတာ့ ဒါ အႏွီးပူေလာင္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဓိက အျဖစ္အမ်ားဆံုးကေတာ့ အႏွီး(သို႔) ေသးခံ (diaper) လံုေလာက္စြာလဲမေပးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္၊ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာတဲ့အခါ အႏွီး(သို႔) Diaperမွာရွိတဲ့ေသးမ်ားဟာ အမိုးနီးယားဓာတ္ အျဖစ္ေျပာင္းသြားၿပီး အနီးအနားရွိ အေရျပားမ်ားကို ေယာင္ယမ္း၊ အနာျဖစ္ေစပါသည္။

သက္သာေစေသာနည္းလမ္းမွာ မၾကာခဏ အႏွီး(သို႔) diaperလဲ ေပးျခင္း ၊ Zinc oxide cream တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္လိမ္းေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာသက္သာႏိုင္သည္။

မယ္တင္ (ေဆး ၁)