သင့္ကေလးကို သန္ခ်ပါ။

ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ဖုန္ထူထူ သဲထူထူ၌ ေဆာ့ကစားျခင္း၊ လက္မေဆးပဲ မုန္႔စားတတ္ျခင္း၊ ေတြ႕ကရာမွ မုန္႔မ်ား စားျခင္းေၾကာင့္ သန္ထတတ္ပါသည္။

သန္ထလ်ွင္
၁။ လည္ေခ်ာင္းယားျခင္း
၂။ အေရျပား ယားယံျခင္း
၃။ ပိန္လာျခင္း
၄။ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း
၅။ ဗိုက္ပူလာျခင္းမ်ား ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။

သန္ထသည္မွာ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါသေလာ။ သာမန္ဆိုလ်ွင္ေတာ့ အသက္အႏၱရာယ္ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ သန္မခ်ပဲ နွစ္ရွည္လမ်ား ေနထိုင္ရာမွ
၁။သန္မ်ား မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ အူပိတ္ျခင္း
၂။ အသည္းတြင္ ေရအိတ္တည္ျခင္း
၃။ အက်ိတ္မ်ားႀကိးျခင္း
၄။ သန္အန္ျခင္း
၅။ သံဝမ္းသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္လာနိုင္ပါသည္

ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ ၂နွစ္အထက္မွစ၍ ၆လတစ္ၾကမ္ သန္ခ်သင့္ပါသည္။