ယေန႔ေခတ္စား ကိုယ္တြင္းသန္႔စင္ေပးေသာ ေရမ်ား (Detox Water)

ယေန႔ေခတ္တြင္ အသင့္စားအစားအစာ စားသံံုးျခင္းမ်ားလာသည္ႏွင့္အမၽွ ကိုယ္တြင္းတြင္ စုပံုလာေသာ အဆိပ္အေတာက္မ်ား ဖယ္ရွားေပးရန္
လိုအပ္လာပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆိပ္အေတာက္ဖယ္ရွားေပးေသာ ေရ (သို႔) DETOX WATER အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

• ဦးစြာ Detox water ေကာင္းက်ိဳးကို မၽွေဝလိုပါသည္။
Detox water သည္ လုပ္ရန္ အလြန္လြယ္ကူသလို ေသာက္သံုးသူမ်ားလည္း လတ္ဆတ္ေသာ အနံ႔အရသာ ရရွိႏိုင္သည္။ သဘာဝပစၥည္း
မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားသျဖင့္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ရန္မွာ သံသယပင္ရွိရန္မလို။

• Detox waterေသာက္ျခင္းျဖင့္.
o ေရ၏ အာနိသင္က သင့္အား ကိုယ္တြင္း အညစ္အေၾကးသန္႔စင္ေပးႏိုင္ရံုမကအသည္း၊ ေက်ာက္ကပ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ေကာင္မြန္ေစသည္။
o သံပရာသီးက သင့္အား အစာေျခ အင္ဇိုင္းထြက္ေစသျဖင့္ အစာေျခစနစ္ ေကာင္းမြန္ ေစသည္( ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ေလပူထျခင္း မ်ားကိုပါ
သက္သာေစသည္)
o ပူစီနံက သင့္၏ detox waterအား အနံ႔အရသာေကာင္းေစသည့္ အျပင္အစာေျခစနစ္ သန္႔ရွင္းေစပါသည္။

ျပဳလုပ္ပံုမွာ။ ။ ေရ ၂ လီတာခန္႔၊ အရြယ္အစားအေနေတာ္ သခြားသီးတစ္လံုး၊ ပါးပါးလွီး သံပရာသီးတစ္လံုး၊ ပါးပါးလွီး
ပူစီနံရြက္ (၁၀) ရြက္ခန္႔ တို႔ကို ေပါင္းကာ ေရခဲေသတၱာတြင္ တစ္ညသိပ္ထားရံုႏွင့္ ေနာက္ေန႔မနက္တြင္ Detox Waterကို ေသာက္သံုးႏိုင္ပါသည္။

စာေရးသူအေနႏွင့္ေတာ့ အစားစားျခင္စိတ္ကိုထိန္းေပးေသာ အာနိသင္ရွိျခင္းကို ပိုမိုႏွစ္သက္မိပါသည္။ အျခားက်န္းမာေရးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ Detox Waterမ်ားကိုဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။