ေျခဖေနာင့္ကြဲျခင္း

ေျခဖေနာင့္ကြဲျခင္း ျဖစ္ပြားရေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္
ထိုအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ
(၁) အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္၍ ကြဲျခင္း
(၂) ေရႏွင့္ထိေတြ႕မွုမ်ား၍ ကြဲျခင္း
(၃) မေတာ္ေသာ ဖိနပ္မ်ားစီး၍ ကြဲျခင္း
(၄) အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ မတ္တပ္ရပ္ရျခင္း
(၅) ေအးေသာရာသီဥတုေၾကာင့္ ကြဲျခင္း
(၆) အလြန္အမင္းဝဖိုင့္၍ ေျခဖေနာင့္ကြဲျခင္း
(ရ) အခ်ိဳ႕ေသာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေျခဖေနာင့္ ကြဲျခင္းလည္းရွိတတ္ပါသည္
(ဥပမာ – ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ၊ အေရျပားႏွင္းခူေရာဂါ၊ ဗီတာမင္ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာေၾကာင့္ အေရျပားေျခာက္ေသြ႕ ေသာေရာဂါ)
အလြယ္ကုသနည္းမ်ားမွာ
-သံလြင္ဆီႏွင့္ pectroleum jellyတို႔ကို ညစဥ္လိမ္းအိပ္နိုင္ပါသည္
-အလွဆီ ၄ပုံ၁ပုံ၊ ရွာလကာရည္ ၄ပုံ ၁ပုံ ႏွင့္ ေရၾကက္သီးေႏြး ၂ပုံ ၁ပုံ ကိုေရာ၍ ေျခေထာက္ကို ၁၅မိနစ္ခန႔္စိမ္ပါ။
ထို႔ေနာက္ အဝတ္ေျခာက္ႏွင့္ျပန္သုတ္ပါက ဆဲလ္အေသမ်ားကြာက်ကာ ေျခဖေနာင့္ကြဲျခင္း သက္သာနိုင္ပါသည္။